Heijmans, SDK en consortium in race voor bouw Deken Van Somerenstraat Eindhoven

Heijmans Vastgoed, SDK Vastgoed en een consortium van kleinere partijen zijn de 3 kanshebbers voor de ontwikkeling van het gebied Deken Van Somerenstraat in Eindhoven. Zij krijgen tot mei de tijd om hun plan uit te werken.

Dat heeft wethouder Yasin Torunoglu van de gemeente Eindhoven donderdag bekendgemaakt. Zij zijn gekozen door een ambtelijke werkgroep uit de 17 ingediende plannen. De partijen moeten de gebouwen, parkeerplaats en terreinen aan de Deken Van Somerenstraat kopen en herontwikkelen.

Impuls voor centrumgebied
Het plan moet het centrumgebied een impuls geven, die past bij de ambities van de stad en profilering van De Bergen als dynamisch gebied, aldus Torunoglu. ,,Met het herontwikkelingstraject krijgt het gebied een opwaardering die het nodig heeft en verdient. Daarnaast krijgt het een hoogwaardige invulling waar iedereen trots op kan zijn. Ontwikkelaars Heijmans Vastgoed, SDK Vastgoed en het consortium Stuijvesant c.s. zijn de drie kandidaten met de beste voorstellen voor deze unieke opgave,” aldus Torunoglu.

Volgens de wethouder is in de drie voorstellen veel aandacht voor duurzaamheid, vergroening, samenspraak met de omgeving en verschillende doelgroepen. Heijmans Vastgoed zet in op een transformatie tot een woongebied met commerciële en publieksfuncties en een woontoren aan de Edenstraat. SDK Vastgoed (Stam en De Koning) richt zich met het voorstel ‘Nieuw Bergen’ op wonen met publieksfuncties en hoogbouw aan de Edenstraat. Het consortium Stuijvesant c.s. heeft met ‘Bergen Binnen’ een woongebied, gemengd met werk- en publieksfuncties en een middelhoge toren in het midden van het gebied op het oog.

Beoordeling
De drie kandidaat-kopers krijgen tot eind mei 2017 om uitgewerkte plannen in te leveren. Die worden in juni beoordeeld door de gemeente en ook de buurt brengt een advies uit via een samengesteld comité van buurtvertegenwoordigers. De marktpartij die als beste naar voren komt, mag de betreffende gebouwen en het parkeerterrein aankopen en herontwikkelen. Het college neemt halverwege dit jaar een besluit. De bouw kan dan vanaf 2018 of 2019 beginnen.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 16 maart 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/heijmans-sdk-en-consortium-in-race-voor-bouw-deken-van-somerenstraat-eindhoven~a643b5d6/

Drie kanshebbers voor bouw aan Deken Van Somerenstraat in Eindhoven donderdag bekend

En wederom gaat men volledig voorbij aan de burgerparticipatie!

De 3 projectontwikkelaars die door mogen naar de volgende ronde voor de bouw aan de Deken Van Somerenstraat in Eindhoven worden donderdag bekendgemaakt. De gemeente gaat de namen en summiere samenvattingen van hun plannen publiceren.

Dat heeft een woordvoerder van het college van B en W woensdag bekendgemaakt. Dinsdagavond werd de gemeenteraad geïnformeerd over de keuze van 3 kanshebbers uit de in totaal 17 ingediende projecten. Zij willen allen graag de opdracht om de gemeentelijke eigendommen aan de Deken Van Somerenstraat (deels) te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Een van de opdrachten is om er een percentage aan sociale woningbouw neer te zetten. Ook het parkeerterrein op de hoek Edenstraat/Deken Van Somerenstraat is in het project betrokken.

