Prioriteiten bouwlocaties 2015

Eindhoven groeit nog steeds en wil dit blijven doen om haar internationale positie als centrumstad van de Brainportregio te kunnen behouden. Aantrekkelijke woon- en werkmilieus zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden. De prioriteitennota biedt de mogelijkheid om regie te voeren op de stedelijke ontwikkelingen in Eindhoven. Dit instrument heeft tot doel om de dynamische groei die Eindhoven te wachten staat, in goede banen te leiden om de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de leef-, woon- en werkmilieus van Eindhoven te behouden en te versterken.

De genoemde jaren in de prioriteitennota zijn een prognose en bieden geen zekerheid. Het tot stand komen van bouwprojecten is afhankelijk van veel (onzekere) factoren.

Intake: beoordeling van nieuwe initiatieven

Een bouwinitiatief dat past binnen het bestemmingsplan, wordt in het reguliere proces van vergunningverlening afgehandeld. De gemeente verleent in die situatie dus medewerking, mits dit past binnen de wet- en regelgeving.

Past een nieuw initiatief niet in het bestemmingsplan, dan vindt eerst een toets plaats. De integrale Intake van de gemeente Eindhoven toetst de wenselijkheid van het initiatief aan de vraag en het aanbod dat reeds beschikbaar is. Het uitgangspunt is dat de gemeente in principe alleen initiatieven honoreert als deze de balans tussen vraag en aanbod niet verstoren. De toetsingscriteria geven aan welke initiatieven een kans maken.

Informatie

De Intake is binnen de gemeente het aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven en vragen over het toetsingskader.

Dit artikel is over genomen van de website van de Gemeente Eindhoven: https://www.eindhoven.nl/artikelen/Prioriteiten-bouwlocaties-2015.htm

Bijbehorende PDF documenten:
Raadsvoorstel_Prioriteiten_bouwlocaties_2015
Bijlage__Overzicht_bouwlocaties

Geschiedenis van de Deken van Somerenstraat

Als men zegt dat Eindhoven een eigen “Jordaan” heeft gehad, dan zal slechts de oude generatie zich dat kunnen herinneren.
Er was geen plek waar kinderen beter konden spelen en ravotten. Zij die het nog kunnen navertellen zeggen er een fantastische jeugd te hebben gehad.

Bedoeld wordt hier het kleurrijke volksbuurtje dat aan de huidige Deken van Somerenstraat lag, en wel het Luciferstraatje met enkele zijstraatjes.

Genoemd naar en gebouwd voor de arbeiders van het luciferfabriek van Mennen, Keunen en Vissers, moesten de krotjes worden gesloopt vanwege de komst van het “Don Bosco”-gezellenhuis en het nieuwe Politiebureau.

Foto 1 Omstreeks 1929 ziet u een restant van het Lucifer-Dwarsstraatje, het nieuwe politiebureau en het gezellenhuis.
Hier een veel beter plaatje van Luciferstraat nrs. 71 en 69, met rechts een doorbraak naar de Grote Berg.
Foto 2 Op de hoek bevond zich het buurtkroegje van Janus Driessen en op mooie zomeravonden verzamelde zich de hele buurt om er te luisteren naar de trekharmonica en het gezang van volkse beroemdheden als Piet Blankers, Trien Schol en Koppelmans.

“Met Begijnhof en Kattestraatje (thans Bergstraat) is het Luciferstraatje een halve eeuw het typisch Eindhovens volksbuurtje geweest – de woonstee van de kleine man. Eensgezinder dan de city, maar niet zo welvarend; knusser dan het Villapark, maar niet zo chic; lolliger dan het Elzentpark, maar niet zo weids.
Het bonte leven was er troef, maar armoe was er vaak de joker in het spel…” aldus een onbekend auteur.

Deze informatie is afkomstig van de website: https://yenm.home.xs4all.nl/Toenennu/eindhovencentrum/dekenvansomeren.htm