Raad Eindhoven: snel debat over aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouwplannen in de stad

De gemeenteraad van Eindhoven wil snel weer praten over de parkeernormen die gehanteerd worden bij bouwplannen. Nu leiden die regelmatig tot bezwaren uit de buurt, procedures bij de Raad van State én discussies in de raad. Voor veel critici zijn de minimale aantallen parkeerplaatsen onrealistisch.

Aanleiding voor de discussie dinsdagavond was deze keer het aantal parkeerplaatsen dat ontwikkelaar CRA moet aanleggen bij het Clarissenklooster dat omgebouwd wordt tot een luxe hotel en restaurant. Ook het bestemmingsplannetje voor de bouw van 17 woningen op een binnenterrein achter de Kneppelhoutstraat (omgeving Gestelsestraat) riep wat dat betreft vragen op in de gemeenteraad.

Eerder richtten critici al hun pijlen op grotere plannen zoals onder andere District-E op het Stationsplein, Lichthoven/EDGE aan de Stationsweg en VDMA. In die plannen wordt vaak een minimaal aantal parkeerplaatsen gerealiseerd. Omdat ze in de buurt van het station of HOV-lijn liggen én omdat ze gebruik maken van elektrische deelauto’s, is de veronderstelling dat de bouwers met minder parkeerplaatsen toekunnen.

Dat gebeurt op basis van de parkeernormen die de gemeenteraad heeft vastgesteld in 2019. Die zijn minimaal om zoveel mogelijk ruimte te gebruiken om woningen te bouwen. En de ontwikkelaars zo min mogelijk op kosten te jagen om bijvoorbeeld ondergronds parkeerplaatsen te realiseren.

Volgens wethouder Yasin Torunoglu kiest de stad bewust voor verdichting, om geen woningen te hoeven bouwen in het groen. ,,En dat is passen en meten, ook voor het parkeren, waarbij we allemaal een beetje moeten inleveren.”

Bij het Clarissenklooster speelt dat de ontwikkelaar 40 parkeerplaatsen op eigen terrein aanlegt. Maar voor tien plekken die nodig zijn voor de gasten van het toekomstige hotel en restaurant is geen plaats. Die zouden in de buurt terecht kunnen. Daar is plaats genoeg, blijkt uit een parkeertelling: maximaal 50 procent van de plaatsen in de omgeving zijn meestal vrij. VVD en GroenLinks stelden voor om dan toch een keer over de algemene parkeernormen door te praten. Daarvoor lijkt steun in de raad.

Toch maken D66, 50Plus en Partij voor de Dieren zich zorgen over het parkeren ‘in het groen’ en in de wijk bij de Sint-Clarastraat. Zij pleitten ervoor dat het toekomstige hotel-restaurant elders parkeerplaatsen gaat zoeken. En dat het plan gekoppeld wordt aan de parkeerdiscussie over VONK, het nieuwe Eindhoven Museum bij het Prehistorisch Dorp. ,,Want we willen de parkeerdruk niet op postzegelniveau bekijken, maar we willen zicht houden op het totaalplaatje”, aldus Tom Brouwers (D66).

Volgens wethouder Rik Thijs kan de gemeente het niet maken om nu nog terug te komen op de parkeernormen. ,,Het is niet fair om dat nu te veranderen. De ontwikkelaar is al jaren bezig met de plannen. We moeten een betrouwbare overheid zijn.” Bovendien benadrukte de wethouder dat het niet om extra parkeerplaatsen gaat, maar om bestaande, in de buurt, aan de rand van Genneper Parken. Wel zei hij toe dat hij de parkeerkwestie nog wil bespreken met de klankbordgroep Genneper Parken als die zich over VONK buigt.

Voor evenementen die het Clarissenhotel zou willen houden geldt dat er dan altijd een vergunning aangevraagd moet worden. ,,En als dat extra autoverkeer aantrekt, dan moeten extra parkeerplekken gezocht worden, bij VONK, in de P&R aan de Aalsterweg of via deelmobiliteit.” Met die toezegging ging een motie van tafel. Wel stemden PvdD, twee leden van D66 en Ouderenappel en 50Plus tegen.