Bijgepraat
Het verzoek van de Henri van Abbestichting en de stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven om inzicht te krijgen in alle plannen – of die zelfs openbaar te maken – is afgewezen. Wel worden ze donderdag bijgepraat. Volgens het college spelen de stichtingen een belangrijke rol als het gaat om gemeentelijke (bestemmings)plannen, maar gaat het hier om privaatrechtelijke procedures tussen de gemeente als eigenaar en projectontwikkelaars. In zo’n procedure verschaffen de indieners van plannen ook vertrouwelijke (bedrijfs)informatie.

Daarbij is de indieners geheimhouding beloofd; de regels veranderen tijdens het spel, is niet netjes. B en W willen en kunnen daar ook niet van afwijken, zo schrijven ze aan de gemeenteraad. Ook omdat de procedure verstoord kan worden als informatie over plannen ongewenst openbaar wordt gemaakt. Wel wil het college ze per volgende geval bekijken of de procedure transparanter gemaakt kan worden.

Woensdag worden de ‘winnaars’ en de afvallers op de hoogte gebracht. Donderdag maakt de gemeente de 3 kanshebbers bekend. Die gaan vervolgens aan de slag om hun plannen uit te werken. In mei worden die dan gepubliceerd, als een comité van buurtbewoners er zich over buigt. Hun advies neemt het college mee bij de definitieve beoordeling.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 15 maart 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/drie-kanshebbers-voor-bouw-aan-deken-van-somerenstraat-in-eindhoven-donderdag-bekend~acb93f40/

Bijeenkomst maandag 6 maart 2017

Afgelopen maandag is de eerste bijeenkomst geweest van buurtcomité aangaande de geplande nieuwbouw aan de Deken van Somerenstraat.

Na het TD-debakel werd er de toezegging gedaan dat een partij als de Van Abbestichting wel betrokken zou worden in toekomstige plannen. En wat blijkt? Bij het eerste de beste project heeft de gemeente wederom lak aan deze toezegging. Nog sterker na de bijeenkomst van afgelopen maandag werd de commissie voorgesteld voor de eerste selectie (van 17 naar3 plannen) en deze commissie bestaat enkel uit Eindhovense ambtenaren zonder ook maar een enkele inbreng van buitenaf! Schokkend! Op deze wijze is er geen enkele controle mogelijk. En de 17 plannen? Die blijven geheim. Burgerparticipatie? Transparantie? Ver te zoeken!

Gepoogd wordt om de gemeenteraad deze selectie van 3 voor te stellen in de week van 15 maart.
Tijdens de presentatie werd duidelijk dat het parkeerterrein van de Rungraaf en de Brandweerkazerne in de toekomst mogelijk ook deel gaat uit maken van de nieuwbouwplannen, enkele ingediende plannen zouden hier al rekening mee houden.‘College Eindhoven moet transparant zijn over plannen Deken Van Somerenstraat’

De 17 plannen voor woningbouw aan de Deken Van Somerenstraat zouden allemaal openbaar gemaakt moeten worden, zodat inwoners van Eindhoven ook hun mening kunnen geven.

In ieder geval zouden de Henri van Abbestichting en de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven inzage in de plannen moeten krijgen. Zodat zij hun zegje kunnen doen voordat een keuze gemaakt wordt.

Dat schrijven de twee erfgoedwaakhonden aan de Eindhovense gemeenteraad. Aanleiding is het artikel in het ED waarin bekend werd gemaakt dat 17 partijen plannen hebben ingediend. Een selectiecommissie kiest daaruit 3 voorstellen die verder uitgewerkt moeten worden. Het college meldde desgevraagd dat waarschijnlijk de 3 kandidaten openbaar gemaakt worden, maar dan wel zonder de financiële onderdelen. Die worden gezien als geheime bedrijfsgegevens, voor de partijen én voor de gemeente.

Beloftes
De twee stichtingen schermen echter met beloftes die gedaan zijn na de discussie bij de keuze voor de ontwikkelaars van het TD-gebouw. Ook daar bleef lang geheim welke plannen er lagen. Uiteindelijk presenteerden de twee laatst overgebleven kanshebbers – Piet Hein Eek/Amvest en Foolen en Reijs/Diederendirrix – hun plannen in het openbaar. Daarna maakte het college van B en W een keuze.

