Start herinrichting Grote Berg en deel Hoogstraat

Op maandag 17 mei 2021 start de gemeente met de herinrichting van de Grote Berg en de Hoogstraat tussen de Edenstraat en de Willem de Zwijgerstraat. De werkzaamheden zijn eind november 2021 klaar.
De genoemde data zijn afhankelijk van onder andere het weer en andere onvoorziene omstandigheden.
Op bijgevoegde overzichtstekening ziet u de fasering met een globale tijdsplanning van de werkzaam­heden. Op maandag 10 mei start de aannemer met de voorbereidingen. In het voetpad gaat hij de huisaansluitingen van het riool vervangen. Deze werkzaamheden veroorzaken lichte verkeershinder.

Werkzaamheden
Het vuilwaterriool in de Grote Berg tussen de Keizersgracht en Deken van Somerenstraat is aan vervanging toe. Dit geeft tevens de mogelijkheid om de Grote Berg opnieuw in te richten.
Deze inrichting sluit zo veel als mogelijk aan op de heringerichte Vestdijk en de andere nog her in te richten straten in de binnenstad.
Ook verbeteren we de verkeersveiligheid, leefbaarheid en klimaatbestendigheid (minder verharding, meer groen en biodiversiteit). Het ontwerp voor de nieuwe inrichting is in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden gemaakt. Het is te vinden op www.eindhoven.nl/groteberg.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het:

 • vervangen van het asfalt in de rijbaan. De fietsstroken worden in rood asfalt uitgevoerd;
 • vernieuwen van de trottoirbanden en betontegels in de voetpaden;
 • aanbrengen van nieuwe parkeerplaatsen van betonstraatstenen;
 • verhogen van kruispunten om de verkeersveiligheid te verbeteren;
 • vervangen van de fundering van de weg;
 • uitvoeren van een archeologisch-en explosievenonderzoek;
 • vervangen van het vuilwaterriool in de Grote Berg tussen de Keizersgracht en Deken van Somerenstraat;
 • aanleggen van een nieuw regenwaterriool. De gemeente legt in steeds meer straten een regenwaterriool aan, zodat het schone regenwater niet meer naar de rioolwaterzuivering hoeft. Deze kan zo beter en efficiënter werken. Ook zorgen we zo dat het gewone riool bij een fikse regenbui niet meer overloopt. We willen graag zoveel mogelijk regenwater via dit regenwaterriool afvoeren. Daarom sluiten we ook de regenpijpen aan de voorzijde van de woningen aan op dit riool;
 • vernieuwen van de huis-en kolkaansluitingen·op de hoofdriolering;
 • vervangen van de verkeerslichten op het kruispunt Grote Berg-Hoogstraat-Willem de Zwijgerstraat- Kleine Berg;
 • opnieuw aanbrengen van markering op de Willem de Zwijgerstraat;
  vervangen van de lichtmasten;
 • vernieuwen van divers straatmeubilair;
 • aanbrengen van nieuwe bomen en groenvoorziening.

Bereikbaarheid, omleidingen en communicatie
De herinrichting geeft natuurlijk enig ongemak. Om de overlast te beperken voeren we de werkzaam­heden in fases uit. Van maandag17 mei tot eind november 2021 is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk op de Grote Berg.
Bij iedere fase zetten we voor de veiligheid het werkvak af met bouwhekken. De woningen en ondernemers blijven bereikbaar via het voetpad. Hier blijft zo lang als mogelijk de verharding liggeA of er komen kunststof loopschotten. Fietsers worden via kleinschalige omleidingen om het werkgebied geleid, doorgaand autoverkeer wordt via grotere omleidingen om het werk geleid. Ter plaatse geven gele borden de omleidingen aan.

Omwonenden ontvangen via de omgevingsmanager van de aannemer een bewonersbrief vóór de start van een nieuwe fase. Hierin geeft de aannemer bijvoorbeeld aan hoe bepaalde parkeervoorzieningen bereikbaar blijven en waar u het afval kunt aanbieden. Hoe de bevoorrading van de winkels kan blijven plaatsvinden bespreekt de omgevingsmanager persoonlijk met de betreffende ondernemers.
Nadeelcompensatie
Ondanks dat we er alles aan zullen doen wat binnen ons vermogen ligt om overlast te beperken,
kan het voorkomen dat u financiële schade ondervindt, omdat uw bedrijf minder goed bereikbaar is tijdens de werkzaamheden. De regeling nadeelcompensatie stelt vast of u voor vergoeding van de schade in aanmerking komt. Deze regeling kunt u terugvinden op de website www.eindhoven.nl, zoeken op nadeelcompensatie.

