Uitnodiging formering regiegroep Nieuw Bergen

Beste buurtbewoner,
Zaterdag 3 februari ’18 organiseerden wij de informatiemiddag Nieuw Bergen. Belangrijk onderwerp van die middag was het onderdeel buurtparticipatie. U heeft toen een aantal uitgangspunten en de uitnodiging ontvangen om zitting te nemen in de regiegroep Nieuw Bergen. Deze uitgangspunten zijn nogmaals na te lezen in bijgevoegde bijlage*. Op zaterdagmiddag 17 februari ’18 organiseren we het vervolg. Doel van die middag is formering van de regiegroep.

Agenda voor zaterdagmiddag 17 februari:
– Gedurende het eerste uur van de middag staan we inhoudelijk stil bij de rol, verantwoordelijkheid en verwachting van de regiegroep Nieuw Bergen en heeft u de kans om uw vragen m.b.t. de werking van de regiegroep te kunnen stellen.
– In het tweede uur gaan we over tot formering van de regiegroep Nieuw Bergen.

We zien met veel enthousiasme uit naar uw aanwezigheid op:
Zaterdag 17 februari van 14.00 – 16.00 uur in De Sociale Dienst gevestigd aan de
Deken van Somerenstraat 6.
Met vriendelijke groet,
Mark Janssens
Joep van Eijkeren

‘Iconisch plan voor De Bergen’

Buurtcomite kiest voor plan Nieuwe Bergen van SDK: ‘Een iconisch plan dat Eindhoven op een bijzondere manier op de kaart zet.’

Het buurtcomité dat door de gemeente is gevraagd advies uit te brengen over de herontwikkeling van het gebied Deken van Somerenstraat, heeft een grote voorkeur voor het plan Nieuwe Bergen van projectontwikkelaar Stam en De Koning (SDK). ‘Gebouwen worden anders, speels en innovatief. Knusse straatjes en dakvormen die passen bij De Bergen en duurzaamheid die zichtbaar wordt toegepast’, schrijft het comité.
Op de tweede plaats komt het plan Bergen Binnen van diverse samenwerkende partijen onder de naam Stuijvesant, derde is het plan Deken van Somerenstraat van Heijmans Vastgoed. De gemeente is eerder deze week op de hoogte gebracht van het advies.
Eerder dit jaar koos de gemeente uit bijna twintig inzendingen drie plannen voor de herontwikkeling van het gebied in en rond de Deken van Somerenstraat. De drie plannen werden de afgelopen periode bekeken en gewogen door een buurtcomité met onder andere bewoners uit De Bergen en Schrijversbuurt, ondernemers, brandweer en het aan de Don Boscostraat gelegen spilcentrum Don Bosco.
Het comité vraagt ook extra aandacht voor parkeren, veiligheid en windhinder. Dit vanwege bezorgdheid over de mogelijke gevolgen van de plannen voor de verkeerssituatie in het gebied. ‘Door de keus van de gemeente om de binnenring verkeersluw te maken, is nu al extra verkeersdrukte zichtbaar op de Edenstraat. Een druk die zal toenemen na de oplevering van het nabijgelegen TD-gebouw (150 appartementen) en in een later stadium het plangebied Deken van Somernestraat (ca 250 appartementen in plan SDK).

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 23 juni 2017

De voormalige Sociale Dienst in Eindhoven moet uitgroeien tot nieuwe culturele hotspot

Klaarblijkelijk gaat de gemeente Eindhoven er al van uit dat er voor de zomer 2019 niets met de panden gaat gebeuren, gezien dit artikel in het Eindhovens Dagblad van 20 mei 2017. Ook heel typisch dat er op de bijeenkomst van 15 mei 2017 van het buurtcomité, notabene in hetzelfde gebouw, niets over verteld is. In vorige vergaderingen is het buurtcomité voorgehouden dat in de loop van 2018 begonnen zou worden met de herontwikkeling cq sloop van de panden.

Van plek waar je liever niet gezien werd tot place to be. Met concerten, exposities en minifestivals moet de voormalige Sociale Dienst aan de Deken van Somerenstraat in Eindhoven uitgroeien tot nieuwe culturele hotspot.