Jonas Roothans (PvdD) deed dat ook omdat zijn partij tegen de nieuwbouw in de kloostertuin is. Die doet volgens Roothans afbreuk aan de tuin én de natuur. Een standpunt dat ook de provincie Noord-Brabant innam. Daar wordt nog nagedacht over een mogelijk vervolg wat het bestemmingsplan betreft. De SP ging volgens Bas Tromp niet akkoord omdat de partij een luxe hotel niet zitten. ,,Wij geven de voorkeur aan een sociale invulling, zoals de eerder afgevallen daklozenopvang bijvoorbeeld.”

Dat was niet genoeg om het bestemmingsplan voor het Clarissenklooster weg te stemmen. Dat werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 20-04-2022

Start verkoop Nieuw Bergen nadert!

Definitieve prijzen Nieuw Bergen bekend! 

Het is bijna zover… de start verkoop van Nieuw Bergen! Heb jij interesse in een woning in Nieuw Bergen? Dan kun je vanaf nu bekijken welke V.O.N.-prijs jouw favoriete woning heeft. Ook is de woningselector geüpdatet met de nieuwste plattegronden en impressies. Bekijk hier de woningselector. De laatste verkoopstukken worden momenteel gereed gemaakt.

De prijzen variëren van € 170.900,- voor een studio van 33 vierkante meter zonder parkeergelegenheid tot € 1.707.900,- voor een appartement van 249 vierkante meter met twee parkeerplaatsen.

De nu bekende prijzen variëren tussen de € 5.200 en de 6.900 per vierkante meter.
De prijzen van de penthouses zijn nog niet bekend.

Start verkoop event 22 april 2022
Op vrijdag 22 april 2022 start de officiële verkoop van Nieuw Bergen. We organiseren die middag een event in de Kazerne van 16.00 uur tot 19.00 uur. Tijdens dit event is het verkoopteam van Nieuw Bergen aanwezig om je vragen te beantwoorden en je kunt dan ook de verkoopbrochure inzien. Die middag zullen ook alle verkoopstukken digitaal beschikbaar worden gesteld op de website. Er zal onder andere een toelichting gegeven worden op het project vanuit de verschillende disciplines. Het programma volgt snel!

Er geldt een maximum aantal bezoekers van 150 personen, dus wees er snel bij.

Weer extra vertraging voor bouw

De nieuwbouwplannen op het Stationsplein (District-E) en in het Emmasingelkwadrant (Victoriatoren) lopen zeer waarschijnlijk weer extra vertraging op.

De Raad van State verwacht de bezwaren tegen de plannen niet meer vóór de zomer te kunnen behandelen. Wel is er een zitting gepland voor de twee deelplannen in gebied Lichthoven tussen het station en de Stationsweg. Op maandag 4 april worden bezwaarmakers in Den Haag verwacht om toe te lichten waarom zij tegen de bouw daar zijn.

Het gaat om het kantoorgebouw voor Vodafone/Ziggo tussen station en The Student Hotel en het woon-werk-complex EDGE met 175 woningen in de hoek Stationsweg/Dommel. Wellicht dat die procedures nog voor de zomer afgerond kunnen worden. Als dat geen onoverkomelijke problemen oplevert zou de bouw eind dit jaar kunnen starten.

Parkeeroverlast

Onder de bezwaarmakers zijn onder anderen overburen uit de appartementen aan de Stationsweg, bewoners van het Villapark en andere tegenstanders van hoogbouw aan de Dommel. Zij vrezen verkeers- en parkeeroverlast. Ook vinden zij dat gebouw EDGE te dicht op de Dommel staat; daar is te weinig ruimte voor de natuurstrook overgelaten.

Desalniettemin heeft de gemeenteraad de plannen in juni vastgesteld. De bezwaren die daartegen zijn ingediend komen nu dus tien maanden later aan bod.

Diezelfde bezwaren leven rond Victoriatoren en District-E, waarvoor de plannen in september vorig jaar en januari dit jaar door de raad werden vastgesteld. De woordvoerder van de Raad van State meldt dat daarvoor nog geen zittingsdatum is bepaald. ,,Vermoedelijk betekent dat dat ze niet meer vóór de zomer op zitting behandeld worden.” Daardoor is het vrijwel zeker dat de bouw niet meer dit jaar kan beginnen.

Meer capaciteit

De Raad van State heeft veel tijd nodig om de vele bezwaarprocedures tot een goed einde te brengen. Corona heeft daar ook geen goed aan gedaan. Onder andere wethouder Yasin Torunoglu van Eindhoven pleitte al eens voor uitbreiding van de capaciteit. De woordvoerder kent de zorgen. ,,Maar ook als we vijftig extra juristen mogen aannemen, is het nog niet eenvoudig om die te vinden.”