Meer informatie
Indien u nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Frank Volleberg, uitvoeringscoördinator van de gemeente, telefoon 06 22 48 59 03, e-mail f.volleberg@eindhoven.nl of met de omgevingsmanager Bastiaan van den Brink van aannemingsbedrijf Den ouden,
telefoon 06 20 361314, e-mail b.vandenbrink@denoudengroep.com.
Tijdens de uitvoering kunt u ook contact opnemen met Ger van den Ing, uitvoerder van aannemingsbedrijf Den Ouden, telefoon 06 57 48 55 04, e-mail g.vandening@denoudengroep.com. Op www.eindhoven.nl/groteberg treft u meer.informatie aan over de herinrichting.
Informatie over de omleidingen voorde bus vindt u op www.hermes.nl.
Met vriendelijke groet,
Hans Franken,
Projectleider

Presentatie online buurt informatieavond Nieuw Bergen

Op donderdag 18 maart jl. was en een online buurt informatieavond over ons project Nieuw Bergen.

Wij hebben aan u beloofd om de presentatie van deze avond te delen. U kunt hier klikken om de presentatie te downloaden.

De vragen die gesteld zijn over de bezonningsstudie en de antwoorden daarop werken wij momenteel uit. Wij zullen die spoedig publiceren.

Nieuw Bergen – Buurtinformatieavond 18 maart 2021

Artistieke honger zorgt voor ludieke wasstraat

Een wasstraat met een bijzonder tintje. Dat is de drive thru ‘Spoedeisende Honger’ in het oude gebouw van de Eindhovense ambulancedienst. In 30 minuten wordt de auto gepoetst, is er muzikaal entertainment en wordt de buik gevuld.

Ook al is de wasstraat in het oude gebouw van de ambulancedienst, zijn de initiatiefnemers geen hulpverleners. Het zijn mensen die naar eigen zeggen simpelweg niet meer stil konden zitten. “We doen dit omdat we artistieke honger hebben. Wij willen wat leuks laten horen en positieve energie aan mensen overdragen,” vertelt een van de initiatiefnemers Piet Bergman.

De initiatiefnemers maken er dan ook graag een feestje van. Bij binnenkomst krijgt de bezoeker van de wasstraat een dienblad met eten. Terwijl de auto gewassen wordt, kan de chauffeur genieten van de muziek van de DJ en een maaltijd nuttigen.

De drive thru is tot en met 7 maart open. Entree is 19,95 euro. De organisatie werkt met tijdsloten van 30 minuten. Aanmelden kan via www.deambulancedienst.nl. Een deel van de omzet geven de initiatiefnemers aan ‘t Rozenknopje, de Bommel, La Folie en café Wilhelmina.

Franse namen voor nieuwbouwplan Nieuw Bergen in Eindhoven

Indigo, Violet, Bleu, Orange, Jaune, Rouge en Vert, die Franse kleuren zijn de namen van de zeven gebouwen in het plan Nieuw Bergen aan de Deken Van Somerenstraat in Eindhoven. Gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed denkt in het eerste kwartaal van 2021 te kunnen starten met de verkoop van ongeveer 70 koopwoningen in het project.

Een belegger voor de vrijesectorwoningen en een corporatie die de sociale huurwoningen gaat afnemen zijn nog niet gecontracteerd. Daarover lopen nog de gesprekken, zegt Joep van Eijkeren van SDK Vastgoed. De gebiedsontwikkelaar is nu bezig met het definitieve ontwerp met architectenbureau MVRDV uit Rotterdam (van onder anderen Winy Maas). Ook is de vernieuwde projectsite nieuwbergen.com online gegaan.

