Brandweer mogelijk weg uit binnenstad van Eindhoven

Dit blijkt uit de schriftelijke overdracht van oud-burgemeester John Jorritsma aan zijn opvolger Jeroen Dijsselbloem. In dat document is te lezen dat de snelheid waarmee brandweerwagens vanuit de centrale kazerne aan de Edenstraat kunnen uitrukken, onder druk staat. Dit vanwege de verkeerssituatie én de ontwikkeling van het bouwplan Nieuw Bergen.

Brandweerwagens die met sirenes en zwaailicht uitrukken, kunnen voor geluidsoverlast zorgen voor de bewoners van dit om de hoek gelegen toekomstige complex met 237 woningen. Als de kazerne – de hoofdlocatie van de veiligheidsregio – zou verhuizen, komt daarmee een eind aan zeventig jaar aanwezigheid van de brandweer op deze plek in het centrum.

Volgens de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBO) is er ‘op dit moment geen acuut probleem’. Ook zijn er nog geen concrete plannen, maar wordt er al wel voorzichtig rondgekeken. ,,De verwachting is dat het centrum van Eindhoven de komende jaren drukker wordt door veel extra woningbouw”, laat een woordvoerster desgevraagd weten. ,,De stad wordt bovendien verkeersluwer door maatregelen als drempels en éénrichtingsverkeer.”

Om de brandweerpost op een andere plek te kunnen huisvesten – volgens Jorritsma’s overdracht ergens in het zuidwestelijk deel van de stad – worden gesprekken gevoerd. Deze vinden plaats tussen de gemeente, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en projectontwikkelaar SDK Vastgoed van Nieuw Bergen over een mogelijke herbestemming van de huidige kazerne.

Welke nieuwe locaties in beeld zijn, is nog onduidelijk. Een mogelijke plek zou het al jaren braakliggende terrein tussen de Meerveldhovenseweg en Karel de Grotelaan, aan de Bouvigne, kunnen zijn. Dat is eigendom van SDK Vastgoed. De Veiligheidsregio gaat hier niet op in: er zijn nog geen concrete locaties, laat zij weten.

Dringender dan de verhuizing van de brandweer uit de binnenstad is de voorgenomen verplaatsing van de post op het terrein van de TU/e. De universiteit heeft aangegeven dat deze brandweerpost voor overlast en ongewenste trillingen zorgt en wil er vanaf. Om de brandweerzorg op peil te houden, wordt een locatie in Tongelre – dicht bij de TU/e – gezocht. De TU/e kon de afgelopen dagen geen toelichting geven op haar bezwaren tegen de brandweerpost.

De gemeente Eindhoven houdt er rekening mee dat de plannen niet snel te realiseren zijn. Er zijn geschikte bouwlocaties nodig, met een passend bestemmingsplan. ‘Gezien de overspannen bouwmarkt lijkt een snelle oplossing moeilijk te realiseren’, merkt Jorritsma op in zijn overdrachtsdocument.

Bericht uit het Eindhovens Dagblad van 17-09-2022

Uitspraak in bezwaar Nieuw Bergen afgewezen

Marc Verhoeven van de Don Boscostraat heeft in mei 2022 bezwaar ingediend namens alle 48 vergunninghouders in het gebied 112. Overigens zijn niet alle 48 vergunninghouders op de hoogte gebracht van dit bezwaar en wordt het bezwaar door niet alle vergunninghouders gesteund. Hiervan is ook melding gemaakt bij de gemeente.

“Er zijn straks echt te weinig parkeerplaatsen voor ons vergunninghouders; we zijn het kind van de rekening voor alle bezoekers aan de binnenstad of de Kleine Berg die hier hun auto parkeren. ‘s Avonds moeten we daarom altijd rondjes rijden om de auto kwijt te kunnen. Nu al. En het worden er alleen maar minder”, zegt Mark Verhoeven, bewoner van de Don Boscostraat.

In Nieuw Bergen is plaats voor een kleine en een grote woontoren op het parkeerterrein aan de Deken Van Somerenstraat/Don Boscostraat. Daardoor verdwijnen veel parkeerplaatsen. Verder worden onder meer het oude politiebureau en de oude sociale dienst verbouwd tot woningen. In totaal komen er zeven woongebouwen met 242 van de meest uiteenlopende woningen, van dure koop tot sociale huur. Onder het plan ligt een parkeergarage met 169 plaatsen.

Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan inzake en is het bezwaar afgewezen.

Bezwaren tegen bouw woontorens Nieuw Bergen in Eindhoven; omwonenden vrezen parkeerchaos en willen ook straks auto kwijt kunnen

EINDHOVEN – De vergunning voor de bouw van 242 woningen in het plan Nieuw Bergen is toch nog niet helemaal rond. Buurtbewoners hebben nog een procedure lopen bij de rechter tegen het plan; zij vrezen ernstige parkeerproblemen rond de wooncomplexen.

“Er zijn straks echt te weinig parkeerplaatsen voor ons vergunninghouders; we zijn het kind van de rekening voor alle bezoekers aan de binnenstad of de Kleine Berg die hier hun auto parkeren. ‘s Avonds moeten we daarom altijd rondjes rijden om de auto kwijt te kunnen. Nu al. En het worden er alleen maar minder”, zegt Mark Verhoeven, bewoner van de Don Boscostraat.

In Nieuw Bergen is plaats voor een kleine en een grote woontoren op het parkeerterrein aan de Deken Van Somerenstraat/Don Boscostraat. Daardoor verdwijnen veel parkeerplaatsen. Verder worden onder meer het oude politiebureau en de oude sociale dienst verbouwd tot woningen. In totaal komen er zeven woongebouwen met 242 van de meest uiteenlopende woningen, van dure koop tot sociale huur. Onder het plan ligt een parkeergarage met 169 plaatsen.

Verhoeven vertegenwoordigt de 48 houders van parkeervergunningen. De berekeningen die de gemeente maakt met het aantal parkeerplaatsen dat straks nodig is, kloppen niet volgens hem. Zo gelooft hij niet dat komst van deelauto’s voor de nieuwe bewoners tot veel minder parkeerplaatsen kan leiden. Een deelauto betekent volgens de gemeentelijke normen zes parkeerplaatsen minder. “Uit landelijk onderzoek blijkt dat dat gewoon niet werkt bij appartementen in andere steden. Dat is nergens aangetoond. Toch houdt de gemeente Eindhoven daar aan vast.”

“De enige oplossing is om de parkeerplekken alleen voor vergunninghouders beschikbaar te stellen, maar de gemeente wil daar niet over praten. Ook een hoger tarief en langer betaald parkeren is tot nu toe onbespreekbaar. En dat terwijl wij onze bezwaren tegen het bestemmingsplan ingetrokken hebben omdat wethouder Yasin Torunoglu beloofde dat er een oplossing zou komen voor de vergunningparkeerders. Maar tot nog toe wil de gemeente daar niet over praten. Daarom hebben we bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning.”

Volgens Verhoeven is het probleem nu al dat er een lager tarief geldt voor langparkeerders. Die betalen nu 3,50 euro terwijl dat elders 9 euro is. “Als je dan gaat eten op de Kleine Berg, kun je daar je auto de hele avond voor kwijt. Dat tarief moet omhoog en langer gelden. Maar dé oplossing zou zijn om de binnenstadbezoekers helemaal te weren. Door hier alleen vergunninghouders te laten parkeren.”

Eerder werd bekend dat bezwaren van de stichting die het Catharinakerkhof beheert, zijn opgelost. De organisatie heeft dan ook geen procedure meer aangespannen. Ontwikkelaar SDK Vastgoed heeft beloofd om te gaan werken met folie tegen de glazen balkons en extra beplanting om families van overleden voldoende privacy te gunnen. De 111 koopwoningen zijn in principe allemaal onder optie verkocht.

Raad Eindhoven: snel debat over aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouwplannen in de stad

De gemeenteraad van Eindhoven wil snel weer praten over de parkeernormen die gehanteerd worden bij bouwplannen. Nu leiden die regelmatig tot bezwaren uit de buurt, procedures bij de Raad van State én discussies in de raad. Voor veel critici zijn de minimale aantallen parkeerplaatsen onrealistisch.

Aanleiding voor de discussie dinsdagavond was deze keer het aantal parkeerplaatsen dat ontwikkelaar CRA moet aanleggen bij het Clarissenklooster dat omgebouwd wordt tot een luxe hotel en restaurant. Ook het bestemmingsplannetje voor de bouw van 17 woningen op een binnenterrein achter de Kneppelhoutstraat (omgeving Gestelsestraat) riep wat dat betreft vragen op in de gemeenteraad.

