Start verkoop Nieuw Bergen uitgesteld naar 2e kwartaal 2022

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om de start verkoop van Nieuw Bergen mogelijk te maken. Tot op heden hebben wij gecommuniceerd dat de verkoop van Nieuw Bergen start in het vierde kwartaal van 2021. Helaas is dit vertraagd vanwege een bezwaarprocedure. Vandaar dat we hebben besloten om de verkoop van Nieuw Bergen te verplaatsen totdat de verleende omgevingsvergunning definitief is.

Start verkoop in 2022
Wij vertrouwen op een voorspoedige afhandeling van de bezwaarprocedure en verwachten dat de verkoop in het tweede kwartaal van 2022 kan starten. De door u aangegeven voorkeurswoning(en) kunnen dan in het tweede kwartaal van 2022 omgezet worden in een optie. Bij de start van de verkoop zullen wij u vragen om uw gegevens zoals uw woon-,
werk-, en financiële situatie aan te vullen.

Sneak preview

Ondanks dat de verkoop nog iets langer op zich laat wachten, zijn wij achter de schermen al druk bezig met de nodige voorbereidingen. De eerste artist impressions van de woningen zijn inmiddels gereed. Deze delen we dan ook graag.

Mail van SDK