Straat-experiment De Elzent kent na zes maanden positieve en negatieve geluiden

Straat-experiment De Elzent kent na zes maanden positieve en negatieve geluiden

EINDHOVEN – Minder doorgaand verkeer, lagere snelheden en meer rust. Maar ook: de verkeerstoename op het Frederik van Eedenplein, Don Boscostraat, Vondellaan en Tesselschadelaan is aanzienlijk en dus verslechterd.

De eerste resultaten van het verkeers-experiment in de wijk Den Elzent en De Bergen-Zuid zijn deels positief, maar er zijn ook negatieve klanken. Begin oktober vorig jaar heeft de gemeente Eindhoven een aantal maatregelen genomen om de verkeerssituatie in die wijken aan te pakken. Door in een aantal straten eenrichtingsverkeer in te stellen en de brug over de Dommel tussen de Paradijslaan en de Elzentlaan voor auto’s af te sluiten, moet de verkeersveiligheid en leefbaarheid toenemen.

De voorlopige resultaten zijn het gevolg van verkeerstellingen, observaties, data van het mobiliteitsbedrijf TomTom en reacties van bewoners.

Door het eenrichtingsverkeer op de Paradijslaan en Jan Smitzlaan is het verkeer daar aanzienlijk afgenomen: op de Paradijslaan van 2500 naar 1500 verkeersbewegingen per werkdag, op de Jan Smitzlaan van ruim 3000 naar minder dan 1000 verkeersbewegingen per werkdag. Daar tegenover staat dat het verkeersaanbod op het Frederik van Edenplein, Deken van Somerenstraat en Tesselschadelaan aanzienlijk is toegenomen.

Dat constateert de gemeente Eindhoven in een tussenrapportage na zes maanden. Metingen hebben bovendien uitgewezen dat de gemiddelde snelheid van het verkeer in de straten van Den Elzent en Bergen-Zuid gemiddeld met zo’n 5 kilometer per uur is afgenomen. Tijdens de proefperiode zijn in het gebied van het straatexperiment geen verkeersongevallen met letsel geregistreerd. Er waren slechts twee ongevallen met materiële schade.

Verkeerstoename in andere straten

In de tussenrapportage zijn ook 105 reacties met ervaringen van bewoners opgenomen: die zijn wisselend van aard. De positieve reacties zijn gerelateerd aan ‘meer rust, lagere snelheden en minder doorgaand verkeer’.

De negatieve reacties gaan over de verkeerstoename in omliggende straten. Veel van deze reacties hebben ook te maken met het verkeer rond basisschool de Trinoom. De toegenomen verkeersdruk in de Don Boscolaan hebben daarop een negatief effect.

Het straat-experiment duurt nog tot eind juni. Eind maart wordt nog een aantal nieuwe maatregelen genomen, zoals de afsluiting van de brug over de Dommel in de Jan Smitzlaan.

In juni gaat de gemeente Eindhoven evalueren. In de tweede helft van dit jaar wordt duidelijk welke maatregelen uit het experiment definitief worden.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 21 maart 2024

Straatexperiment 1 – Evaluatie – Centrum West_

Geluidsoverlast nieuwbouw

Bij de gemeente Eindhoven zijn diverse klachten binnen gekomen over geluidsoverlast van de nieuwbouw.

De gemeente (bouwinspecteur Egbert Pruim) heeft de bouwer hierop aangesproken, er is onlangs besloten om binnenkort geluidsmeters op te hangen om de geluidsoverlast te kunnen monitoren.

De geluidsoverlast zoals in mei 2023 die al vroeg in de ochtend even na 06:00 uur in de ochtend begon is adequaat door de gemeente aangepakt. Bouwgeluiden zijn pas toegestaan na 07:00 uur.

Ook is er melding gedaan van diverse vrachtvoertuigen door de Don Boscostraat, hier is de opzichter ook op aangesproken.

De gemeente (BOA’s) gaan de komende periode meer controleren op spookrijden en parkeergedrag van ouders van de school.