Grondvervuiling Deken van Somerenstraat 6

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van de saneringslocatie een sterke grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie aanwezig is met een omvang van 100 m3. De verontreiniging is te relateren aan de voormalige aanwezigheid van een ondergrondse brandstoftank. De sterke verontreiniging met minerale olie is aanwezig in het traject 1,5-3,0 m-mv, vooral in grond en zeer plaatselijk in het grondwater. Bij het saneren/verwijderen van de sterk verontreinigde grond zal ook de grondwaterverontreiniging verwijderd worden. Voor de ontgraving is een bronnering nodig, wat ook zorgt voor verwijdering van verontreinigd grondwater. Het bronneringswater wordt na zuivering geloosd op de riolering.

Op locatie is op dit moment een kelder aanwezig, die blijft gehandhaafd. Er wordt op dit moment geen verontreiniging onder de kelder verwacht, maar als dit wel het geval is, zal een restverontreiniging achter kunnen blijven.”

In de bijlage een kadastrale plattegrond met daarop de locatie van de verontreiniging.

De verontreiniging is horizontaal en verticaal goed in beeld gebracht middels onderzoek. De verwachting is dat de gehele (sterke) verontreiniging verwijderd zal worden met de sanering.

Voor (toekomstige) graafwerkzaamheden of onttrekkingen van grondwater (bronnering) in dit gebied wordt altijd gekeken naar eventuele verontreinigingen in de omgeving.
(Bron: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)