Eerder richtten critici al hun pijlen op grotere plannen zoals onder andere District-E op het Stationsplein, Lichthoven/EDGE aan de Stationsweg en VDMA. In die plannen wordt vaak een minimaal aantal parkeerplaatsen gerealiseerd. Omdat ze in de buurt van het station of HOV-lijn liggen én omdat ze gebruik maken van elektrische deelauto’s, is de veronderstelling dat de bouwers met minder parkeerplaatsen toekunnen.

Dat gebeurt op basis van de parkeernormen die de gemeenteraad heeft vastgesteld in 2019. Die zijn minimaal om zoveel mogelijk ruimte te gebruiken om woningen te bouwen. En de ontwikkelaars zo min mogelijk op kosten te jagen om bijvoorbeeld ondergronds parkeerplaatsen te realiseren.

Volgens wethouder Yasin Torunoglu kiest de stad bewust voor verdichting, om geen woningen te hoeven bouwen in het groen. ,,En dat is passen en meten, ook voor het parkeren, waarbij we allemaal een beetje moeten inleveren.”

Bij het Clarissenklooster speelt dat de ontwikkelaar 40 parkeerplaatsen op eigen terrein aanlegt. Maar voor tien plekken die nodig zijn voor de gasten van het toekomstige hotel en restaurant is geen plaats. Die zouden in de buurt terecht kunnen. Daar is plaats genoeg, blijkt uit een parkeertelling: maximaal 50 procent van de plaatsen in de omgeving zijn meestal vrij. VVD en GroenLinks stelden voor om dan toch een keer over de algemene parkeernormen door te praten. Daarvoor lijkt steun in de raad.

Toch maken D66, 50Plus en Partij voor de Dieren zich zorgen over het parkeren ‘in het groen’ en in de wijk bij de Sint-Clarastraat. Zij pleitten ervoor dat het toekomstige hotel-restaurant elders parkeerplaatsen gaat zoeken. En dat het plan gekoppeld wordt aan de parkeerdiscussie over VONK, het nieuwe Eindhoven Museum bij het Prehistorisch Dorp. ,,Want we willen de parkeerdruk niet op postzegelniveau bekijken, maar we willen zicht houden op het totaalplaatje”, aldus Tom Brouwers (D66).

Volgens wethouder Rik Thijs kan de gemeente het niet maken om nu nog terug te komen op de parkeernormen. ,,Het is niet fair om dat nu te veranderen. De ontwikkelaar is al jaren bezig met de plannen. We moeten een betrouwbare overheid zijn.” Bovendien benadrukte de wethouder dat het niet om extra parkeerplaatsen gaat, maar om bestaande, in de buurt, aan de rand van Genneper Parken. Wel zei hij toe dat hij de parkeerkwestie nog wil bespreken met de klankbordgroep Genneper Parken als die zich over VONK buigt.

Voor evenementen die het Clarissenhotel zou willen houden geldt dat er dan altijd een vergunning aangevraagd moet worden. ,,En als dat extra autoverkeer aantrekt, dan moeten extra parkeerplekken gezocht worden, bij VONK, in de P&R aan de Aalsterweg of via deelmobiliteit.” Met die toezegging ging een motie van tafel. Wel stemden PvdD, twee leden van D66 en Ouderenappel en 50Plus tegen.

Jonas Roothans (PvdD) deed dat ook omdat zijn partij tegen de nieuwbouw in de kloostertuin is. Die doet volgens Roothans afbreuk aan de tuin én de natuur. Een standpunt dat ook de provincie Noord-Brabant innam. Daar wordt nog nagedacht over een mogelijk vervolg wat het bestemmingsplan betreft. De SP ging volgens Bas Tromp niet akkoord omdat de partij een luxe hotel niet zitten. ,,Wij geven de voorkeur aan een sociale invulling, zoals de eerder afgevallen daklozenopvang bijvoorbeeld.”

Dat was niet genoeg om het bestemmingsplan voor het Clarissenklooster weg te stemmen. Dat werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 20-04-2022

Start verkoop Nieuw Bergen nadert!

Definitieve prijzen Nieuw Bergen bekend! 

