Nieuwsbericht #23: 1 maart start bouw

Geborgen wonen in het centrum van Eindhoven
Nog enkele woningen beschikbaar – Met de definitieve aankondiging van de start bouw van Nieuw Bergen op 1 maart 2023 wordt het moment waarop jij zou kunnen gaan wonen in dit iconische plan nu heel concreet. Steeds meer kopers kiezen daarom voor deze bijzondere woonplek in Eindhoven.

Nieuw Bergen gaat écht van start!
Het terrein aan de Deken van Somerenstraat in Eindhoven wordt deze maand bouwrijp gemaakt. 1 maart wordt gestart met de bouw van Indigo, Violet, Bleu, Rouge en de onderliggende parkeerkelder en eind maart wordt ook meteen gestart met gebouwen Jaune en Vert. De bedoeling is dat begin 2025 de eerste sleutels van Jaune en Vert al uitgedeeld worden. De oplevering Indigo, Violet, Bleu en Rouge volgen naar verwachting begin 2026.

Enthousiaste kopers kunnen vanaf nu al aan de slag met hun persoonlijke koperswensen. Kleuren, stijlen, de ideale keuken, luxe in de badkamer, alles om van hun woning hun droom ‘thuis’ te maken.

Ook wonen in Nieuw Bergen?
Ben je nog op zoek naar een unieke woning in de luwte van het levendige stadscentrum? Neem dan snel contact op met één van de makelaars of bekijk de woningselector op de website voor de beschikbaarheid. Wees er snel bij, want voordat je het weet is het te laat!

Uitgelicht: Indigo, type A, bouwnr. 1.4.2
€ 808.900,- v.o.n.
121 m2 woonoppervlakte
Absolute luxe en riant wonen
Inclusief eigen parkeerplaats
Comfortabel inpandig balkon

Uitgelicht: Violet, type H, bouwnr. 2.2.2
€ 623.900,- v.o.n.
103 m2 woonoppervlakte
Iconische woontoren voorzien van groen dak
High-end design, luxe en comfort
Inclusief eigen parkeerplaats
Comfortabel, deels inpandig balkon

Grondvervuiling Deken van Somerenstraat 6

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van de saneringslocatie een sterke grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie aanwezig is met een omvang van 100 m3. De verontreiniging is te relateren aan de voormalige aanwezigheid van een ondergrondse brandstoftank. De sterke verontreiniging met minerale olie is aanwezig in het traject 1,5-3,0 m-mv, vooral in grond en zeer plaatselijk in het grondwater. Bij het saneren/verwijderen van de sterk verontreinigde grond zal ook de grondwaterverontreiniging verwijderd worden. Voor de ontgraving is een bronnering nodig, wat ook zorgt voor verwijdering van verontreinigd grondwater. Het bronneringswater wordt na zuivering geloosd op de riolering.

Op locatie is op dit moment een kelder aanwezig, die blijft gehandhaafd. Er wordt op dit moment geen verontreiniging onder de kelder verwacht, maar als dit wel het geval is, zal een restverontreiniging achter kunnen blijven.”

In de bijlage een kadastrale plattegrond met daarop de locatie van de verontreiniging.

De verontreiniging is horizontaal en verticaal goed in beeld gebracht middels onderzoek. De verwachting is dat de gehele (sterke) verontreiniging verwijderd zal worden met de sanering.

Voor (toekomstige) graafwerkzaamheden of onttrekkingen van grondwater (bronnering) in dit gebied wordt altijd gekeken naar eventuele verontreinigingen in de omgeving.
(Bron: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

Bouw Nieuw Bergen kan van start

Deal met bezwaarmakers over parkeerplaatsen

De bouw van de 237 woningen in complex Nieuw Bergen in Eindhoven kan in januari beginnen. Vijf mensen hebben hun bezwaren ingetrokken.

“De Raad van State is momenteel overvraagd. Procedures duren anderhalf jaar. Dan was dit project ook dood geweest”, zegt directeur Ferdinand Gremmen van ontwikkelaar SDK Vastgoed. “En dus hebben we het pragmatisch aangepakt en een oplossing geboden. Wij huren tijdelijk parkeerplaatsen voor hen”, aldus Gremmen.

De vijf hebben daarop hun bezwaren ingetrokken, bevestigt hun woordvoerder Mark Verhoeven, een van de omwonenden van het plan aan de Deken Van Somerenstraat, naast de brandweergarage.

“Maar dit gaat wel nog een staartje krijgen”, aldus Verhoeven. “We willen nog met de gemeente in gesprek gaan, want er zijn nog steeds te weinig parkeerplaatsen voor ons en voor onze bezoekers. De gemeente moet zich houden aan de belofte: de buurt zou geen parkeeroverlast hebben van Nieuw Bergen. Zonder die belofte hadden we al bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan.”

De vijf hebben overigens eerdere procedures tegen de bouwvergunning verloren bij de bezwarencommissie van de gemeente en bij de rechter. Die oordeelden dat 169 parkeerplaatsen voldoende zijn.

Verder kan dit project volgens Gremmen alleen maar gebouwd worden omdat SDK Vastgoed én aannemer Stam + De Koning Bouw allebei onderdeel zijn van het grote bouwbedrijf VolkerWessels. ,,Anders was Nieuw Bergen niet haalbaar geweest door de hoge bouwkosten, stijgende rente en onzekere economie”, aldus de directeur.

