Weer extra vertraging voor bouw

De nieuwbouwplannen op het Stationsplein (District-E) en in het Emmasingelkwadrant (Victoriatoren) lopen zeer waarschijnlijk weer extra vertraging op.

De Raad van State verwacht de bezwaren tegen de plannen niet meer vóór de zomer te kunnen behandelen. Wel is er een zitting gepland voor de twee deelplannen in gebied Lichthoven tussen het station en de Stationsweg. Op maandag 4 april worden bezwaarmakers in Den Haag verwacht om toe te lichten waarom zij tegen de bouw daar zijn.

Het gaat om het kantoorgebouw voor Vodafone/Ziggo tussen station en The Student Hotel en het woon-werk-complex EDGE met 175 woningen in de hoek Stationsweg/Dommel. Wellicht dat die procedures nog voor de zomer afgerond kunnen worden. Als dat geen onoverkomelijke problemen oplevert zou de bouw eind dit jaar kunnen starten.

Parkeeroverlast

Onder de bezwaarmakers zijn onder anderen overburen uit de appartementen aan de Stationsweg, bewoners van het Villapark en andere tegenstanders van hoogbouw aan de Dommel. Zij vrezen verkeers- en parkeeroverlast. Ook vinden zij dat gebouw EDGE te dicht op de Dommel staat; daar is te weinig ruimte voor de natuurstrook overgelaten.

Desalniettemin heeft de gemeenteraad de plannen in juni vastgesteld. De bezwaren die daartegen zijn ingediend komen nu dus tien maanden later aan bod.

Diezelfde bezwaren leven rond Victoriatoren en District-E, waarvoor de plannen in september vorig jaar en januari dit jaar door de raad werden vastgesteld. De woordvoerder van de Raad van State meldt dat daarvoor nog geen zittingsdatum is bepaald. ,,Vermoedelijk betekent dat dat ze niet meer vóór de zomer op zitting behandeld worden.” Daardoor is het vrijwel zeker dat de bouw niet meer dit jaar kan beginnen.

Meer capaciteit

De Raad van State heeft veel tijd nodig om de vele bezwaarprocedures tot een goed einde te brengen. Corona heeft daar ook geen goed aan gedaan. Onder andere wethouder Yasin Torunoglu van Eindhoven pleitte al eens voor uitbreiding van de capaciteit. De woordvoerder kent de zorgen. ,,Maar ook als we vijftig extra juristen mogen aannemen, is het nog niet eenvoudig om die te vinden.”

Over de procedures tegen plan Wiele aan de Elburglaan/Koenraadlaan en plan Heilige Geeststraat/Willemstraat is nog niets bekend. De bouwvergunning voor plan Nieuw Bergen aan de Deken Van Somerenstraat stuitte op bezwaren van de ‘buren’: de beheerstichting van het Catharinakerkhof. Ontwikkelaar SDK Vastgoed en de stichting zoeken naar oplossingen.

Ook tegen Buurtschap Te Veld waren bezwaren omdat er gevreesd wordt dat het parkeren voor bezoekers van de instellingen aan de Castiliëlaan een chaos wordt. Hier volgt een rechtszaak aangespannen door revalidatiecentrum Libra.

Artikel uit het Eindhovensdagblad 23-03-2022