Het is bijna zover… de start verkoop van Nieuw Bergen! Heb jij interesse in een woning in Nieuw Bergen? Dan kun je vanaf nu bekijken welke V.O.N.-prijs jouw favoriete woning heeft. Ook is de woningselector geüpdatet met de nieuwste plattegronden en impressies. Bekijk hier de woningselector. De laatste verkoopstukken worden momenteel gereed gemaakt.

De prijzen variëren van € 170.900,- voor een studio van 33 vierkante meter zonder parkeergelegenheid tot € 1.707.900,- voor een appartement van 249 vierkante meter met twee parkeerplaatsen.

De nu bekende prijzen variëren tussen de € 5.200 en de 6.900 per vierkante meter.
De prijzen van de penthouses zijn nog niet bekend.

Start verkoop event 22 april 2022
Op vrijdag 22 april 2022 start de officiële verkoop van Nieuw Bergen. We organiseren die middag een event in de Kazerne van 16.00 uur tot 19.00 uur. Tijdens dit event is het verkoopteam van Nieuw Bergen aanwezig om je vragen te beantwoorden en je kunt dan ook de verkoopbrochure inzien. Die middag zullen ook alle verkoopstukken digitaal beschikbaar worden gesteld op de website. Er zal onder andere een toelichting gegeven worden op het project vanuit de verschillende disciplines. Het programma volgt snel!

Er geldt een maximum aantal bezoekers van 150 personen, dus wees er snel bij.

Weer extra vertraging voor bouw

De nieuwbouwplannen op het Stationsplein (District-E) en in het Emmasingelkwadrant (Victoriatoren) lopen zeer waarschijnlijk weer extra vertraging op.

De Raad van State verwacht de bezwaren tegen de plannen niet meer vóór de zomer te kunnen behandelen. Wel is er een zitting gepland voor de twee deelplannen in gebied Lichthoven tussen het station en de Stationsweg. Op maandag 4 april worden bezwaarmakers in Den Haag verwacht om toe te lichten waarom zij tegen de bouw daar zijn.

Het gaat om het kantoorgebouw voor Vodafone/Ziggo tussen station en The Student Hotel en het woon-werk-complex EDGE met 175 woningen in de hoek Stationsweg/Dommel. Wellicht dat die procedures nog voor de zomer afgerond kunnen worden. Als dat geen onoverkomelijke problemen oplevert zou de bouw eind dit jaar kunnen starten.

Parkeeroverlast

Onder de bezwaarmakers zijn onder anderen overburen uit de appartementen aan de Stationsweg, bewoners van het Villapark en andere tegenstanders van hoogbouw aan de Dommel. Zij vrezen verkeers- en parkeeroverlast. Ook vinden zij dat gebouw EDGE te dicht op de Dommel staat; daar is te weinig ruimte voor de natuurstrook overgelaten.

Desalniettemin heeft de gemeenteraad de plannen in juni vastgesteld. De bezwaren die daartegen zijn ingediend komen nu dus tien maanden later aan bod.

Diezelfde bezwaren leven rond Victoriatoren en District-E, waarvoor de plannen in september vorig jaar en januari dit jaar door de raad werden vastgesteld. De woordvoerder van de Raad van State meldt dat daarvoor nog geen zittingsdatum is bepaald. ,,Vermoedelijk betekent dat dat ze niet meer vóór de zomer op zitting behandeld worden.” Daardoor is het vrijwel zeker dat de bouw niet meer dit jaar kan beginnen.

Meer capaciteit

De Raad van State heeft veel tijd nodig om de vele bezwaarprocedures tot een goed einde te brengen. Corona heeft daar ook geen goed aan gedaan. Onder andere wethouder Yasin Torunoglu van Eindhoven pleitte al eens voor uitbreiding van de capaciteit. De woordvoerder kent de zorgen. ,,Maar ook als we vijftig extra juristen mogen aannemen, is het nog niet eenvoudig om die te vinden.”

Over de procedures tegen plan Wiele aan de Elburglaan/Koenraadlaan en plan Heilige Geeststraat/Willemstraat is nog niets bekend. De bouwvergunning voor plan Nieuw Bergen aan de Deken Van Somerenstraat stuitte op bezwaren van de ‘buren’: de beheerstichting van het Catharinakerkhof. Ontwikkelaar SDK Vastgoed en de stichting zoeken naar oplossingen.

