Grondvervuiling Deken van Somerenstraat 6

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van de saneringslocatie een sterke grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie aanwezig is met een omvang van 100 m3. De verontreiniging is te relateren aan de voormalige aanwezigheid van een ondergrondse brandstoftank. De sterke verontreiniging met minerale olie is aanwezig in het traject 1,5-3,0 m-mv, vooral in grond en zeer plaatselijk in het grondwater. Bij het saneren/verwijderen van de sterk verontreinigde grond zal ook de grondwaterverontreiniging verwijderd worden. Voor de ontgraving is een bronnering nodig, wat ook zorgt voor verwijdering van verontreinigd grondwater. Het bronneringswater wordt na zuivering geloosd op de riolering.

Op locatie is op dit moment een kelder aanwezig, die blijft gehandhaafd. Er wordt op dit moment geen verontreiniging onder de kelder verwacht, maar als dit wel het geval is, zal een restverontreiniging achter kunnen blijven.”

In de bijlage een kadastrale plattegrond met daarop de locatie van de verontreiniging.

De verontreiniging is horizontaal en verticaal goed in beeld gebracht middels onderzoek. De verwachting is dat de gehele (sterke) verontreiniging verwijderd zal worden met de sanering.

Voor (toekomstige) graafwerkzaamheden of onttrekkingen van grondwater (bronnering) in dit gebied wordt altijd gekeken naar eventuele verontreinigingen in de omgeving.
(Bron: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

Bouw Nieuw Bergen kan van start

Deal met bezwaarmakers over parkeerplaatsen

De bouw van de 237 woningen in complex Nieuw Bergen in Eindhoven kan in januari beginnen. Vijf mensen hebben hun bezwaren ingetrokken.

“De Raad van State is momenteel overvraagd. Procedures duren anderhalf jaar. Dan was dit project ook dood geweest”, zegt directeur Ferdinand Gremmen van ontwikkelaar SDK Vastgoed. “En dus hebben we het pragmatisch aangepakt en een oplossing geboden. Wij huren tijdelijk parkeerplaatsen voor hen”, aldus Gremmen.

De vijf hebben daarop hun bezwaren ingetrokken, bevestigt hun woordvoerder Mark Verhoeven, een van de omwonenden van het plan aan de Deken Van Somerenstraat, naast de brandweergarage.

“Maar dit gaat wel nog een staartje krijgen”, aldus Verhoeven. “We willen nog met de gemeente in gesprek gaan, want er zijn nog steeds te weinig parkeerplaatsen voor ons en voor onze bezoekers. De gemeente moet zich houden aan de belofte: de buurt zou geen parkeeroverlast hebben van Nieuw Bergen. Zonder die belofte hadden we al bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan.”

De vijf hebben overigens eerdere procedures tegen de bouwvergunning verloren bij de bezwarencommissie van de gemeente en bij de rechter. Die oordeelden dat 169 parkeerplaatsen voldoende zijn.

Verder kan dit project volgens Gremmen alleen maar gebouwd worden omdat SDK Vastgoed én aannemer Stam + De Koning Bouw allebei onderdeel zijn van het grote bouwbedrijf VolkerWessels. ,,Anders was Nieuw Bergen niet haalbaar geweest door de hoge bouwkosten, stijgende rente en onzekere economie”, aldus de directeur.

Ook is slechts 80 procent van de 117 koopappartementen verkocht. ,,Maar in deze tijd een heel nette uitkomst”, zegt Gremmen. Dat is inclusief de overeenkomst met corporatie Trudo voor de 54 sociale huurappartementen en DW Property (ook een VolkerWessels-dochter) voor de middeldure en vrijesectorhuur.

“Vooraf wilden we pas gaan bouwen als 85 procent verkocht was”, zegt Gremmen. “Maar SDK wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in een stad waar we sinds jaar en dag actief zijn. Ook omdat we erop vertrouwen dat de overige twintig procent nog verkocht wordt. Daarom is het legitiem en verantwoord om in januari te gaan bouwen.”