Over de procedures tegen plan Wiele aan de Elburglaan/Koenraadlaan en plan Heilige Geeststraat/Willemstraat is nog niets bekend. De bouwvergunning voor plan Nieuw Bergen aan de Deken Van Somerenstraat stuitte op bezwaren van de ‘buren’: de beheerstichting van het Catharinakerkhof. Ontwikkelaar SDK Vastgoed en de stichting zoeken naar oplossingen.

Ook tegen Buurtschap Te Veld waren bezwaren omdat er gevreesd wordt dat het parkeren voor bezoekers van de instellingen aan de Castiliëlaan een chaos wordt. Hier volgt een rechtszaak aangespannen door revalidatiecentrum Libra.

Artikel uit het Eindhovensdagblad 23-03-2022

Start verkoop Nieuw Bergen uitgesteld naar 2e kwartaal 2022

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om de start verkoop van Nieuw Bergen mogelijk te maken. Tot op heden hebben wij gecommuniceerd dat de verkoop van Nieuw Bergen start in het vierde kwartaal van 2021. Helaas is dit vertraagd vanwege een bezwaarprocedure. Vandaar dat we hebben besloten om de verkoop van Nieuw Bergen te verplaatsen totdat de verleende omgevingsvergunning definitief is.

Start verkoop in 2022
Wij vertrouwen op een voorspoedige afhandeling van de bezwaarprocedure en verwachten dat de verkoop in het tweede kwartaal van 2022 kan starten. De door u aangegeven voorkeurswoning(en) kunnen dan in het tweede kwartaal van 2022 omgezet worden in een optie. Bij de start van de verkoop zullen wij u vragen om uw gegevens zoals uw woon-,
werk-, en financiële situatie aan te vullen.

Sneak preview

Ondanks dat de verkoop nog iets langer op zich laat wachten, zijn wij achter de schermen al druk bezig met de nodige voorbereidingen. De eerste artist impressions van de woningen zijn inmiddels gereed. Deze delen we dan ook graag.

Mail van SDK

Bouw woontorens bij Eindhovens kerkhof stap dichterbij, bezwaar tegen ‘tribune’ met uitzicht op rouwenden afgewezen

De bouw van 238 woningen in plan Nieuw Bergen in het centrum van Eindhoven is door afwijzing van verschillende bezwaren een stap dichterbij. Onder andere de bezwaren van de eigenaar en beheerder van het Catharinakerkhof vanwege zorgen over de privacy en rust op de monumentale begraafplaats, zijn van tafel geveegd.

Volgens het plan van projectontwikkelaar SDK Vastgoed komen twee hoge woontorens (50 en 70 meter hoog) pal tegen de muur van het kerkhof. Dat werd op het Stadhuis over het hoofd gezien maar ook de stichting Sint Catharinakerkhof (beheerder) en de parochie Sint Joris (eigenaar) werden pas wakker geschud nadat het bestemmingsplan was veranderd.

Ze zeggen dat pas daarna duidelijk is geworden dat de balkons van de woontoren uitkijken op het kerkhof. Volgens de stichting ontstaat een tribune waar bewoners neerkijken op rouwende bezoekers van een begrafenis of nabestaanden die bij het graf van hun geliefden willen mijmeren. 

Privacy niet aangetast

Met bezwaar tegen de bouwvergunning hoopten de beheerder en eigenaar van de begraafplaats de bouw van de woontorens alsnog te verhinderen. Maar volgens de bezwarencommissie van de gemeente passen beide woontorens evenals vier van de vijf overige gebouwen binnen het bestemmingsplan. De kleine overschrijding van de maximale bouwhoogte van een gebouw dat verder van het kerkhof komt tast de privacy van niet aan, aldus de commissie. Ook wordt de monumentale waarde van de begraafplaats er niet onaanvaardbaar door aangetast.

Zorgen over de grote monumentale bomen op de begraafplaats die gesnoeid of gekapt moeten worden zijn volgens de commissie onterecht. In de bouwvergunning is vastgelegd dat de bomen onbeschadigd behouden moeten blijven.