Ook tegen Buurtschap Te Veld waren bezwaren omdat er gevreesd wordt dat het parkeren voor bezoekers van de instellingen aan de Castiliëlaan een chaos wordt. Hier volgt een rechtszaak aangespannen door revalidatiecentrum Libra.

Artikel uit het Eindhovensdagblad 23-03-2022

Start verkoop Nieuw Bergen uitgesteld naar 2e kwartaal 2022

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om de start verkoop van Nieuw Bergen mogelijk te maken. Tot op heden hebben wij gecommuniceerd dat de verkoop van Nieuw Bergen start in het vierde kwartaal van 2021. Helaas is dit vertraagd vanwege een bezwaarprocedure. Vandaar dat we hebben besloten om de verkoop van Nieuw Bergen te verplaatsen totdat de verleende omgevingsvergunning definitief is.

Start verkoop in 2022
Wij vertrouwen op een voorspoedige afhandeling van de bezwaarprocedure en verwachten dat de verkoop in het tweede kwartaal van 2022 kan starten. De door u aangegeven voorkeurswoning(en) kunnen dan in het tweede kwartaal van 2022 omgezet worden in een optie. Bij de start van de verkoop zullen wij u vragen om uw gegevens zoals uw woon-,
werk-, en financiële situatie aan te vullen.

Sneak preview

Ondanks dat de verkoop nog iets langer op zich laat wachten, zijn wij achter de schermen al druk bezig met de nodige voorbereidingen. De eerste artist impressions van de woningen zijn inmiddels gereed. Deze delen we dan ook graag.

Mail van SDK

Bouw woontorens bij Eindhovens kerkhof stap dichterbij, bezwaar tegen ‘tribune’ met uitzicht op rouwenden afgewezen

De bouw van 238 woningen in plan Nieuw Bergen in het centrum van Eindhoven is door afwijzing van verschillende bezwaren een stap dichterbij. Onder andere de bezwaren van de eigenaar en beheerder van het Catharinakerkhof vanwege zorgen over de privacy en rust op de monumentale begraafplaats, zijn van tafel geveegd.

Volgens het plan van projectontwikkelaar SDK Vastgoed komen twee hoge woontorens (50 en 70 meter hoog) pal tegen de muur van het kerkhof. Dat werd op het Stadhuis over het hoofd gezien maar ook de stichting Sint Catharinakerkhof (beheerder) en de parochie Sint Joris (eigenaar) werden pas wakker geschud nadat het bestemmingsplan was veranderd.

Ze zeggen dat pas daarna duidelijk is geworden dat de balkons van de woontoren uitkijken op het kerkhof. Volgens de stichting ontstaat een tribune waar bewoners neerkijken op rouwende bezoekers van een begrafenis of nabestaanden die bij het graf van hun geliefden willen mijmeren. 

Privacy niet aangetast

Met bezwaar tegen de bouwvergunning hoopten de beheerder en eigenaar van de begraafplaats de bouw van de woontorens alsnog te verhinderen. Maar volgens de bezwarencommissie van de gemeente passen beide woontorens evenals vier van de vijf overige gebouwen binnen het bestemmingsplan. De kleine overschrijding van de maximale bouwhoogte van een gebouw dat verder van het kerkhof komt tast de privacy van niet aan, aldus de commissie. Ook wordt de monumentale waarde van de begraafplaats er niet onaanvaardbaar door aangetast.

Zorgen over de grote monumentale bomen op de begraafplaats die gesnoeid of gekapt moeten worden zijn volgens de commissie onterecht. In de bouwvergunning is vastgelegd dat de bomen onbeschadigd behouden moeten blijven.

Bestuurslid Nico van Dongen van de parochie Sint Joris laat in een reactie weten dat er nog een gesprek komt met de projectontwikkelaar. Hij hoopt dat er goede afspraken gemaakt kunnen worden. Een rechtszaak hoort ook nog tot de opties, aldus de parochie. SDK Vastgoed hoopt dat de bouwvergunning snel definitief is zodat de bouw en verkoop van de appartementen kunnen beginnen.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 18-11-2021

Bouw 2000 woningen is vertraagd

,Een klap in het gezicht van de woningzoekenden”, noemt wethouder Yasin Torunoglu van Eindhoven de vertraging die verschillende grote bouwprojecten oplopen door bezwarenprocedures.

