Van Wijnen

Dit is een project van Van Wijnen. Er is ook een website maar die doet het nu niet. http://www.bergenzuid.nl/
Er staat nu een melding op deze website: “Deze website is op verzoek tijdelijk niet bereikbaar. We laten snel weer iets van ons horen.”
De website is op aandringen van een ambtenaar van de gemeente Eindhoven offline gehaald.

Twitterbericht van de Van Wijnengroep op 16 februari 2017 https://twitter.com/VanWijnenGroep
Met lokale partners een visie ontwikkeld om een kleurrijke leefomgeving te creëren die mensen verbindt in #Eindhoven http://www.bergenzuid.nl pic.twitter.com/3oTRvrDlzC

‘College Eindhoven moet transparant zijn over plannen Deken Van Somerenstraat’

De 17 plannen voor woningbouw aan de Deken Van Somerenstraat zouden allemaal openbaar gemaakt moeten worden, zodat inwoners van Eindhoven ook hun mening kunnen geven.

In ieder geval zouden de Henri van Abbestichting en de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven inzage in de plannen moeten krijgen. Zodat zij hun zegje kunnen doen voordat een keuze gemaakt wordt.

Dat schrijven de twee erfgoedwaakhonden aan de Eindhovense gemeenteraad. Aanleiding is het artikel in het ED waarin bekend werd gemaakt dat 17 partijen plannen hebben ingediend. Een selectiecommissie kiest daaruit 3 voorstellen die verder uitgewerkt moeten worden. Het college meldde desgevraagd dat waarschijnlijk de 3 kandidaten openbaar gemaakt worden, maar dan wel zonder de financiële onderdelen. Die worden gezien als geheime bedrijfsgegevens, voor de partijen én voor de gemeente.

Beloftes
De twee stichtingen schermen echter met beloftes die gedaan zijn na de discussie bij de keuze voor de ontwikkelaars van het TD-gebouw. Ook daar bleef lang geheim welke plannen er lagen. Uiteindelijk presenteerden de twee laatst overgebleven kanshebbers – Piet Hein Eek/Amvest en Foolen en Reijs/Diederendirrix – hun plannen in het openbaar. Daarna maakte het college van B en W een keuze.

“Toen is vastgesteld dat het zo niet meer moet. De toezegging is gedaan dat partijen als de Van Abbestichting betrokken worden bij de keuze”, zegt voorzitter Peter van den Baar van de Van Abbestichting. “Maar bij het eerste het beste project blijkt dat we toch pas weer gehoord worden als de koek gebakken is.” Hij zou er de voorkeur aan geven vooraf in te kunnen spreken, zoals bij het Marconiplein en Emmasingelkwadrant. Dus stellen de twee stichtingen voor de plannen een week ter inzage te leggen voor de organisaties. Zodat ze daarna hun argumenten voor een keuze aan het college kunnen meedelen.

Alles openbaar
‘Nog beter en alleszins redelijk’ in het kader van de transparantie zou het volgens de stichtingen zijn om alle 17 plannen openbaar te maken. Zodat alle burgers van Eindhoven kunnen reageren.

Het college van B en W reageert binnenkort op de brief, maar dan in een antwoord aan de gemeenteraad. Die bespreekt de kwestie in beslotenheid op 14 maart. Bij de uiteindelijke keuze uit 3 kandidaten krijgt een bewonersgroep ook een rol.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 3 maart 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/college-eindhoven-moet-transparant-zijn-over-plannen-deken-van-somerenstraat~a9641f32/

PDF Documenten

PDF documenten zoals deze door de Gemeente Eindhoven zijn opgesteld.
Raadsinformatiebrief_Verkoopprocedure_Deken_van_Somerenstraat
Bijlage_1__Proceduredocument_verkoop_Deken_van_Somerenstraat
Overzicht_bouwlocaties, 11 maart 2016
Raadsvoorstel_Prioriteiten_bouwlocaties_2015
Folder_bestemmingsplannen
Aanvullende bijlages bij het Proceduredocument_verkoop_Deken_van_Somerenstraat.
Bijlage 01_begrenzing Plangebied
Bijlage 07a_begane grond DvS2-Model-000
Bijlage 07b_1e verd DvS2-Model-000Bijlage 07c_2e verd DvS2-Model-000
Bijlage 07d_3e verd DvS2-Model-000
Bijlage 07e_4e verd DvS2-Model-000
Bijlage 08a_plattegronden DvS4-6
Bijlage 08b_kelder DvS4-6 1994
Bijlage 08c_BG DvS4-6 1994
Bijlage 08d_1e verd DvS4-6 1994
Bijlage 08e_2e verd DvS4-6 1994
Bijlage 08f_3e verd DvS4-6 1994
Bijlage 10b_monstername Asbest 1 plek in DvS4
Bijlage 11_KLIC kabels en leidingen plangebied 160414
Bijlage 12_bomeninfo plangebied
Bijlage 13b_Nadere regels Bomen
Bijlage 14_Cult-hist inventarisatie de Bergen_2009
Bijlage 16_Historisch beeldmateriaal
Bijlage 17a_Verkennend_bodemonderzoek_Don_Boscostraat en D v Somerernstraat 070302
Bijlage 18_Bestemmingsplankaart
Bijlage 22a_Beleidsnota_Prioriteiten_bouwlocaties_2015 raad feb2016
Bijlage 22b_Bijlage Beleidsnota_Prioriteiten_bouwlocaties_2015 raad feb2016
Bijlage 25_Coalitieakkoord Eindhoven 2014-2018

Adviescomité van buurtbewoners

Wij hebben ons aangemeld als deelnemer aan het adviescomité van buurtbewoners, rond de verkoop van gemeentelijke eigendommen en herontwikkeling rond de Deken van Somerenstraat.
Het bewonerscomité gaat in de tweede selectieronde (juni 2017) een advies geven bij de eindselectie.

De eerste bijeenkomst staat gepland op 6 maart 2017.

De bijeenkomsten staan onder leiding van:
Eric de Ridder (06-11109690) en Gied Alferink (06-20956047)

17 gegadigden voor Deken Van Somerenstraat Eindhoven ED

17 vastgoedbedrijven hebben interesse om woningen te bouwen aan de Deken Van Somerenstraat in Eindhoven. De gemeente Eindhoven kiest voor 14 maart 3 kanshebbers voor de laatste ronde.

Dat heeft het college van B en W donderdag bekendgemaakt. In totaal 67 architecten, ontwikkelaars, bouwers en beleggers hebben de informatie over het project opgevraagd. Daarvan hebben er uiteindelijk 17 een plan ingediend. De gemeenteraad hoort 14 maart in beslotenheid welke drie partijen door een brede selectiecommissie gekozen zijn. Zij mogen hun plan uitwerken. Daarna worden ook buurtbewoners betrokken bij de keuze van het definitieve plan. In juni/juli wordt de keuze gemaakt.

Hoekpand
De gemeente wil de panden en gronden aan de Deken Van Somerenstraat verkopen voor woningbouw. Alleen het hoekpand met de Grote Berg zal (waarschijnlijk) blijven staan, de rest, tot en met de garage voor ambulances, wordt gesloopt. Een van de eisen is om er sociale huurwoningen te bouwen, tussen andere categorieën woningen.Er kan op de hoek bij de Edenstraat ook een woontoren gepland worden.  Belangrijk is ook dat het gebied groen wordt en een ontmoetingsfunctie krijgt, bijvoorbeeld door de aanleg van een plein of parkje.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 23 februari 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/17-gegadigden-voor-deken-van-somerenstraat-eindhoven~a5710988/