Bestuurslid Nico van Dongen van de parochie Sint Joris laat in een reactie weten dat er nog een gesprek komt met de projectontwikkelaar. Hij hoopt dat er goede afspraken gemaakt kunnen worden. Een rechtszaak hoort ook nog tot de opties, aldus de parochie. SDK Vastgoed hoopt dat de bouwvergunning snel definitief is zodat de bouw en verkoop van de appartementen kunnen beginnen.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 18-11-2021

Bouw 2000 woningen is vertraagd

,Een klap in het gezicht van de woningzoekenden”, noemt wethouder Yasin Torunoglu van Eindhoven de vertraging die verschillende grote bouwprojecten oplopen door bezwarenprocedures.

Een kleine tweeduizend woningen komen daardoor later te koop of te huur. De start van de bouw van die woningen wordt zeker met een half jaar of meer uitgesteld door bezwarenprocedures bij de gemeente en de Raad van State.

Het gaat onder meer over District-E op het Stationsplein, Edge aan de Stationsweg en Nieuw Bergen aan de Deken Van Somerenstraat. Wethouder Yasin Torunoglu benadrukt dat iedereen het recht heeft om bezwaren te maken tegen plannen. Maar hij wijst er wel op dat dit een ‘heel kleine groep’ is die vanuit het eigen belang de nieuwbouw voor de vele woningzoekenden tegenhoudt.

Volgens Torunoglu heeft dat te maken met de snelle veranderingen in de stad. ,,Het wordt steeds duidelijker wat het concreet betekent dat we de komende decennia 40.000 woningen willen bouwen. Duidelijk wordt welke grote impact dat heeft op de leefomgeving. En dat geeft weerstand en leidt dan tot bezwaren. Van een relatief kleine groep die nu een relatief grote invloed heeft.”

Hand in eigen boezem

Maar die bezwaarmakers vinden dat de gemeente de nieuwbouw fout aanpakt, te weinig rekening houdt met hun belangen. Moet de wethouder de hand niet in eigen boezem steken? ,,Natuurlijk kan het inspraakproces altijd beter. Bij het Stadhuisplein ging het mis, dat is opnieuw gedaan. In de toekomst willen we de participatie verder verbeteren. Maar het is niet reëel om te denken dat er dan geen bezwaren gemaakt worden, daarvoor zijn de belangen vaak tegengesteld.”

De vertraagde plannen zijn onder meer District-E op het Stationsplein (500 of 800 appartementen), woon-werkcomplex Edge aan de Stationsweg (175), Buurtschap Te Veld aan de Castiliëlaan (700 tijdelijke woningen), Nieuw Bergen aan de Deken Van Somerenstraat (242), Wiele aan de Elburglaan (139) en enkele kleinere projecten. Ook tegen het plan voor het kantoorgebouw tussen station Eindhoven Centraal en The Student Hotel is bezwaar gemaakt. In alle gevallen zou de bouw dit najaar of voorjaar 2022 moeten beginnen. Alleen bij Te Veld is dat nog haalbaar.

Het plan voor de Victoriatoren op het terrein achter de Mathildelaan (450 appartementen) loopt ook enkele maanden vertraging op door de vondst van vleermuizen in het deel van het oude TAC-gebouw dat daarvoor moet worden gesloopt. De bestemmingsplannen De Caai (Campinaterrein, 700 woningen) en Eurostaete (400 appartementen) liggen nog ter inzage.

Om de snelheid in de bouw te houden, doet Torunoglu een oproep: ,,Alle partijen zullen moeten accepteren dat de leefomgeving snel verandert en water bij de wijn doen. Laten we allemaal blij zijn met een 7 of een 8, in plaats van dat we een 10 willen halen.”

Als voorbeeld noemt hij de bezwaren van zorginstellingen aan de Castiliëlaan die een parkeerplaats zien verdwijnen door Te Veld. ,,Dat verkeersprobleem willen we zo goed mogelijk oplossen, maar iedereen zal wat meer overlast moeten accepteren”, vindt hij. En bewoners van de Fuutlaan, die niet willen worden opgescheept met het verkeer van de Stationsweg? ,,In het Ontwikkelplan Centrum staat precies welke verkeersmaatregelen er nodig zijn om in de binnenstad te kunnen bouwen. Ook voor de Fuutlaan.”

Ook liggen er bezwaren van het Sint-Catharinakerkhof tegen de bouw van een toren van Nieuw Bergen net naast de begraafplaats. ,,Dat heeft iedereen gemist. Maar dan ligt er ook een verantwoordelijkheid bij jezelf om op tijd aan de bel te trekken.” Volgens de bestuurder zijn er in Eindhoven 27.000 mensen op zoek naar een woning, onder wie 2700 jongeren onder de 23 jaar. ,,Die mensen zijn mijn opdrachtgevers. Ik wil zorgen voor een betaalbaar dak boven hun hoofd. Dat vraagt om het snel ontwikkelen van plannen.”

