Presentatie online buurt informatieavond Nieuw Bergen

Op donderdag 18 maart jl. was en een online buurt informatieavond over ons project Nieuw Bergen.

Wij hebben aan u beloofd om de presentatie van deze avond te delen. U kunt hier klikken om de presentatie te downloaden.

De vragen die gesteld zijn over de bezonningsstudie en de antwoorden daarop werken wij momenteel uit. Wij zullen die spoedig publiceren.

Nieuw Bergen – Buurtinformatieavond 18 maart 2021

PDF Documenten

PDF documenten zoals deze door de Gemeente Eindhoven zijn opgesteld.
Raadsinformatiebrief_Verkoopprocedure_Deken_van_Somerenstraat
Bijlage_1__Proceduredocument_verkoop_Deken_van_Somerenstraat
Overzicht_bouwlocaties, 11 maart 2016
Raadsvoorstel_Prioriteiten_bouwlocaties_2015
Folder_bestemmingsplannen
Aanvullende bijlages bij het Proceduredocument_verkoop_Deken_van_Somerenstraat.
Bijlage 01_begrenzing Plangebied
Bijlage 07a_begane grond DvS2-Model-000
Bijlage 07b_1e verd DvS2-Model-000Bijlage 07c_2e verd DvS2-Model-000
Bijlage 07d_3e verd DvS2-Model-000
Bijlage 07e_4e verd DvS2-Model-000
Bijlage 08a_plattegronden DvS4-6
Bijlage 08b_kelder DvS4-6 1994
Bijlage 08c_BG DvS4-6 1994
Bijlage 08d_1e verd DvS4-6 1994
Bijlage 08e_2e verd DvS4-6 1994
Bijlage 08f_3e verd DvS4-6 1994
Bijlage 10b_monstername Asbest 1 plek in DvS4
Bijlage 11_KLIC kabels en leidingen plangebied 160414
Bijlage 12_bomeninfo plangebied
Bijlage 13b_Nadere regels Bomen
Bijlage 14_Cult-hist inventarisatie de Bergen_2009
Bijlage 16_Historisch beeldmateriaal
Bijlage 17a_Verkennend_bodemonderzoek_Don_Boscostraat en D v Somerernstraat 070302
Bijlage 18_Bestemmingsplankaart
Bijlage 22a_Beleidsnota_Prioriteiten_bouwlocaties_2015 raad feb2016
Bijlage 22b_Bijlage Beleidsnota_Prioriteiten_bouwlocaties_2015 raad feb2016
Bijlage 25_Coalitieakkoord Eindhoven 2014-2018