In juli 2017 won SDK Vastgoed/MVRDV de tender van de gemeente Eindhoven om het plan te ontwikkelen. Het maken van dit plan, met onder meer veel aandacht voor de buurt, kostte veel tijd, aldus Van Eijkeren. De gemeenteraad heeft inmiddels het bestemmingsplan vastgesteld, aan een bouwvergunning wordt gewerkt. Als dat goed gaat, verwacht SDK Vastgoed eind 2021 te kunnen beginnen met de bouw die dan eind 2024 klaar moet zijn.

Het plan behelst onder meer een nieuwe woontoren Indigo aan de Edenstraat en nieuwbouw en verbouwing van de oude gebouwen aan de Deken van Somerenstraat en de Grote Berg. In totaal is er plaats voor 220 woningen en vijf commerciële ruimtes. ,,Bijzonder is de inclusiviteit, van sociale huur, vrijesectorhuur tot koopappartementen en enkele exclusieve penthouses met een dakterras”, aldus Van Eijkeren.

Opvallend zijn de schuine daken onder een hoek van 45 graden, op het noorden met groen, op het zuiden met zonnepanelen. In totaal is er plaats in plan Nieuw Bergen voor 3200 vierkante meter nieuw groen naar een plan van landschapsarchitect MTD, aldus Van Eijkeren. De schuine daken zorgen ook voor meer licht, zowel in de woningen als tussen de zeven gebouwen. ,,Dat licht is de rode draad in het project. Als licht breekt op een prisma krijg je zeven basiskleuren. Die kleuren – in het Frans voor de allure – geven de gebouwen hun naam.”

Artikel uit het ED van 16 mei 2020

Discussie over 160 meter hoge woontorens in Eindhoven volgt later

De hoogte van 160 meter voor woontorens aan het Stadhuisplein in Eindhoven komt later nog ter discussie, als voor dat gebied een aparte visie wordt opgesteld. Het ontwerp en de kwaliteit van de omgeving zijn belangrijker. Dat zei wethouder Yasin Torunoglu gisteravond in de Eindhovense gemeenteraad.

Die behandelde drie grote nota’s over woningbouw. Eind dit jaar volgen de definitieve voorstellen. Zoals voor de Verdichtingsvisie die op acht locaties in de binnenstad woontorens tot 160 meter (op het Stadhuisplein) mogelijk maakt. Maar wel onder voorwaarde dat er voldoende groen bijkomt, terwijl de binnenstad autoluw gemaakt wordt, zoals het Ontwikkelperspectief voorschrijft. Volgens het Woonprogramma moeten er in het centrum voldoende middeldure huur- en goedkope koopwoningen én 20 procent sociale woningbouw gebouwd worden. Voor de hele stad geldt zelfs een percentage van 30 procent sociale huur.

Torunoglu kreeg vooral weerwoord van twee kritische coalitiepartijen. Het CDA stelde de 160 meter hoge gebouwen (XXL) in het gebied rond het Stadhuis aan de kaak. ,,Dat wijkt veel te veel af van de bestaande bebouwing en dient geen enkel doel”, aldus Rob Gordon. Verder eiste het CDA-raadslid met VVD-collega Tom Meijlink dat er geen grote bouwplannen uitgevoerd worden voordat de randvoorwaarden zoals de bereikbaarheid en de vergroening gerealiseerd zijn.

Die zorgen probeerde wethouder Monique List (VVD) weg te nemen door te stellen dat de bouw van duizenden woningen alleen maar hand in hand kan gaan met maatregelen om de bereikbaarheid van de binnenstad te handhaven. ,,Al moet ik ook zeggen dat er geen ruimte is om straks iedereen die in de binnenstad gaat wonen ook een parkeerplaats voor de auto te geven.”

Zij wees op plannen voor ongelijkvloerse kruisingen op de Ring en de vergroting van het station, maar ook op onderzoek naar nieuw asfalt ten noordoosten van de stad. Het woord viel niet, maar daarmee bedoelt ze een vorm van de Ruit die verkeer om de stad heen moet leiden. Volgens Meijlink kan de binnenstad niet ontzien worden zonder die omleiding.

De twee coalitiegenoten vroegen bovendien meer aandacht voor middeldure huur- en koopwoningen. Het CDA wil het percentage sociale woningbouw in de hele stad verlagen naar 25 procent, terwijl de VVD zelfs niet verder wil gaan dan 20 procent sociale woningbouw. ,,Dat is de afspraak uit het coalitieakkoord”, aldus Meijlink.