Een kleine tweeduizend woningen komen daardoor later te koop of te huur. De start van de bouw van die woningen wordt zeker met een half jaar of meer uitgesteld door bezwarenprocedures bij de gemeente en de Raad van State.

Het gaat onder meer over District-E op het Stationsplein, Edge aan de Stationsweg en Nieuw Bergen aan de Deken Van Somerenstraat. Wethouder Yasin Torunoglu benadrukt dat iedereen het recht heeft om bezwaren te maken tegen plannen. Maar hij wijst er wel op dat dit een ‘heel kleine groep’ is die vanuit het eigen belang de nieuwbouw voor de vele woningzoekenden tegenhoudt.

Volgens Torunoglu heeft dat te maken met de snelle veranderingen in de stad. ,,Het wordt steeds duidelijker wat het concreet betekent dat we de komende decennia 40.000 woningen willen bouwen. Duidelijk wordt welke grote impact dat heeft op de leefomgeving. En dat geeft weerstand en leidt dan tot bezwaren. Van een relatief kleine groep die nu een relatief grote invloed heeft.”

Hand in eigen boezem

Maar die bezwaarmakers vinden dat de gemeente de nieuwbouw fout aanpakt, te weinig rekening houdt met hun belangen. Moet de wethouder de hand niet in eigen boezem steken? ,,Natuurlijk kan het inspraakproces altijd beter. Bij het Stadhuisplein ging het mis, dat is opnieuw gedaan. In de toekomst willen we de participatie verder verbeteren. Maar het is niet reëel om te denken dat er dan geen bezwaren gemaakt worden, daarvoor zijn de belangen vaak tegengesteld.”

De vertraagde plannen zijn onder meer District-E op het Stationsplein (500 of 800 appartementen), woon-werkcomplex Edge aan de Stationsweg (175), Buurtschap Te Veld aan de Castiliëlaan (700 tijdelijke woningen), Nieuw Bergen aan de Deken Van Somerenstraat (242), Wiele aan de Elburglaan (139) en enkele kleinere projecten. Ook tegen het plan voor het kantoorgebouw tussen station Eindhoven Centraal en The Student Hotel is bezwaar gemaakt. In alle gevallen zou de bouw dit najaar of voorjaar 2022 moeten beginnen. Alleen bij Te Veld is dat nog haalbaar.

Het plan voor de Victoriatoren op het terrein achter de Mathildelaan (450 appartementen) loopt ook enkele maanden vertraging op door de vondst van vleermuizen in het deel van het oude TAC-gebouw dat daarvoor moet worden gesloopt. De bestemmingsplannen De Caai (Campinaterrein, 700 woningen) en Eurostaete (400 appartementen) liggen nog ter inzage.

Om de snelheid in de bouw te houden, doet Torunoglu een oproep: ,,Alle partijen zullen moeten accepteren dat de leefomgeving snel verandert en water bij de wijn doen. Laten we allemaal blij zijn met een 7 of een 8, in plaats van dat we een 10 willen halen.”

Als voorbeeld noemt hij de bezwaren van zorginstellingen aan de Castiliëlaan die een parkeerplaats zien verdwijnen door Te Veld. ,,Dat verkeersprobleem willen we zo goed mogelijk oplossen, maar iedereen zal wat meer overlast moeten accepteren”, vindt hij. En bewoners van de Fuutlaan, die niet willen worden opgescheept met het verkeer van de Stationsweg? ,,In het Ontwikkelplan Centrum staat precies welke verkeersmaatregelen er nodig zijn om in de binnenstad te kunnen bouwen. Ook voor de Fuutlaan.”

Ook liggen er bezwaren van het Sint-Catharinakerkhof tegen de bouw van een toren van Nieuw Bergen net naast de begraafplaats. ,,Dat heeft iedereen gemist. Maar dan ligt er ook een verantwoordelijkheid bij jezelf om op tijd aan de bel te trekken.” Volgens de bestuurder zijn er in Eindhoven 27.000 mensen op zoek naar een woning, onder wie 2700 jongeren onder de 23 jaar. ,,Die mensen zijn mijn opdrachtgevers. Ik wil zorgen voor een betaalbaar dak boven hun hoofd. Dat vraagt om het snel ontwikkelen van plannen.”