En als er dan toch bezwaar wordt gemaakt, dan zou de Raad van State sneller tot een uitspraak moeten komen, vindt Torunoglu. ,,Met de G5 (de Randstad plus Eindhoven – red.) voeren we nu ook een lobby voor meer capaciteit om sneller tot besluiten komen.”

Artikel in het Eindhovens Dagblad van 30 oktober 2021

Zicht op kerkhof, wie wil dat?

Er is onrust ontstaan over het plan om pal naast het Catharina-kerkhof in Eindhoven twee woontorens te bouwen. De beheerder en eigenaar zijn bezorgd over de ‘tribune’ die zo ontstaat.

Eén van de woontoren telt circa 65 meter en veertien etages, en komt bijna tegen de kerkhofmuur te staan. De balkons van het gebouw kijken straks uit op de begraafplaats.

De stichting Sint Catharinakerkhof heeft bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning die is verleend aan projectontwikkelaar SDK Vastgoed. Ook is een brief gestuurd naar de Eindhovense gemeenteraad. ‘Er ontstaat een tribune waar bewoners neerkijken op rouwende bezoekers van een begrafenis of nabestaanden die bij het graf van hun geliefden willen mijmeren’, staat in de brief. ,,Wie bedenkt dat?”, vraagt bestuurslid Nico van Dongen van de parochie Sint Joris zich af. ,,En wie koopt er nou een appartement dat op een dodenakker uitkijkt?”

Gevoelige plek

Voor de herontwikkeling van het gebied in het centrum van Eindhoven is vorig jaar het bestemmingsplan veranderd. De parochie en beheerder van de begraafplaats hebben destijds geen bezwaar gemaakt. Ze zeggen dat pas daarna duidelijk is geworden dat de balkons van de woontoren uitkijken op het kerkhof. ,,Dat komt pas bij de uitwerking van de architect tevoorschijn”, aldus Van Dongen.

De parochie is teleurgesteld dat SDK Vastgoed nooit eerder contact heeft opgenomen over de bouwplannen. SDK Vastgoed won in 2017 een prijsvraag van de gemeente Eindhoven. Concurrerende projectontwikkelaars hebben de eigenaar van de begraafplaats destijds wel benaderd voor overleg. Van Dongen: ,,Het is toch een gevoelige plek. Maar van deze buurman hebben we tot het begin van dit jaar niks gehoord.”

De parochie en beheerder van de begraafplaats denken met hun bezwaren nog een kans te maken omdat woontoren Indigo afwijkt van het nieuwe bestemmingsplan. De exclusieve woontoren met 28 appartementen en drie penthouses is de hoge blikvanger in het project Nieuw Bergen. De toren is op de tekening van de architect ongeveer drie meter hoger dan strikt formeel is toegestaan.

Met de grote, monumentale bomen op de begraafplaats die gesnoeid of zelfs gekapt moeten worden om de woontorens te kunnen bouwen, hebben ze nog een andere troef in handen. De parochie en de beheerder van de begraafplaats hebben aangekondigd dat ze daar niet aan zullen meewerken.

Volgens SDK is kappen of rooien van de bomen niet noodzakelijk. ,,We gaan zorgen voor de bomen en we willen daarover in overleg”, aldus advocaat Peter Dorn van de projectontwikkelaar. ,,Op de erfgrens moet er beperkt gesnoeid worden en dat willen we doen.’ Joep van Eijkeren van SDK Vastgoed zegt dat de ligging van de nieuwe gebouwen vanaf het begin duidelijk is geweest en dat de buurt destijds is uitgenodigd voor een presentatie.

Penningmeester Cees van der Velden van de stichting Sint Catharinakerkhof benadrukt dat hij niet tegen woningbouw is. In gesprek met de projectontwikkelaar hoopt hij nog winst te kunnen boeken en afspraken te maken over bescherming van het monumentale kerkhof tijdens de werkzaamheden.

Behalve bij de eigenaar en beheerder van de begraafplaats heerst bij omwonenden ook nog steeds onrust. Ze hebben bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning omdat ze nog niet zijn gerustgesteld over de parkeerdruk in de buurt. Bewoners willen dat de parkeerplaatsen in de buurt gereserveerd worden voor uitsluitend vergunninghouders.