Wethouder Torunoglu benadrukte dat het ging om een ‘stip op de horizon’ die nodig is om de stad betaalbaar te houden voor grote groepen woningzoekenden. ,,Maar afspraak is afspraak”, voegde Meijlink daar nog aan toe.

Wethouder Rik Thijs (GroenLinks) tenslotte komt volgend jaar met een groenplan voor de binnenstad. Daarmee stelde hij vooral raadsleden gerust, zoals Bart Habraken van zijn eigen partij, die vrezen dat het centrum het met wat pleintjes en vooral met groen op daken en aan gevels moet doen. ,,Nee, we gaan niet allemaal postzegels groen inrichten maar zorgen voor één groen raamwerk”, aldus Thijs.

Verschillende partijen maakten zich ook zorgen over de kwaliteit van ‘betaalbare woningen’ die op de dure locaties in de binnenstad gebouwd kunnen worden. “Sociale huurwoningen in de binnenstad, dat mogen geen hutjes van een paar vierkante meter worden. Dat kun je mensen niet aandoen”, aldus Geert Geerts (Leefbaar Eindhoven).

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 30 september 2020

Voor of tegen hoogbouw in Eindhoven? Ook een kwestie van geloof

Dinsdag is de inspraakavond van de gemeenteraad Eindhoven over de Verdichtingsvisie voor de binnenstad. Twee groeperingen komen hier alvast aan het woord: de erfgoedstichtingen die zich zeer kritisch uitlieten over hoogbouw en EHV XL dat juist groot voorstander is van meer, hogere gebouwen.

Om te beginnen moet gezegd worden dat de Henri van Abbestichting en de stichting Wederopbouw Eindhoven niet tegen elke hoogbouw zijn. Mits op de goed plek, met respect voor de cultuurhistorie en voorzien van het nodige groen. Op verschillende plekken levert dat geen probleem op, zoals op het Stationsplein, bij de voormalige V&D aan de Rechtstraat of aan de binnenring; ,,Wij zien daar ook wel mogelijkheden om landmarks op te richten, vooral ook omdat er al een en ander staat, zoals de Regent en de Admirant”, zegt Hans van Voorene van de Van Abbestichting.

Maar de ideeën voor het Stadhuisplein gaan de twee erfgoedwaakhonden echt veel te ver. De mogelijkheid om daar torens tot 160 meter hoogte te bouwen doet afbreuk aan de cultuurhistorische waarde van bijvoorbeeld het Stadhuis, zegt bestuurslid Wim Holdrinet van de Wederopbouwstichting. ,,Het Stadhuis wordt dan wel niet gesloopt, maar als je dat wederopbouwpand omringt door extreem afwijkende panden, verliest het ook zijn waarde, dan behandel je het niet met respect.”

Het plan voor het plein noemt de organisatie in een brief aan de gemeenteraad ‘een vergissing’ in de orde van grootte van het Cityplan van Van den Broek en Bakema uit de jaren 70 waarvoor onder andere het oude gemeentehuis aan de Rechtestraat gesloopt werd. ,,Natuurlijk, veel mensen vinden het een lelijk plein, met een eenzijdige kantoorfunctie van de gebouwen, waardoor het nooit leuk wordt. Maar wij bekijken het vanuit de kwaliteiten van de wederopbouw, de ruimte. En de problemen zij ook anders op te lossen, bijvoorbeeld met woontorens tot maximaal 75 meter, in zekere harmonie met de rest van het plein”, aldus Holdrinet. De stichting pleit dan ook voor een betere bescherming van de huidige bebouwing via een nieuw bestemmingsplan.

De oplossing van supervisor binnenstad Winy Maas is om op een Eindhovense laag van vier tot zes verdiepingen de torens te bouwen, waardoor die beter aansluiten bij de omgeving. Maar ook dat stuit op verzet. ,,Tenminste als de torens zo extreem zijn, met van die spektakelarchitectuur er bovenop. Dan zijn de verschillen veel te groot, alsof ze van verschillende planeten zijn, dan dreigt het Stadhuisplein zijn unieke monumentale karakter te verliezen.”