En als er dan toch bezwaar wordt gemaakt, dan zou de Raad van State sneller tot een uitspraak moeten komen, vindt Torunoglu. ,,Met de G5 (de Randstad plus Eindhoven – red.) voeren we nu ook een lobby voor meer capaciteit om sneller tot besluiten komen.”

Artikel in het Eindhovens Dagblad van 30 oktober 2021

Zicht op kerkhof, wie wil dat?

Er is onrust ontstaan over het plan om pal naast het Catharina-kerkhof in Eindhoven twee woontorens te bouwen. De beheerder en eigenaar zijn bezorgd over de ‘tribune’ die zo ontstaat.

Eén van de woontoren telt circa 65 meter en veertien etages, en komt bijna tegen de kerkhofmuur te staan. De balkons van het gebouw kijken straks uit op de begraafplaats.

De stichting Sint Catharinakerkhof heeft bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning die is verleend aan projectontwikkelaar SDK Vastgoed. Ook is een brief gestuurd naar de Eindhovense gemeenteraad. ‘Er ontstaat een tribune waar bewoners neerkijken op rouwende bezoekers van een begrafenis of nabestaanden die bij het graf van hun geliefden willen mijmeren’, staat in de brief. ,,Wie bedenkt dat?”, vraagt bestuurslid Nico van Dongen van de parochie Sint Joris zich af. ,,En wie koopt er nou een appartement dat op een dodenakker uitkijkt?”

Gevoelige plek

Voor de herontwikkeling van het gebied in het centrum van Eindhoven is vorig jaar het bestemmingsplan veranderd. De parochie en beheerder van de begraafplaats hebben destijds geen bezwaar gemaakt. Ze zeggen dat pas daarna duidelijk is geworden dat de balkons van de woontoren uitkijken op het kerkhof. ,,Dat komt pas bij de uitwerking van de architect tevoorschijn”, aldus Van Dongen.

De parochie is teleurgesteld dat SDK Vastgoed nooit eerder contact heeft opgenomen over de bouwplannen. SDK Vastgoed won in 2017 een prijsvraag van de gemeente Eindhoven. Concurrerende projectontwikkelaars hebben de eigenaar van de begraafplaats destijds wel benaderd voor overleg. Van Dongen: ,,Het is toch een gevoelige plek. Maar van deze buurman hebben we tot het begin van dit jaar niks gehoord.”

De parochie en beheerder van de begraafplaats denken met hun bezwaren nog een kans te maken omdat woontoren Indigo afwijkt van het nieuwe bestemmingsplan. De exclusieve woontoren met 28 appartementen en drie penthouses is de hoge blikvanger in het project Nieuw Bergen. De toren is op de tekening van de architect ongeveer drie meter hoger dan strikt formeel is toegestaan.

Met de grote, monumentale bomen op de begraafplaats die gesnoeid of zelfs gekapt moeten worden om de woontorens te kunnen bouwen, hebben ze nog een andere troef in handen. De parochie en de beheerder van de begraafplaats hebben aangekondigd dat ze daar niet aan zullen meewerken.

Volgens SDK is kappen of rooien van de bomen niet noodzakelijk. ,,We gaan zorgen voor de bomen en we willen daarover in overleg”, aldus advocaat Peter Dorn van de projectontwikkelaar. ,,Op de erfgrens moet er beperkt gesnoeid worden en dat willen we doen.’ Joep van Eijkeren van SDK Vastgoed zegt dat de ligging van de nieuwe gebouwen vanaf het begin duidelijk is geweest en dat de buurt destijds is uitgenodigd voor een presentatie.

Penningmeester Cees van der Velden van de stichting Sint Catharinakerkhof benadrukt dat hij niet tegen woningbouw is. In gesprek met de projectontwikkelaar hoopt hij nog winst te kunnen boeken en afspraken te maken over bescherming van het monumentale kerkhof tijdens de werkzaamheden.

Behalve bij de eigenaar en beheerder van de begraafplaats heerst bij omwonenden ook nog steeds onrust. Ze hebben bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning omdat ze nog niet zijn gerustgesteld over de parkeerdruk in de buurt. Bewoners willen dat de parkeerplaatsen in de buurt gereserveerd worden voor uitsluitend vergunninghouders.

Artikel uit het ED van 19-10-2021