Artikel uit het ED van 19-10-2021

Slalommen tussen vrachtauto’s

De eerste schoolweek na de zomervakantie zorgt elke ochtend voor spektakel in de omgeving van basisschool De Trinoom. Zijn de verkeers-maatregelen afdoende?

Vorige week is in de omgeving van basisschool De Trinoom een aantal verkeersmaatregelen genomen. Afgelopen voorjaar hadden de schoolleiding en fietsburgemeester Sarge Meulman al aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid. Ook is de sloop van een deel van de voormalige Sociale Dienst aan de Deken van Somerenstraat in volle gang en is het parkeerterrein daar met bouwhekken afgesloten. Maar schooldirecteur Erica Provoost en Meulman zijn nog niet tevreden.

Deze woensdagochtend om kwart over acht is het druk in de spits. Veel auto’s rijden in beide richtingen over de Edenstraat. Elke keer als de verkeerslichten op groen staan, steken scholieren, soms met hun ouders, te voet of op de fiets over naar de Deken van Somerenstraat. De fietsers zoeken dan hun weg over de smalle stoep langs de bouwhekken naast het kerkhof naar de ingang van de fietsenstalling. Verderop, bij de ingang van de Don Boscostraat, is de chaos compleet. De straat heeft nu eenrichtingsverkeer, waardoor auto’s stilstaan, sommige proberen te keren. Vrachtwagens rijden af en aan bij het sloopterrein, moeders met kinderen achterop de fiets slalommen er tussendoor.

Provoost vertelt dat ze al een jaar met de gemeente en bouwbedrijf SDK in gesprek is over verkeersveiligheid. ,,Met als resultaat dat er maandag en gisteren vijf boa’s waren om het verkeer te regelen. Maar vandaag zie ik niemand. Nu sta ikzelf aanwijzingen te geven. Maar ik ben geen verkeersregelaar.” Dit is de eerste schoolweek na de vakantie. Wellicht neemt de chaos af als mensen aan de nieuwe situatie gewend raken. ,,Ik hoop het. Want ik wil niet dat De Trinoom de naam krijgt van een onveilige school.”Meulman constateert dat de doorstroming van het autoverkeer de prioriteit heeft, ten koste van de fietsers en voetgangers. Aan de noordkant van de Edenstraat is naast het kerkhof een aparte fietsstrook aangelegd. Maar hij ziet graag een voorsorteervak voor fietsers die linksaf het Frederik van Edenplein op draaien. ,,Want daar zal het veel drukker worden als straks de Deken van Somerenstraat helemaal wordt afgesloten vanwege de bouwwerkzaamheden.”

Raadslid Wil van Haalen (PvdA) vraagt of het college bereid is weggebruikers beter te informeren over de nieuwe situatie en of de nieuwe verkeerslichten bij de Akkerstraat door fietsers te beïnvloeden zijn. Ook wil ze weten waarom daar geen aparte oversteekplaats is aangelegd en of voor de gehele Edenstraat een 30-km limiet kan worden ingevoerd.

Artikel uit het ED van 9 september 2021

Zo’n 6000 euro per vierkante meter: wie een appartement koopt in het Eindhovense plan Nieuw Bergen, tast diep in de buidel

Wie in één van de vier nieuwe gebouwen van plan Nieuw Bergen aan de Deken Van Somerenstraat in Eindhoven wil wonen, zal zijn portemonnee moeten trekken. De appartementen beginnen bij 225.000 euro, maar daarvoor heb je slechts een woning van zo’n 50 vierkante meter. De grotere appartementen kosten tussen de 5500 tot 6500 euro per vierkante meter.

Daarmee zijn het relatief de duurste appartementen die momenteel te koop staan in de Eindhovense binnenstad. Duurder nog dan de vier grote appartementen (prijzen tussen 950.000 euro en 2,1 miljoen) aan de Bilderdijklaan die nog steeds niet verkocht zijn. Die kosten rond de 6000 euro per vierkante meter. Om te vergelijken: de gemiddelde verkoopprijs in Eindhoven voor een woning ligt rond de 3400 euro per vierkante meter.