De Van Abbestichting gaat minder ver in zijn kritiek op de ontwikkelingen op het Stadhuisplein, maar is ook niet voor de torens van 160 meter. Wel tevreden is Van Voorene met de erfgoedparagraaf uit de verdichtingsvisie: ,,Daar staat toch echt dat erfgoed bewaard moet worden, zodat de historie van de stad afleesbaar blijft”, aldus Van Voorene. ,,Maar in het stuk ontbreken de instrumenten om de bestaande erfgoedgebouwen te bewaren. Het is makkelijk om ambities aan het papier toe te vertrouwen, maar je moet er wel iets aan doen. Misschien moet je daar ook Brainportgeld voor gebruiken.”

Ook willen de stichtingen dat de gemeente snel gaat investeren in grote infrastructurele werken om de binnenstad autoluw én groen te maken. ,,Want uit het Ontwikkelperspectief Centrum blijkt dat de binnenstad al die woningbouw nu niet aankan. Nu alleen focussen op bouwen, bouwen, bouwen is te weinig. Het college moet snel in groen en infrastructuur investeren, anders gaat dat niet goed. Daar hebben we grote zorgen over”, aldus Van Voorene.

En als laatste: hoogbouw is duur en moeilijk, nieuwbouw buiten de Ring ligt meer voor de hand, het is een bekend kritiekpunt. Wethouder Yasin Torunoglu heeft gezegd dat daar zeker aandacht voor is, bijvoorbeeld in gebiedsvisies die hij laat schrijven. ,,Maar dan moet je daar ook beleid op maken. Nu worden nog te veel kansen gemist, bijvoorbeeld op het terrein van de Tivolikerk aan de Heezerweg en de Vijf van Vorst aan de Dr. Cuyperslaan. Daar komen vooral eengezinswoningen, terwijl er veel meer mogelijk was geweest.”

160 meter hoeft voor EHV XL, voorstanders van hoogbouw in Eindhoven, geen maximum te zijn. ,,Laat die grens los, stel geen maximum, laat een ontwikkelaar en architect de vrijheid om een plan te maken en kijk waar ze uitkomen, qua ontwerp en volume. Misschien volstaat 120 meter, maar 220 meter kan ook. Why not? Als het plan maar goed is.” Dat zegt Sebastian Bakker van EHV XL in reactie op de Verdichtingsvisie over hoogbouw in de Eindhovense binnenstad.

EHV XL vindt hoogbouw ‘noodzakelijk’ om voldoende woningen voor de toekomst te kunnen bouwen. Maar het kan ook een verrijking zijn voor de stad, mits goed ingepast, met voldoende groen en met betaalbare woningen. Dan kan een maximum van 75 meter (L in de visie) ook een ontwikkeling in de weg staan.

De groep gelooft dat hoogbouw en leefbaarheid wel degelijk goed samen kunnen gaan. ,,Wij zijn daar niet pessimistisch over, zoals de tegenstanders van hoogbouw. Het kan ook leefbaar zij, kijk naar de toren van Space-S op Strijp-S. Daar waren de toekomstige huurders van het begin bij betrokken, ze hebben er een gemeenschap gevormd die ik in mijn flat van vijf lagen niet zie. In ieder geval staan wij open voor hoogbouw”, aldus Rutger Rauws van EHV XL. Maar dan moet in het beleid van de gemeente wel gewaarborgd worden dat de plinten leefbaar zijn, het groen onderhouden wordt, bijvoorbeeld.

En waar de erfgoedstichtingen de plannen voor het Stadhuisplein veel te ver vinden gaan, zijn de heren van EHV XL juist tevreden over deze hoogbouwtorens. ,,Daar verschillen we wezenlijk van inzicht. Het Stadshuisplein is de enige plek, naast het Stationsplein, waar 160 meter is toegestaan. En laten we wel wezen, wat er nu staat, daar ga je geen ansichtkaart van kopen. Hoe hoog het wordt, is minder interessant dan wat er gaat komen. Het contrast tussen de Eindhovense laag (vier tot zes verdiepingen – red) en de woontoren er bovenop vinden wij juist een versterking van het plein. Wij zeggen ook niet ‘sloop alles maar’, dat gebeurt ook niet. Deze plannen zijn niet te vergelijken met het Cityplan van Broek en Bakema uit de jaren zeventig.” Dat contrast past juist bij Eindhoven, zeggen Bakker en Rauws. ,,Kijk naar de glazen toren Hartje Eindhoven naast Philipsdorp. Zo’n nieuw icoon naast de laagbouw, dat versterkt juist de identiteit van de stad.”