Het bier staat koud, verder is er nog veel werk. Toch zwaait klokslag twee uur de deur van de Sociale Dienst voor het eerst open. Op het programma o.a. bandjes in de binnentuin en zaal, techno van Albert van Abbe in de geluidsdichte kelder en friet van Piet. Piet Bergman is een van de drijvende krachten, samen met Erik Slijpen, Joris van Agtmaal, Tom Debets en Sjefke de Kok. Een clubje creatievelingen die elkaar moeten aanvullen en versterken. Bekenden uit het culturele veld en nachtleven, waarin ze allen op eigen wijze actief zijn. Van illegale feestjes van Groener Gras tot Kelderman en van Noort op het NRE-terrein, waar ze elkaar vaak troffen. Iedereen had er een werkplek, tot de herontwikkeling van het terrein aan de Nachtegaallaan, daar een eind aan maakte. “We wilden afsluiten met een groot feest. Dat leidde tot nog eentje, en toen nog een.” En nu duurt dat feest nog zeker twee jaar. Tot de zomer van 2019 huren ze het gebouw in de Bergen in bruikleen via Stichting Ruimte, dat leegstaande panden en atelierruimte verhuurt aan kunstenaars.

Geen techno, wel technologie
Slijpen: “Het wordt een creatieve vrijplaats.” Een laagdrempelige plek waar mensen samenkomen voor de activiteiten en sfeer.” Volgens de mannen ontbreekt zo’n plek. “Het nachtleven mist diversiteit en moet bruisender.” Bergman: “De noodzaak is enorm, de situatie nijpend. De binnenstad staat vol hippe informatiepalen, maar voor cultuur is geen potje.” En het zelf doen, via de DIY-methode die de stad in de jaren ‘90 zo interessant maakte, wordt steeds lastiger. Het probleem in een notendop: Te weinig plek, teveel regels. De Kok: “Vroeger kraakte je een pand en begon.” Nu wacht een waslijst aan regels en vergunningen. “Dat kost zo’n bak geld dat je wel commercieel moet denken”

Hoge gunfactor
Dankzij hun lange adem en Stichting Ruimte, die zijn nek uitstak, zitten ze nu op een plek waar het meer op hun manier kan. Al ontkomen ze niet aan compromissen.Zo stopt het feest morgen om 2.00.” Wat er allemaal precies gaat gebeuren, weten ze zelf nog niet eens. Wat ze wel al weten: Ieder weekend wordt het bal. Muziek, theater, expo. Vaak samen met organisaties die elders geen plek vinden. Want dat maakt de stad, zeggen ze. Van Agtmaal: “Iedereen gunt en helpt elkaar. Die mentaliteit maakt dat we hier niet weg willen.”

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 20 mei 2017
http://www.ed.nl/eindhoven/de-voormalige-sociale-dienst-in-eindhoven-moet-uitgroeien-tot-nieuwe-culturele-hotspot~ad308c6c/

Besluit 14 maart 2017 Deken van Somerenstraat

Ondanks ernstige bezwaren van de Van Abbestichting en de Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven is er toch besloten om de eerste selectie van ingdiende plannen alleen te laten beoordelen door interne gemeente ambtenaren. Zonder enige externe visie of advies. Ondanks de belofte na het debakel van het TD gebouw én de bevestiging in het verkoopproceduredocument, gaat de gemeente wederom volledig haar eigen gang.
Kortom een select groepje gemeente-ambtenaren kan doen wat zij wil. Over transparantie gesproken!

A5_Brief_27_februari_2017_Henri_van_Abbestichting_inzake_Deken_van_Somerenstraat_c_a_
A6_Brief_26_februari_2017_Stg__Wederopbouw_Ontwikkeling_Deken_van_Somerenstraat_
Brief_college_inzake_brieven_HvA_Stichting_en_Stichting_wederopbouwerfgoed(1)

Heijmans, SDK en consortium in race voor bouw Deken Van Somerenstraat Eindhoven

Heijmans Vastgoed, SDK Vastgoed en een consortium van kleinere partijen zijn de 3 kanshebbers voor de ontwikkeling van het gebied Deken Van Somerenstraat in Eindhoven. Zij krijgen tot mei de tijd om hun plan uit te werken.