Ook is slechts 80 procent van de 117 koopappartementen verkocht. ,,Maar in deze tijd een heel nette uitkomst”, zegt Gremmen. Dat is inclusief de overeenkomst met corporatie Trudo voor de 54 sociale huurappartementen en DW Property (ook een VolkerWessels-dochter) voor de middeldure en vrijesectorhuur.

“Vooraf wilden we pas gaan bouwen als 85 procent verkocht was”, zegt Gremmen. “Maar SDK wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in een stad waar we sinds jaar en dag actief zijn. Ook omdat we erop vertrouwen dat de overige twintig procent nog verkocht wordt. Daarom is het legitiem en verantwoord om in januari te gaan bouwen.”

De tegenvallende verkoop wordt volgens Gremmen niet veroorzaakt door de hoge prijzen van de appartementen van rond de 6000 euro per vierkante meter. “Je kunt niet alles aan de huidige onzekere markt relateren. Dan zouden we helemaal niet moeten gaan bouwen.”

De bouw kan nu in januari beginnen. De totale bouw gaat drie jaar duren.

Artikel uit het Eindhovensdagblad van 24-11-2022

Brandweer mogelijk weg uit binnenstad van Eindhoven

Dit blijkt uit de schriftelijke overdracht van oud-burgemeester John Jorritsma aan zijn opvolger Jeroen Dijsselbloem. In dat document is te lezen dat de snelheid waarmee brandweerwagens vanuit de centrale kazerne aan de Edenstraat kunnen uitrukken, onder druk staat. Dit vanwege de verkeerssituatie én de ontwikkeling van het bouwplan Nieuw Bergen.

Brandweerwagens die met sirenes en zwaailicht uitrukken, kunnen voor geluidsoverlast zorgen voor de bewoners van dit om de hoek gelegen toekomstige complex met 237 woningen. Als de kazerne – de hoofdlocatie van de veiligheidsregio – zou verhuizen, komt daarmee een eind aan zeventig jaar aanwezigheid van de brandweer op deze plek in het centrum.

Volgens de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBO) is er ‘op dit moment geen acuut probleem’. Ook zijn er nog geen concrete plannen, maar wordt er al wel voorzichtig rondgekeken. ,,De verwachting is dat het centrum van Eindhoven de komende jaren drukker wordt door veel extra woningbouw”, laat een woordvoerster desgevraagd weten. ,,De stad wordt bovendien verkeersluwer door maatregelen als drempels en éénrichtingsverkeer.”

Om de brandweerpost op een andere plek te kunnen huisvesten – volgens Jorritsma’s overdracht ergens in het zuidwestelijk deel van de stad – worden gesprekken gevoerd. Deze vinden plaats tussen de gemeente, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en projectontwikkelaar SDK Vastgoed van Nieuw Bergen over een mogelijke herbestemming van de huidige kazerne.

Welke nieuwe locaties in beeld zijn, is nog onduidelijk. Een mogelijke plek zou het al jaren braakliggende terrein tussen de Meerveldhovenseweg en Karel de Grotelaan, aan de Bouvigne, kunnen zijn. Dat is eigendom van SDK Vastgoed. De Veiligheidsregio gaat hier niet op in: er zijn nog geen concrete locaties, laat zij weten.

Dringender dan de verhuizing van de brandweer uit de binnenstad is de voorgenomen verplaatsing van de post op het terrein van de TU/e. De universiteit heeft aangegeven dat deze brandweerpost voor overlast en ongewenste trillingen zorgt en wil er vanaf. Om de brandweerzorg op peil te houden, wordt een locatie in Tongelre – dicht bij de TU/e – gezocht. De TU/e kon de afgelopen dagen geen toelichting geven op haar bezwaren tegen de brandweerpost.

De gemeente Eindhoven houdt er rekening mee dat de plannen niet snel te realiseren zijn. Er zijn geschikte bouwlocaties nodig, met een passend bestemmingsplan. ‘Gezien de overspannen bouwmarkt lijkt een snelle oplossing moeilijk te realiseren’, merkt Jorritsma op in zijn overdrachtsdocument.

Bericht uit het Eindhovens Dagblad van 17-09-2022

Uitspraak in bezwaar Nieuw Bergen afgewezen

Marc Verhoeven van de Don Boscostraat heeft in mei 2022 bezwaar ingediend namens alle 48 vergunninghouders in het gebied 112. Overigens zijn niet alle 48 vergunninghouders op de hoogte gebracht van dit bezwaar en wordt het bezwaar door niet alle vergunninghouders gesteund. Hiervan is ook melding gemaakt bij de gemeente.

“Er zijn straks echt te weinig parkeerplaatsen voor ons vergunninghouders; we zijn het kind van de rekening voor alle bezoekers aan de binnenstad of de Kleine Berg die hier hun auto parkeren. ‘s Avonds moeten we daarom altijd rondjes rijden om de auto kwijt te kunnen. Nu al. En het worden er alleen maar minder”, zegt Mark Verhoeven, bewoner van de Don Boscostraat.

In Nieuw Bergen is plaats voor een kleine en een grote woontoren op het parkeerterrein aan de Deken Van Somerenstraat/Don Boscostraat. Daardoor verdwijnen veel parkeerplaatsen. Verder worden onder meer het oude politiebureau en de oude sociale dienst verbouwd tot woningen. In totaal komen er zeven woongebouwen met 242 van de meest uiteenlopende woningen, van dure koop tot sociale huur. Onder het plan ligt een parkeergarage met 169 plaatsen.

Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan inzake en is het bezwaar afgewezen.