Bouw 2000 woningen is vertraagd

,Een klap in het gezicht van de woningzoekenden”, noemt wethouder Yasin Torunoglu van Eindhoven de vertraging die verschillende grote bouwprojecten oplopen door bezwarenprocedures.

Een kleine tweeduizend woningen komen daardoor later te koop of te huur. De start van de bouw van die woningen wordt zeker met een half jaar of meer uitgesteld door bezwarenprocedures bij de gemeente en de Raad van State.

Het gaat onder meer over District-E op het Stationsplein, Edge aan de Stationsweg en Nieuw Bergen aan de Deken Van Somerenstraat. Wethouder Yasin Torunoglu benadrukt dat iedereen het recht heeft om bezwaren te maken tegen plannen. Maar hij wijst er wel op dat dit een ‘heel kleine groep’ is die vanuit het eigen belang de nieuwbouw voor de vele woningzoekenden tegenhoudt.

Volgens Torunoglu heeft dat te maken met de snelle veranderingen in de stad. ,,Het wordt steeds duidelijker wat het concreet betekent dat we de komende decennia 40.000 woningen willen bouwen. Duidelijk wordt welke grote impact dat heeft op de leefomgeving. En dat geeft weerstand en leidt dan tot bezwaren. Van een relatief kleine groep die nu een relatief grote invloed heeft.”

Hand in eigen boezem

Maar die bezwaarmakers vinden dat de gemeente de nieuwbouw fout aanpakt, te weinig rekening houdt met hun belangen. Moet de wethouder de hand niet in eigen boezem steken? ,,Natuurlijk kan het inspraakproces altijd beter. Bij het Stadhuisplein ging het mis, dat is opnieuw gedaan. In de toekomst willen we de participatie verder verbeteren. Maar het is niet reëel om te denken dat er dan geen bezwaren gemaakt worden, daarvoor zijn de belangen vaak tegengesteld.”

De vertraagde plannen zijn onder meer District-E op het Stationsplein (500 of 800 appartementen), woon-werkcomplex Edge aan de Stationsweg (175), Buurtschap Te Veld aan de Castiliëlaan (700 tijdelijke woningen), Nieuw Bergen aan de Deken Van Somerenstraat (242), Wiele aan de Elburglaan (139) en enkele kleinere projecten. Ook tegen het plan voor het kantoorgebouw tussen station Eindhoven Centraal en The Student Hotel is bezwaar gemaakt. In alle gevallen zou de bouw dit najaar of voorjaar 2022 moeten beginnen. Alleen bij Te Veld is dat nog haalbaar.

Het plan voor de Victoriatoren op het terrein achter de Mathildelaan (450 appartementen) loopt ook enkele maanden vertraging op door de vondst van vleermuizen in het deel van het oude TAC-gebouw dat daarvoor moet worden gesloopt. De bestemmingsplannen De Caai (Campinaterrein, 700 woningen) en Eurostaete (400 appartementen) liggen nog ter inzage.

Om de snelheid in de bouw te houden, doet Torunoglu een oproep: ,,Alle partijen zullen moeten accepteren dat de leefomgeving snel verandert en water bij de wijn doen. Laten we allemaal blij zijn met een 7 of een 8, in plaats van dat we een 10 willen halen.”

Als voorbeeld noemt hij de bezwaren van zorginstellingen aan de Castiliëlaan die een parkeerplaats zien verdwijnen door Te Veld. ,,Dat verkeersprobleem willen we zo goed mogelijk oplossen, maar iedereen zal wat meer overlast moeten accepteren”, vindt hij. En bewoners van de Fuutlaan, die niet willen worden opgescheept met het verkeer van de Stationsweg? ,,In het Ontwikkelplan Centrum staat precies welke verkeersmaatregelen er nodig zijn om in de binnenstad te kunnen bouwen. Ook voor de Fuutlaan.”

Ook liggen er bezwaren van het Sint-Catharinakerkhof tegen de bouw van een toren van Nieuw Bergen net naast de begraafplaats. ,,Dat heeft iedereen gemist. Maar dan ligt er ook een verantwoordelijkheid bij jezelf om op tijd aan de bel te trekken.” Volgens de bestuurder zijn er in Eindhoven 27.000 mensen op zoek naar een woning, onder wie 2700 jongeren onder de 23 jaar. ,,Die mensen zijn mijn opdrachtgevers. Ik wil zorgen voor een betaalbaar dak boven hun hoofd. Dat vraagt om het snel ontwikkelen van plannen.”

En als er dan toch bezwaar wordt gemaakt, dan zou de Raad van State sneller tot een uitspraak moeten komen, vindt Torunoglu. ,,Met de G5 (de Randstad plus Eindhoven – red.) voeren we nu ook een lobby voor meer capaciteit om sneller tot besluiten komen.”

Artikel in het Eindhovens Dagblad van 30 oktober 2021