Dat heeft wethouder Yasin Torunoglu van de gemeente Eindhoven donderdag bekendgemaakt. Zij zijn gekozen door een ambtelijke werkgroep uit de 17 ingediende plannen. De partijen moeten de gebouwen, parkeerplaats en terreinen aan de Deken Van Somerenstraat kopen en herontwikkelen.

Impuls voor centrumgebied
Het plan moet het centrumgebied een impuls geven, die past bij de ambities van de stad en profilering van De Bergen als dynamisch gebied, aldus Torunoglu. ,,Met het herontwikkelingstraject krijgt het gebied een opwaardering die het nodig heeft en verdient. Daarnaast krijgt het een hoogwaardige invulling waar iedereen trots op kan zijn. Ontwikkelaars Heijmans Vastgoed, SDK Vastgoed en het consortium Stuijvesant c.s. zijn de drie kandidaten met de beste voorstellen voor deze unieke opgave,” aldus Torunoglu.

Volgens de wethouder is in de drie voorstellen veel aandacht voor duurzaamheid, vergroening, samenspraak met de omgeving en verschillende doelgroepen. Heijmans Vastgoed zet in op een transformatie tot een woongebied met commerciële en publieksfuncties en een woontoren aan de Edenstraat. SDK Vastgoed (Stam en De Koning) richt zich met het voorstel ‘Nieuw Bergen’ op wonen met publieksfuncties en hoogbouw aan de Edenstraat. Het consortium Stuijvesant c.s. heeft met ‘Bergen Binnen’ een woongebied, gemengd met werk- en publieksfuncties en een middelhoge toren in het midden van het gebied op het oog.

Beoordeling
De drie kandidaat-kopers krijgen tot eind mei 2017 om uitgewerkte plannen in te leveren. Die worden in juni beoordeeld door de gemeente en ook de buurt brengt een advies uit via een samengesteld comité van buurtvertegenwoordigers. De marktpartij die als beste naar voren komt, mag de betreffende gebouwen en het parkeerterrein aankopen en herontwikkelen. Het college neemt halverwege dit jaar een besluit. De bouw kan dan vanaf 2018 of 2019 beginnen.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 16 maart 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/heijmans-sdk-en-consortium-in-race-voor-bouw-deken-van-somerenstraat-eindhoven~a643b5d6/

Drie kanshebbers voor bouw aan Deken Van Somerenstraat in Eindhoven donderdag bekend

En wederom gaat men volledig voorbij aan de burgerparticipatie!

De 3 projectontwikkelaars die door mogen naar de volgende ronde voor de bouw aan de Deken Van Somerenstraat in Eindhoven worden donderdag bekendgemaakt. De gemeente gaat de namen en summiere samenvattingen van hun plannen publiceren.

Dat heeft een woordvoerder van het college van B en W woensdag bekendgemaakt. Dinsdagavond werd de gemeenteraad geïnformeerd over de keuze van 3 kanshebbers uit de in totaal 17 ingediende projecten. Zij willen allen graag de opdracht om de gemeentelijke eigendommen aan de Deken Van Somerenstraat (deels) te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Een van de opdrachten is om er een percentage aan sociale woningbouw neer te zetten. Ook het parkeerterrein op de hoek Edenstraat/Deken Van Somerenstraat is in het project betrokken.

Bijgepraat
Het verzoek van de Henri van Abbestichting en de stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven om inzicht te krijgen in alle plannen – of die zelfs openbaar te maken – is afgewezen. Wel worden ze donderdag bijgepraat. Volgens het college spelen de stichtingen een belangrijke rol als het gaat om gemeentelijke (bestemmings)plannen, maar gaat het hier om privaatrechtelijke procedures tussen de gemeente als eigenaar en projectontwikkelaars. In zo’n procedure verschaffen de indieners van plannen ook vertrouwelijke (bedrijfs)informatie.