De groep waarin voorstanders van hoogbouw zijn verenigd, wil graag ‘het andere geluid’ laten horen, zegt Rauws. ,,Vaak wordt de discussie gevoerd vanuit het gevoel. Lees het stuk, er worden bijvoorbeeld strakke normen gesteld voor overlast door wind. Maar dat is gewoon een associatie die veel mensen hebben bij hoogbouw door de fouten uit het verleden”, aldus Bakker.

“We hebben niks tegen de erfgoedstichtingen, maar er zijn ook andere meningen”, vult Rauws aan. ,,Net zoals we naast de omwonenden, bijvoorbeeld van het Stadhuis, ook de toekomstige bewoners van de stad aan het woord zouden moeten laten, de middelbare scholieren bijvoorbeeld. Want de huidige bewoners zijn over een aantal jaar weg en dan moeten de jongeren juist een huis hebben”, aldus Bakker. ,,Veel jongeren willen juist graag in de stad wonen, in hoogbouw. Dat gaat tot een omslag leiden van rijtjeshuizen naar gestapelde woningen. Nu is dat slechts 20 procent van het totaal. Langzaamaan zullen we groeien naar het Europese gemiddelde van 46 procent”, denkt Rauws.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 22 september 2020

Ook hoogbouw bij hotel Pullman Eindhoven Cocagne; eigenaar en hotel maken plannen

Niet de Hema aan de Rechtestraat, maar de hoek Vestdijk/Kanaalstraat, de locatie van hotel Pullman Eindhoven Cocagne, is het achtste hoogbouwgebied in de Eindhovense binnenstad. Eigenaar Ed Hollander maakt met het Pullman en een ontwikkelaar een plan om de hoek naar eigen zeggen vooral mooier te maken. Dat kan nu tot een hoogte van 105 meter.

In de Verdichtingsvisie van de gemeente Eindhoven voor de binnenstad zijn zogenaamde focusgebieden voor woningbouw aangewezen. Het gaat om de locaties Stadhuisplein (tot 160 meter oftewel XXL), VDMA, Heuvel, Schellensterrein allen aan de Vestdijk, oude V&D Rechtestraat (alle vier tot 105 meter, XL), Nieuw Bergen aan de Deken van Somerenstraat (tot 75 meter, is L) en het binnenterrein van de Demer (tot 45 meter, M).

Door een misverstand was in het lijstje ook de Hema genoemd. Daar is overigens op nadrukkelijke wens van de gemeente en supervisor Winy Maas wel een plan voor een woongebouw achter en op de winkel in de maak, zo heeft de ontwikkelaar laten weten. Maar die vindt het nog te vroeg om daar al meer over te vertellen.

Maar de achtste locatie is dus hotel Cocagne, zo blijkt uit het officiële kaartje uit de Verdichtingsvisie. Eigenaar Hollander die als investeerder optreedt, vertelt dat er al eerste gesprekken geweest zijn vóórdat hij het gebouw kocht, begin dit jaar. ,,Nu ontwikkelen we met een ontwikkelaar en het hotel een visie voor de hoek. Want het hotel is een prachtgebouw maar zeker aan de voorkant moet er nog wel wat gebeuren om aan te sluiten bij de mooie boulevard die de Vestdijk is geworden. En achter het hotel hebben we ruimte om bij te bouwen. Maar het moet wel passen. We willen niet zomaar groot en hoog bouwen.”

,,Maar het gaat nog wel een tijd duren. Aan ons zal het niet liggen, maar we moeten nog wel een visie maken. En we zijn immers afhankelijk van de gemeente en de omgeving, al wonen er geen mensen achter het hotel”, aldus Hollander.