De tegenvallende verkoop wordt volgens Gremmen niet veroorzaakt door de hoge prijzen van de appartementen van rond de 6000 euro per vierkante meter. “Je kunt niet alles aan de huidige onzekere markt relateren. Dan zouden we helemaal niet moeten gaan bouwen.”

De bouw kan nu in januari beginnen. De totale bouw gaat drie jaar duren.

Artikel uit het Eindhovensdagblad van 24-11-2022

Brandweer mogelijk weg uit binnenstad van Eindhoven

Dit blijkt uit de schriftelijke overdracht van oud-burgemeester John Jorritsma aan zijn opvolger Jeroen Dijsselbloem. In dat document is te lezen dat de snelheid waarmee brandweerwagens vanuit de centrale kazerne aan de Edenstraat kunnen uitrukken, onder druk staat. Dit vanwege de verkeerssituatie én de ontwikkeling van het bouwplan Nieuw Bergen.

Brandweerwagens die met sirenes en zwaailicht uitrukken, kunnen voor geluidsoverlast zorgen voor de bewoners van dit om de hoek gelegen toekomstige complex met 237 woningen. Als de kazerne – de hoofdlocatie van de veiligheidsregio – zou verhuizen, komt daarmee een eind aan zeventig jaar aanwezigheid van de brandweer op deze plek in het centrum.

Volgens de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBO) is er ‘op dit moment geen acuut probleem’. Ook zijn er nog geen concrete plannen, maar wordt er al wel voorzichtig rondgekeken. ,,De verwachting is dat het centrum van Eindhoven de komende jaren drukker wordt door veel extra woningbouw”, laat een woordvoerster desgevraagd weten. ,,De stad wordt bovendien verkeersluwer door maatregelen als drempels en éénrichtingsverkeer.”

Om de brandweerpost op een andere plek te kunnen huisvesten – volgens Jorritsma’s overdracht ergens in het zuidwestelijk deel van de stad – worden gesprekken gevoerd. Deze vinden plaats tussen de gemeente, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en projectontwikkelaar SDK Vastgoed van Nieuw Bergen over een mogelijke herbestemming van de huidige kazerne.

Welke nieuwe locaties in beeld zijn, is nog onduidelijk. Een mogelijke plek zou het al jaren braakliggende terrein tussen de Meerveldhovenseweg en Karel de Grotelaan, aan de Bouvigne, kunnen zijn. Dat is eigendom van SDK Vastgoed. De Veiligheidsregio gaat hier niet op in: er zijn nog geen concrete locaties, laat zij weten.

Dringender dan de verhuizing van de brandweer uit de binnenstad is de voorgenomen verplaatsing van de post op het terrein van de TU/e. De universiteit heeft aangegeven dat deze brandweerpost voor overlast en ongewenste trillingen zorgt en wil er vanaf. Om de brandweerzorg op peil te houden, wordt een locatie in Tongelre – dicht bij de TU/e – gezocht. De TU/e kon de afgelopen dagen geen toelichting geven op haar bezwaren tegen de brandweerpost.

De gemeente Eindhoven houdt er rekening mee dat de plannen niet snel te realiseren zijn. Er zijn geschikte bouwlocaties nodig, met een passend bestemmingsplan. ‘Gezien de overspannen bouwmarkt lijkt een snelle oplossing moeilijk te realiseren’, merkt Jorritsma op in zijn overdrachtsdocument.

Bericht uit het Eindhovens Dagblad van 17-09-2022

Uitspraak in bezwaar Nieuw Bergen afgewezen

Marc Verhoeven van de Don Boscostraat heeft in mei 2022 bezwaar ingediend namens alle 48 vergunninghouders in het gebied 112. Overigens zijn niet alle 48 vergunninghouders op de hoogte gebracht van dit bezwaar en wordt het bezwaar door niet alle vergunninghouders gesteund. Hiervan is ook melding gemaakt bij de gemeente.