Daarbij is de indieners geheimhouding beloofd; de regels veranderen tijdens het spel, is niet netjes. B en W willen en kunnen daar ook niet van afwijken, zo schrijven ze aan de gemeenteraad. Ook omdat de procedure verstoord kan worden als informatie over plannen ongewenst openbaar wordt gemaakt. Wel wil het college ze per volgende geval bekijken of de procedure transparanter gemaakt kan worden.

Woensdag worden de ‘winnaars’ en de afvallers op de hoogte gebracht. Donderdag maakt de gemeente de 3 kanshebbers bekend. Die gaan vervolgens aan de slag om hun plannen uit te werken. In mei worden die dan gepubliceerd, als een comité van buurtbewoners er zich over buigt. Hun advies neemt het college mee bij de definitieve beoordeling.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 15 maart 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/drie-kanshebbers-voor-bouw-aan-deken-van-somerenstraat-in-eindhoven-donderdag-bekend~acb93f40/

Bijeenkomst maandag 6 maart 2017

Afgelopen maandag is de eerste bijeenkomst geweest van buurtcomité aangaande de geplande nieuwbouw aan de Deken van Somerenstraat.

Na het TD-debakel werd er de toezegging gedaan dat een partij als de Van Abbestichting wel betrokken zou worden in toekomstige plannen. En wat blijkt? Bij het eerste de beste project heeft de gemeente wederom lak aan deze toezegging. Nog sterker na de bijeenkomst van afgelopen maandag werd de commissie voorgesteld voor de eerste selectie (van 17 naar3 plannen) en deze commissie bestaat enkel uit Eindhovense ambtenaren zonder ook maar een enkele inbreng van buitenaf! Schokkend! Op deze wijze is er geen enkele controle mogelijk. En de 17 plannen? Die blijven geheim. Burgerparticipatie? Transparantie? Ver te zoeken!

Gepoogd wordt om de gemeenteraad deze selectie van 3 voor te stellen in de week van 15 maart.
Tijdens de presentatie werd duidelijk dat het parkeerterrein van de Rungraaf en de Brandweerkazerne in de toekomst mogelijk ook deel gaat uit maken van de nieuwbouwplannen, enkele ingediende plannen zouden hier al rekening mee houden.‘College Eindhoven moet transparant zijn over plannen Deken Van Somerenstraat’

De 17 plannen voor woningbouw aan de Deken Van Somerenstraat zouden allemaal openbaar gemaakt moeten worden, zodat inwoners van Eindhoven ook hun mening kunnen geven.

In ieder geval zouden de Henri van Abbestichting en de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven inzage in de plannen moeten krijgen. Zodat zij hun zegje kunnen doen voordat een keuze gemaakt wordt.

Dat schrijven de twee erfgoedwaakhonden aan de Eindhovense gemeenteraad. Aanleiding is het artikel in het ED waarin bekend werd gemaakt dat 17 partijen plannen hebben ingediend. Een selectiecommissie kiest daaruit 3 voorstellen die verder uitgewerkt moeten worden. Het college meldde desgevraagd dat waarschijnlijk de 3 kandidaten openbaar gemaakt worden, maar dan wel zonder de financiële onderdelen. Die worden gezien als geheime bedrijfsgegevens, voor de partijen én voor de gemeente.

Beloftes
De twee stichtingen schermen echter met beloftes die gedaan zijn na de discussie bij de keuze voor de ontwikkelaars van het TD-gebouw. Ook daar bleef lang geheim welke plannen er lagen. Uiteindelijk presenteerden de twee laatst overgebleven kanshebbers – Piet Hein Eek/Amvest en Foolen en Reijs/Diederendirrix – hun plannen in het openbaar. Daarna maakte het college van B en W een keuze.

“Toen is vastgesteld dat het zo niet meer moet. De toezegging is gedaan dat partijen als de Van Abbestichting betrokken worden bij de keuze”, zegt voorzitter Peter van den Baar van de Van Abbestichting. “Maar bij het eerste het beste project blijkt dat we toch pas weer gehoord worden als de koek gebakken is.” Hij zou er de voorkeur aan geven vooraf in te kunnen spreken, zoals bij het Marconiplein en Emmasingelkwadrant. Dus stellen de twee stichtingen voor de plannen een week ter inzage te leggen voor de organisaties. Zodat ze daarna hun argumenten voor een keuze aan het college kunnen meedelen.