Focusgebieden zijn locaties waar al plannen voor in de maak zijn of waar zich volgens de Verdichtingsvisie ‘kansen voordoen om de binnenstad een kwalitatieve impuls te geven’. Ook aan de hele binnenring wil het college hoogbouw toestaan tot 105 meter. Met uitzondering van de Hertogstraat en de PC Hooftlaan. Daar is maximaal 45 meter toegestaan. Dat doet volgens wethouder Yasin Torunoglu geen afbreuk aan het historisch stratenpatroon omdat hier de afgelopen eeuw al meer ingrepen hebben plaatsgevonden, zoals de Lichttoren en het Hooghuis.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 4 september 2020

Onderzoek toont aan: autoluwe binnenstad voorwaarde voor hoogbouw Eindhoven

Download hier het Concept Verdichtingsvisie Binnenstad

Binnen de Ring in Eindhoven is plaats voor maximaal 21.000 woningen. Maar voorwaarde is wel dat het gebied autoluw wordt, zonder doorgaand verkeer. Anders loopt het verkeer in de stad helemaal vast, de hele dag. Ook meer groen en water zijn nodig om de leefbaarheid van een hoogbouwcentrum te garanderen.

Eindhoven kan volgens berekeningen in het Ontwikkelperspectief Centrum maximaal 3700 woningen bouwen in de binnenstad en nog eens 6500 rond de Fellenoord en het station. Binnen de Ring is nog plaats voor de overige 11.000. En buiten die rondweg moet dan de rest van de totale opgave van 40.000 woningen tot 2040 gebouwd worden.

Het stuk is met de Verdichtingsvisie voor de binnenstad dinsdag gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwikkelperspectief geeft aan wat er allemaal moet gebeuren om de ambitie uit de visie waar te maken. Onderzoeker Peter van Wijmen benadrukte dat vergroening, klimaatbestendig bouwen (denk aan de zomerse hitte en de hoosbuien), duurzaamheid en bereikbaarheid essentieel zijn om een gezonde, leefbare stad te kunnen maken. Zonder meer groen en water en een halt aan de auto, lukt dat zeker niet, was zijn stelling.

In het stuk is de opgave voor Eindhoven in drie fasen opgeknipt. De eerste 7000 woningen zijn te realiseren door op korte termijn voor de hand liggende maatregelen te treffen. Bij de volgende 7000 moet er al een flink tandje bijgezet worden. Om aan de 21.000 in totaal te komen moet er op lange termijn echt fors ingegrepen worden. In die laatste fase zou bijvoorbeeld de zone rond het Eindhovensch Kanaal vergroend kunnen worden, zodat ook daar plaats voor woningbouw komt.

In ieder geval moet Eindhoven zich meer richten op fietsers, voetgangers en openbaar vervoer; wie in de binnenstad moet zijn, moet steeds vaker de auto laten staan, mobiliteitstransitie heet dat. Verkeer moet steeds meer over de Ring en later over de Randweg buiten de stad geleid worden. Daarvoor moet de doorstroming op de Ring verbeterd worden door slimme verkeerslichten, eenvoudigere of minder kruisingen, ongelijkvloerse HOV-lijnen. Uiteindelijk moet het noordoosten van de rondweg, bij de Berenkuil, Insulindelaan en Kennedylaan drastisch aangepakt worden om verkeer weg te houden uit de stad. Alleen op die manier blijft de binnenstad bereikbaar voor bestemmingsverkeer, is het oordeel van de onderzoekers. Zodat er ruimte is voor nieuwbouw.

Vergroening, verduurzaming en opvangen van klimaatverandering kan volgens het onderzoek door de beekdalen van de Dommel en de Gender te verbreden en meer groen te planten in de binnenstad. Ook de Keizersgracht/Wal, Fellenoord en de Vonderweg/Mauritsstraat moeten verkeersluw en groen worden. 10 procent minder verharding in totaal is de doelstelling. Ook dat is nodig voor een leefbare stad in combinatie met meer hoogbouw. In de Verdichtingsvisie zijn zes locaties aangewezen waar onder strenge eisen plaats is voor woontorens van 70 tot 160 meter: Vestdijk/VDMA/Heuvel, Hema, voormalige V&D, Schellensfabriek, binnenterrein Demer, Deken van Somerenstraat en Stadhuisplein. De gemeenteraad bespreekt de visie dinsdag 29 september.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 3 september 2020