Slalommen tussen vrachtauto’s

De eerste schoolweek na de zomervakantie zorgt elke ochtend voor spektakel in de omgeving van basisschool De Trinoom. Zijn de verkeers-maatregelen afdoende?

Vorige week is in de omgeving van basisschool De Trinoom een aantal verkeersmaatregelen genomen. Afgelopen voorjaar hadden de schoolleiding en fietsburgemeester Sarge Meulman al aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid. Ook is de sloop van een deel van de voormalige Sociale Dienst aan de Deken van Somerenstraat in volle gang en is het parkeerterrein daar met bouwhekken afgesloten. Maar schooldirecteur Erica Provoost en Meulman zijn nog niet tevreden.

Deze woensdagochtend om kwart over acht is het druk in de spits. Veel auto’s rijden in beide richtingen over de Edenstraat. Elke keer als de verkeerslichten op groen staan, steken scholieren, soms met hun ouders, te voet of op de fiets over naar de Deken van Somerenstraat. De fietsers zoeken dan hun weg over de smalle stoep langs de bouwhekken naast het kerkhof naar de ingang van de fietsenstalling. Verderop, bij de ingang van de Don Boscostraat, is de chaos compleet. De straat heeft nu eenrichtingsverkeer, waardoor auto’s stilstaan, sommige proberen te keren. Vrachtwagens rijden af en aan bij het sloopterrein, moeders met kinderen achterop de fiets slalommen er tussendoor.

Provoost vertelt dat ze al een jaar met de gemeente en bouwbedrijf SDK in gesprek is over verkeersveiligheid. ,,Met als resultaat dat er maandag en gisteren vijf boa’s waren om het verkeer te regelen. Maar vandaag zie ik niemand. Nu sta ikzelf aanwijzingen te geven. Maar ik ben geen verkeersregelaar.” Dit is de eerste schoolweek na de vakantie. Wellicht neemt de chaos af als mensen aan de nieuwe situatie gewend raken. ,,Ik hoop het. Want ik wil niet dat De Trinoom de naam krijgt van een onveilige school.”Meulman constateert dat de doorstroming van het autoverkeer de prioriteit heeft, ten koste van de fietsers en voetgangers. Aan de noordkant van de Edenstraat is naast het kerkhof een aparte fietsstrook aangelegd. Maar hij ziet graag een voorsorteervak voor fietsers die linksaf het Frederik van Edenplein op draaien. ,,Want daar zal het veel drukker worden als straks de Deken van Somerenstraat helemaal wordt afgesloten vanwege de bouwwerkzaamheden.”

Raadslid Wil van Haalen (PvdA) vraagt of het college bereid is weggebruikers beter te informeren over de nieuwe situatie en of de nieuwe verkeerslichten bij de Akkerstraat door fietsers te beïnvloeden zijn. Ook wil ze weten waarom daar geen aparte oversteekplaats is aangelegd en of voor de gehele Edenstraat een 30-km limiet kan worden ingevoerd.

Artikel uit het ED van 9 september 2021