“Er zijn straks echt te weinig parkeerplaatsen voor ons vergunninghouders; we zijn het kind van de rekening voor alle bezoekers aan de binnenstad of de Kleine Berg die hier hun auto parkeren. ‘s Avonds moeten we daarom altijd rondjes rijden om de auto kwijt te kunnen. Nu al. En het worden er alleen maar minder”, zegt Mark Verhoeven, bewoner van de Don Boscostraat.

In Nieuw Bergen is plaats voor een kleine en een grote woontoren op het parkeerterrein aan de Deken Van Somerenstraat/Don Boscostraat. Daardoor verdwijnen veel parkeerplaatsen. Verder worden onder meer het oude politiebureau en de oude sociale dienst verbouwd tot woningen. In totaal komen er zeven woongebouwen met 242 van de meest uiteenlopende woningen, van dure koop tot sociale huur. Onder het plan ligt een parkeergarage met 169 plaatsen.

Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan inzake en is het bezwaar afgewezen.

Bezwaren tegen bouw woontorens Nieuw Bergen in Eindhoven; omwonenden vrezen parkeerchaos en willen ook straks auto kwijt kunnen

EINDHOVEN – De vergunning voor de bouw van 242 woningen in het plan Nieuw Bergen is toch nog niet helemaal rond. Buurtbewoners hebben nog een procedure lopen bij de rechter tegen het plan; zij vrezen ernstige parkeerproblemen rond de wooncomplexen.

“Er zijn straks echt te weinig parkeerplaatsen voor ons vergunninghouders; we zijn het kind van de rekening voor alle bezoekers aan de binnenstad of de Kleine Berg die hier hun auto parkeren. ‘s Avonds moeten we daarom altijd rondjes rijden om de auto kwijt te kunnen. Nu al. En het worden er alleen maar minder”, zegt Mark Verhoeven, bewoner van de Don Boscostraat.

In Nieuw Bergen is plaats voor een kleine en een grote woontoren op het parkeerterrein aan de Deken Van Somerenstraat/Don Boscostraat. Daardoor verdwijnen veel parkeerplaatsen. Verder worden onder meer het oude politiebureau en de oude sociale dienst verbouwd tot woningen. In totaal komen er zeven woongebouwen met 242 van de meest uiteenlopende woningen, van dure koop tot sociale huur. Onder het plan ligt een parkeergarage met 169 plaatsen.

Verhoeven vertegenwoordigt de 48 houders van parkeervergunningen. De berekeningen die de gemeente maakt met het aantal parkeerplaatsen dat straks nodig is, kloppen niet volgens hem. Zo gelooft hij niet dat komst van deelauto’s voor de nieuwe bewoners tot veel minder parkeerplaatsen kan leiden. Een deelauto betekent volgens de gemeentelijke normen zes parkeerplaatsen minder. “Uit landelijk onderzoek blijkt dat dat gewoon niet werkt bij appartementen in andere steden. Dat is nergens aangetoond. Toch houdt de gemeente Eindhoven daar aan vast.”

“De enige oplossing is om de parkeerplekken alleen voor vergunninghouders beschikbaar te stellen, maar de gemeente wil daar niet over praten. Ook een hoger tarief en langer betaald parkeren is tot nu toe onbespreekbaar. En dat terwijl wij onze bezwaren tegen het bestemmingsplan ingetrokken hebben omdat wethouder Yasin Torunoglu beloofde dat er een oplossing zou komen voor de vergunningparkeerders. Maar tot nog toe wil de gemeente daar niet over praten. Daarom hebben we bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning.”

