Bewoners Heilige Geeststraat Eindhoven: ‘pertinent oneens met buurtbestuur’

Een groep bewoners van de Heilige Geeststraat in Eindhoven voelt zich niet vertegenwoordigd door buurtvereniging De Bergen. Zij zijn het pertinent oneens met het besluit om de bezwaren tegen het bestemmingsplan voor de 54 woningen in te trekken.

Dat bleek tijdens de digitale inspraakavond die de gemeenteraad dinsdagavond organiseerde. Het bestemmingsplan dateert al van 2016. Omdat er zoveel bezwaren waren tegen de bouw van woningen en winkels op het parkeerterrein tussen de Heilige Geeststraat en de Willemstraat, nam wethouder Yasin Torunoglu in 2018 het initiatief tot een mediationproces, een bemiddeling.

Ook dat was een langdurig en pittig proces dat anderhalf jaar duurde, zo verwoordde voorzitter Marlous Hermans van de Bewonersvereniging De Bergen het. Uiteindelijk kwam er uit dat er 54 in plaats van 69 woningen gebouwd worden, tot een hoogte van 7 en geen 11 meter. Het binnenterrein wordt bovendien niet openbaar toegankelijk.

Hermans zei ook dat het na een overeenkomst over de wijzigingen ‘volstrekt logisch’ was dat het bestuur de bezwaren introk. ,,Bewoners hadden zich dat blijkbaar niet gerealiseerd en waren verrast”, aldus Hermans.

Volgens bewoners Peter van der Hagen en Lorna Goulden hebben de voorzitters van de vereniging en twee werkgroepen op eigen houtje de beslissing genomen om akkoord te gaan en de bezwaren in te trekken. ,,Daarover is geen overleg geweest met de werkgroep Leefbaar Bergen maar ook niet met het algemeen verenigingsbestuur waar ik in zit. Een meerderheid van zeven van de tien leden van de werkgroep is ook tegen het compromis dat bereikt is.”

En dus handhaven zij hun bezwaren omdat er te veel woningen op een te klein gebied komen te staan, die het uitzicht en de privacy van bewoners van de Heilige Geeststraat ernstig beperken, aldus Van der Hagen. ,,Het is niet toevallig dat de drie voorzitters geen van drieën niet in de straat wonen.”

Volgens Hermans heeft zij de voorzitters van de twaalf werkgroepen in de buurt, samen het algemeen bestuur, wel degelijk geraadpleegd. Zij zei dat voor de vereniging het algemeen belang van de buurt belangrijker is: bijvoorbeeld dat het bestemmingsplan dat alleen kleinschalige woningbouw toestaat en de cultuurhistorische waarden beschermt, in stand blijft.

In een tweede sessie gaf de raad gelegenheid om in te spreken over het bestemmingsplan voor de 242 woningen die aan de Deken Van Somerenstraat moeten komen. In het plan Nieuw Bergen van SDK Vastgoed zijn nieuwbouw (met onder meer een woontoren van 60 meter op het parkeerterrein aan de Edenstraat) en transformatie van enkele bestaande gebouwen opgenomen.

De bezwaren komen vooral van omwonenden en bewoners van de Edenstraat. Die vinden dat er te weinig aandacht is voor het verkeer dat dit plan aantrekt. En dat op een Edenstraat die nu al levensgevaarlijk is, bijvoorbeeld als ‘s morgens kinderen naar basisschool De Trinoom aan de Don Boscostraat of naar het Van Maerlantlyceum moeten, zo verwoordde Hans Veendrick het. De buurt had als voorwaarde gesteld dat gekeken wordt naar de verkeersveiligheid van onder meer de Edenstraat, maar de gemeente houdt dat af.

Volgens Marlous Hermans van de Bewonersvereniging De Bergen gaat het om de hele Westtangent, dus niet alleen de Edenstraat, maar ook de Mauritsstraat en de Vonderweg. Buurtverenigingen vragen al langer om adequate oplossingen voor deze steeds drukkere weg. ,,Het college moet deze Westtangent hoge prioriteit geven. Maar daardoor mag het plan Nieuw Bergen geen vertraging oplopen. Dat is een voorbeeldplan voor hoe ontwikkelaars buurtbewoners al in een zeer vroeg stadium kunnen betrekken.”

Verbeelding_IV_De_Bergen

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 27 mei 2020