Prijzen staan nog niet vast

En dan is nog niet helemaal duidelijk wat de koper voor die hoge prijs krijgt. Vorige week is alleen de voorverkoop gestart. Pas dit najaar wordt meer informatie over bijvoorbeeld de afwerking van de  ‘luxe’ appartementen bekendgemaakt. En SDK Vastgoed houdt nog een andere slag om de arm: de prijzen zijn ‘puur indicatief’. Die kunnen nog veranderen. En dat risico is groot, want momenteel lopen de prijzen van bijvoorbeeld bouwmaterialen sterk op. Pas bij de definitieve verkoop dit najaar worden ook de definitieve bedragen vastgesteld.

SDK Vastgoed won in 2017 de ‘tender’ van de gemeente Eindhoven voor het nieuwbouwplan voor de Deken Van Somerenstraat. Daarbij worden de voormalige sociale dienst en het oude politiebureau aan de Grote Beek verbouwd tot woningen. In totaal komen er vijf nieuwe gebouwen bij, allemaal naar ontwerp van MVDRV, het architectenbureau van Winy Maas. Meest opvallende kenmerk: de schuine en groene daken. In totaal komen er 49 sociale en 84 vrije sector huurwoningen. Daarover wordt pas volgend jaar meer duidelijk.

De 105 appartementen in de vier woongebouwen Indigo (toren van 65 meter aan de Edenstraat), Violet (daarnaast gelegen lager gebouw), Bleu (op de plaats van de huidige ambulance-garage) en Vert (aan de Grote Berg) gaan in de verkoop. Voor de prijzen geldt: hoe hoger hoe groter en duurder. Van de penthouses in de toren – ter grootte van ruim 400 en bijna 600 vierkante meter – zijn de prijzen niet bekend gemaakt. De woningen op de lager gelegen verdiepingen in ‘het paradepaardje’ van Nieuw Bergen, met oppervlaktes van 120, 140 en 150 vierkante meter –  kosten 6200-6500 euro per m2. Oftewel 770.000, 870.000 en 930.000 vierkante meter. Ze worden op de site van de ontwikkelaar omschreven als ‘absolute luxe’.

In Violet kosten de woningen (oppervlakte 64-118 m2) tussen de 5500 en ruim 6000 euro per meter, oftewel 535.000, 595.000 en 715.000 euro. Ook hier zijn de prijzen van de twee penthouses van 155 vierkante meter alleen beschikbaar op aanvraag. Gebouw Bleu heeft appartementen van rond de 60 en rond de 75 vierkante meter, voor 295.000 en 410.000 euro. De twee grotere flats bovenin kosten hier 570.000 en 665.000 euro.

De kleinste appartementen zijn te vinden aan de Grote Berg in gebouw Vert, het oude politiebureau. Die gaan voorlopig weg voor 225.000 (ongeveer 50 m2), 335.000 (60), 505.000 (85) en 715.000 (126) euro.

Inmiddels is de sloop van de oude ambulancegarage aan de Deken Van Somerenstraat begonnen. Na de bouwvak zal dat ook aan de buitenkant zichtbaar worden. Dan zullen langzaam maar zeker ook de maatregelen getroffen moeten worden om het parkeerterrein af te sluiten en de bouwlocatie in te richten. Dat betekent onder meer overlast voor de ouders die hun kinderen naar de naastgelegen basisschool De Trinoom brengen. Parkeren is heel lastig geworden. Daarvoor in de plaats komen er wel Kiss & Ride-zones op grotere afstand. Ook omwonenden zullen hun auto verderop moeten parkeren, onder meer aan de Paradijslaan en de Grote Berg.

Eind dit jaar kan dan de bouw beginnen zodat de woningen in 2024 opgeleverd kunnen worden.

Artikel uit het ED van 11 augustus 2021

De sloop gaat beginnen

De brief met betrekking tot het begin van de sloop. Vanaf 19 juli gaat men beginnen.

Hier is de brief als PDF te downloaden.

Voor nadere informatie en mogelijkheid tot vragen start er een digitale informatieavond op maandag 19 juli om 20.00 uur. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden via info@nieuwbergen.com. U ontvangt dan per mail een uitnodiging om digitaal aan deze vergadering deel te nemen.

Daarnaast kunt u gebruik maken van een 2-wekelijkse inloopmiddag iedere woensdag in de even weken op de projectlocatie van 15:00 tot 16:00 uur. Hiervoor kunt u zich uiterlijk dinsdags voorafgaande aan het inloopuur aanmelden per e-mail op: sloopdekenvansomerenstraat@heezenbv.nl , zodat de uitvoerder tijd voor u kan reserveren.