Volgens Verhoeven is het probleem nu al dat er een lager tarief geldt voor langparkeerders. Die betalen nu 3,50 euro terwijl dat elders 9 euro is. “Als je dan gaat eten op de Kleine Berg, kun je daar je auto de hele avond voor kwijt. Dat tarief moet omhoog en langer gelden. Maar dé oplossing zou zijn om de binnenstadbezoekers helemaal te weren. Door hier alleen vergunninghouders te laten parkeren.”

Eerder werd bekend dat bezwaren van de stichting die het Catharinakerkhof beheert, zijn opgelost. De organisatie heeft dan ook geen procedure meer aangespannen. Ontwikkelaar SDK Vastgoed heeft beloofd om te gaan werken met folie tegen de glazen balkons en extra beplanting om families van overleden voldoende privacy te gunnen. De 111 koopwoningen zijn in principe allemaal onder optie verkocht.

Raad Eindhoven: snel debat over aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouwplannen in de stad

De gemeenteraad van Eindhoven wil snel weer praten over de parkeernormen die gehanteerd worden bij bouwplannen. Nu leiden die regelmatig tot bezwaren uit de buurt, procedures bij de Raad van State én discussies in de raad. Voor veel critici zijn de minimale aantallen parkeerplaatsen onrealistisch.

Aanleiding voor de discussie dinsdagavond was deze keer het aantal parkeerplaatsen dat ontwikkelaar CRA moet aanleggen bij het Clarissenklooster dat omgebouwd wordt tot een luxe hotel en restaurant. Ook het bestemmingsplannetje voor de bouw van 17 woningen op een binnenterrein achter de Kneppelhoutstraat (omgeving Gestelsestraat) riep wat dat betreft vragen op in de gemeenteraad.

Eerder richtten critici al hun pijlen op grotere plannen zoals onder andere District-E op het Stationsplein, Lichthoven/EDGE aan de Stationsweg en VDMA. In die plannen wordt vaak een minimaal aantal parkeerplaatsen gerealiseerd. Omdat ze in de buurt van het station of HOV-lijn liggen én omdat ze gebruik maken van elektrische deelauto’s, is de veronderstelling dat de bouwers met minder parkeerplaatsen toekunnen.

Dat gebeurt op basis van de parkeernormen die de gemeenteraad heeft vastgesteld in 2019. Die zijn minimaal om zoveel mogelijk ruimte te gebruiken om woningen te bouwen. En de ontwikkelaars zo min mogelijk op kosten te jagen om bijvoorbeeld ondergronds parkeerplaatsen te realiseren.

Volgens wethouder Yasin Torunoglu kiest de stad bewust voor verdichting, om geen woningen te hoeven bouwen in het groen. ,,En dat is passen en meten, ook voor het parkeren, waarbij we allemaal een beetje moeten inleveren.”

Bij het Clarissenklooster speelt dat de ontwikkelaar 40 parkeerplaatsen op eigen terrein aanlegt. Maar voor tien plekken die nodig zijn voor de gasten van het toekomstige hotel en restaurant is geen plaats. Die zouden in de buurt terecht kunnen. Daar is plaats genoeg, blijkt uit een parkeertelling: maximaal 50 procent van de plaatsen in de omgeving zijn meestal vrij. VVD en GroenLinks stelden voor om dan toch een keer over de algemene parkeernormen door te praten. Daarvoor lijkt steun in de raad.

Toch maken D66, 50Plus en Partij voor de Dieren zich zorgen over het parkeren ‘in het groen’ en in de wijk bij de Sint-Clarastraat. Zij pleitten ervoor dat het toekomstige hotel-restaurant elders parkeerplaatsen gaat zoeken. En dat het plan gekoppeld wordt aan de parkeerdiscussie over VONK, het nieuwe Eindhoven Museum bij het Prehistorisch Dorp. ,,Want we willen de parkeerdruk niet op postzegelniveau bekijken, maar we willen zicht houden op het totaalplaatje”, aldus Tom Brouwers (D66).