Alles openbaar
‘Nog beter en alleszins redelijk’ in het kader van de transparantie zou het volgens de stichtingen zijn om alle 17 plannen openbaar te maken. Zodat alle burgers van Eindhoven kunnen reageren.

Het college van B en W reageert binnenkort op de brief, maar dan in een antwoord aan de gemeenteraad. Die bespreekt de kwestie in beslotenheid op 14 maart. Bij de uiteindelijke keuze uit 3 kandidaten krijgt een bewonersgroep ook een rol.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 3 maart 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/college-eindhoven-moet-transparant-zijn-over-plannen-deken-van-somerenstraat~a9641f32/

17 gegadigden voor Deken Van Somerenstraat Eindhoven ED

17 vastgoedbedrijven hebben interesse om woningen te bouwen aan de Deken Van Somerenstraat in Eindhoven. De gemeente Eindhoven kiest voor 14 maart 3 kanshebbers voor de laatste ronde.

Dat heeft het college van B en W donderdag bekendgemaakt. In totaal 67 architecten, ontwikkelaars, bouwers en beleggers hebben de informatie over het project opgevraagd. Daarvan hebben er uiteindelijk 17 een plan ingediend. De gemeenteraad hoort 14 maart in beslotenheid welke drie partijen door een brede selectiecommissie gekozen zijn. Zij mogen hun plan uitwerken. Daarna worden ook buurtbewoners betrokken bij de keuze van het definitieve plan. In juni/juli wordt de keuze gemaakt.

Hoekpand
De gemeente wil de panden en gronden aan de Deken Van Somerenstraat verkopen voor woningbouw. Alleen het hoekpand met de Grote Berg zal (waarschijnlijk) blijven staan, de rest, tot en met de garage voor ambulances, wordt gesloopt. Een van de eisen is om er sociale huurwoningen te bouwen, tussen andere categorieën woningen.Er kan op de hoek bij de Edenstraat ook een woontoren gepland worden.  Belangrijk is ook dat het gebied groen wordt en een ontmoetingsfunctie krijgt, bijvoorbeeld door de aanleg van een plein of parkje.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 23 februari 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/17-gegadigden-voor-deken-van-somerenstraat-eindhoven~a5710988/

Energieneutraal bouwen meer centraal dankzij D66

Afgelopen voorjaar heeft D66 een motie ingediend om bij verkoop van gemeentelijke gronden en vastgoed het energieneutraal bouwen mee te nemen in de criteria. Bij de verkoop van panden aan de Deken van Somerenstraat is energieneutraal bouwen nu expliciet meegenomen.
De motie werd eerder dit jaar omarmd door het College. Hoe de motie uitgewerkt zou worden was echter nog afwachten. Bij de Deken van Somerenstraat is dit nu duidelijk geworden. Inschrijvers op deze panden kunnen punten verdienen: degene met de meeste punten wint de verkoop. In totaal kunnen 120 punten worden gehaald, 20 hiervan worden gegeven indien de ingeleverde plannen voldoen aan de BENG-normen (bijna-energieneutrale gebouwen). Daarmee is energieneutraliteit een significant
onderdeel van de criteria geworden.
“͞Het is goed om te zien dat energieneutraal bouwen door de gemeente nu actief gestimuleerd wordt͟”, aldus Thomas Reijnaerts, de indiener van de motie. ͞”Zeker omdat er een kans is op hoogbouw is het interessant om te zien hoe de ontwikkelaars dit in de praktijk gaan realiseren, want energieneutraal bouwen is nog steeds niet vanzelfsprekend͟. Komende zomer wordt bekend welk plan daadwerkelijk ontwikkeld zal worden.

Dit artikel is overgenomen van de website van de D66 Eindhoven https://eindhoven.d66.nl/2016/12/19/energieneutraal-bouwen-meer-centraal-dankzij-d66/