Volgens wethouder Rik Thijs kan de gemeente het niet maken om nu nog terug te komen op de parkeernormen. ,,Het is niet fair om dat nu te veranderen. De ontwikkelaar is al jaren bezig met de plannen. We moeten een betrouwbare overheid zijn.” Bovendien benadrukte de wethouder dat het niet om extra parkeerplaatsen gaat, maar om bestaande, in de buurt, aan de rand van Genneper Parken. Wel zei hij toe dat hij de parkeerkwestie nog wil bespreken met de klankbordgroep Genneper Parken als die zich over VONK buigt.

Voor evenementen die het Clarissenhotel zou willen houden geldt dat er dan altijd een vergunning aangevraagd moet worden. ,,En als dat extra autoverkeer aantrekt, dan moeten extra parkeerplekken gezocht worden, bij VONK, in de P&R aan de Aalsterweg of via deelmobiliteit.” Met die toezegging ging een motie van tafel. Wel stemden PvdD, twee leden van D66 en Ouderenappel en 50Plus tegen.

Jonas Roothans (PvdD) deed dat ook omdat zijn partij tegen de nieuwbouw in de kloostertuin is. Die doet volgens Roothans afbreuk aan de tuin én de natuur. Een standpunt dat ook de provincie Noord-Brabant innam. Daar wordt nog nagedacht over een mogelijk vervolg wat het bestemmingsplan betreft. De SP ging volgens Bas Tromp niet akkoord omdat de partij een luxe hotel niet zitten. ,,Wij geven de voorkeur aan een sociale invulling, zoals de eerder afgevallen daklozenopvang bijvoorbeeld.”

Dat was niet genoeg om het bestemmingsplan voor het Clarissenklooster weg te stemmen. Dat werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 20-04-2022

Start verkoop Nieuw Bergen nadert!

Definitieve prijzen Nieuw Bergen bekend! 

Het is bijna zover… de start verkoop van Nieuw Bergen! Heb jij interesse in een woning in Nieuw Bergen? Dan kun je vanaf nu bekijken welke V.O.N.-prijs jouw favoriete woning heeft. Ook is de woningselector geüpdatet met de nieuwste plattegronden en impressies. Bekijk hier de woningselector. De laatste verkoopstukken worden momenteel gereed gemaakt.

De prijzen variëren van € 170.900,- voor een studio van 33 vierkante meter zonder parkeergelegenheid tot € 1.707.900,- voor een appartement van 249 vierkante meter met twee parkeerplaatsen.

De nu bekende prijzen variëren tussen de € 5.200 en de 6.900 per vierkante meter.
De prijzen van de penthouses zijn nog niet bekend.

Start verkoop event 22 april 2022
Op vrijdag 22 april 2022 start de officiële verkoop van Nieuw Bergen. We organiseren die middag een event in de Kazerne van 16.00 uur tot 19.00 uur. Tijdens dit event is het verkoopteam van Nieuw Bergen aanwezig om je vragen te beantwoorden en je kunt dan ook de verkoopbrochure inzien. Die middag zullen ook alle verkoopstukken digitaal beschikbaar worden gesteld op de website. Er zal onder andere een toelichting gegeven worden op het project vanuit de verschillende disciplines. Het programma volgt snel!

Er geldt een maximum aantal bezoekers van 150 personen, dus wees er snel bij.

Weer extra vertraging voor bouw

De nieuwbouwplannen op het Stationsplein (District-E) en in het Emmasingelkwadrant (Victoriatoren) lopen zeer waarschijnlijk weer extra vertraging op.

De Raad van State verwacht de bezwaren tegen de plannen niet meer vóór de zomer te kunnen behandelen. Wel is er een zitting gepland voor de twee deelplannen in gebied Lichthoven tussen het station en de Stationsweg. Op maandag 4 april worden bezwaarmakers in Den Haag verwacht om toe te lichten waarom zij tegen de bouw daar zijn.

Het gaat om het kantoorgebouw voor Vodafone/Ziggo tussen station en The Student Hotel en het woon-werk-complex EDGE met 175 woningen in de hoek Stationsweg/Dommel. Wellicht dat die procedures nog voor de zomer afgerond kunnen worden. Als dat geen onoverkomelijke problemen oplevert zou de bouw eind dit jaar kunnen starten.

Parkeeroverlast

Onder de bezwaarmakers zijn onder anderen overburen uit de appartementen aan de Stationsweg, bewoners van het Villapark en andere tegenstanders van hoogbouw aan de Dommel. Zij vrezen verkeers- en parkeeroverlast. Ook vinden zij dat gebouw EDGE te dicht op de Dommel staat; daar is te weinig ruimte voor de natuurstrook overgelaten.

Desalniettemin heeft de gemeenteraad de plannen in juni vastgesteld. De bezwaren die daartegen zijn ingediend komen nu dus tien maanden later aan bod.

Diezelfde bezwaren leven rond Victoriatoren en District-E, waarvoor de plannen in september vorig jaar en januari dit jaar door de raad werden vastgesteld. De woordvoerder van de Raad van State meldt dat daarvoor nog geen zittingsdatum is bepaald. ,,Vermoedelijk betekent dat dat ze niet meer vóór de zomer op zitting behandeld worden.” Daardoor is het vrijwel zeker dat de bouw niet meer dit jaar kan beginnen.

Meer capaciteit

De Raad van State heeft veel tijd nodig om de vele bezwaarprocedures tot een goed einde te brengen. Corona heeft daar ook geen goed aan gedaan. Onder andere wethouder Yasin Torunoglu van Eindhoven pleitte al eens voor uitbreiding van de capaciteit. De woordvoerder kent de zorgen. ,,Maar ook als we vijftig extra juristen mogen aannemen, is het nog niet eenvoudig om die te vinden.”

Over de procedures tegen plan Wiele aan de Elburglaan/Koenraadlaan en plan Heilige Geeststraat/Willemstraat is nog niets bekend. De bouwvergunning voor plan Nieuw Bergen aan de Deken Van Somerenstraat stuitte op bezwaren van de ‘buren’: de beheerstichting van het Catharinakerkhof. Ontwikkelaar SDK Vastgoed en de stichting zoeken naar oplossingen.

Ook tegen Buurtschap Te Veld waren bezwaren omdat er gevreesd wordt dat het parkeren voor bezoekers van de instellingen aan de Castiliëlaan een chaos wordt. Hier volgt een rechtszaak aangespannen door revalidatiecentrum Libra.

Artikel uit het Eindhovensdagblad 23-03-2022

Start verkoop Nieuw Bergen uitgesteld naar 2e kwartaal 2022

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om de start verkoop van Nieuw Bergen mogelijk te maken. Tot op heden hebben wij gecommuniceerd dat de verkoop van Nieuw Bergen start in het vierde kwartaal van 2021. Helaas is dit vertraagd vanwege een bezwaarprocedure. Vandaar dat we hebben besloten om de verkoop van Nieuw Bergen te verplaatsen totdat de verleende omgevingsvergunning definitief is.

Start verkoop in 2022
Wij vertrouwen op een voorspoedige afhandeling van de bezwaarprocedure en verwachten dat de verkoop in het tweede kwartaal van 2022 kan starten. De door u aangegeven voorkeurswoning(en) kunnen dan in het tweede kwartaal van 2022 omgezet worden in een optie. Bij de start van de verkoop zullen wij u vragen om uw gegevens zoals uw woon-,
werk-, en financiële situatie aan te vullen.

Sneak preview

Ondanks dat de verkoop nog iets langer op zich laat wachten, zijn wij achter de schermen al druk bezig met de nodige voorbereidingen. De eerste artist impressions van de woningen zijn inmiddels gereed. Deze delen we dan ook graag.

Mail van SDK