“Toen is vastgesteld dat het zo niet meer moet. De toezegging is gedaan dat partijen als de Van Abbestichting betrokken worden bij de keuze”, zegt voorzitter Peter van den Baar van de Van Abbestichting. “Maar bij het eerste het beste project blijkt dat we toch pas weer gehoord worden als de koek gebakken is.” Hij zou er de voorkeur aan geven vooraf in te kunnen spreken, zoals bij het Marconiplein en Emmasingelkwadrant. Dus stellen de twee stichtingen voor de plannen een week ter inzage te leggen voor de organisaties. Zodat ze daarna hun argumenten voor een keuze aan het college kunnen meedelen.

Alles openbaar
‘Nog beter en alleszins redelijk’ in het kader van de transparantie zou het volgens de stichtingen zijn om alle 17 plannen openbaar te maken. Zodat alle burgers van Eindhoven kunnen reageren.

Het college van B en W reageert binnenkort op de brief, maar dan in een antwoord aan de gemeenteraad. Die bespreekt de kwestie in beslotenheid op 14 maart. Bij de uiteindelijke keuze uit 3 kandidaten krijgt een bewonersgroep ook een rol.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 3 maart 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/college-eindhoven-moet-transparant-zijn-over-plannen-deken-van-somerenstraat~a9641f32/

17 gegadigden voor Deken Van Somerenstraat Eindhoven ED

17 vastgoedbedrijven hebben interesse om woningen te bouwen aan de Deken Van Somerenstraat in Eindhoven. De gemeente Eindhoven kiest voor 14 maart 3 kanshebbers voor de laatste ronde.

Dat heeft het college van B en W donderdag bekendgemaakt. In totaal 67 architecten, ontwikkelaars, bouwers en beleggers hebben de informatie over het project opgevraagd. Daarvan hebben er uiteindelijk 17 een plan ingediend. De gemeenteraad hoort 14 maart in beslotenheid welke drie partijen door een brede selectiecommissie gekozen zijn. Zij mogen hun plan uitwerken. Daarna worden ook buurtbewoners betrokken bij de keuze van het definitieve plan. In juni/juli wordt de keuze gemaakt.

Hoekpand
De gemeente wil de panden en gronden aan de Deken Van Somerenstraat verkopen voor woningbouw. Alleen het hoekpand met de Grote Berg zal (waarschijnlijk) blijven staan, de rest, tot en met de garage voor ambulances, wordt gesloopt. Een van de eisen is om er sociale huurwoningen te bouwen, tussen andere categorieën woningen.Er kan op de hoek bij de Edenstraat ook een woontoren gepland worden.  Belangrijk is ook dat het gebied groen wordt en een ontmoetingsfunctie krijgt, bijvoorbeeld door de aanleg van een plein of parkje.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 23 februari 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/17-gegadigden-voor-deken-van-somerenstraat-eindhoven~a5710988/

Energieneutraal bouwen meer centraal dankzij D66

Afgelopen voorjaar heeft D66 een motie ingediend om bij verkoop van gemeentelijke gronden en vastgoed het energieneutraal bouwen mee te nemen in de criteria. Bij de verkoop van panden aan de Deken van Somerenstraat is energieneutraal bouwen nu expliciet meegenomen.
De motie werd eerder dit jaar omarmd door het College. Hoe de motie uitgewerkt zou worden was echter nog afwachten. Bij de Deken van Somerenstraat is dit nu duidelijk geworden. Inschrijvers op deze panden kunnen punten verdienen: degene met de meeste punten wint de verkoop. In totaal kunnen 120 punten worden gehaald, 20 hiervan worden gegeven indien de ingeleverde plannen voldoen aan de BENG-normen (bijna-energieneutrale gebouwen). Daarmee is energieneutraliteit een significant
onderdeel van de criteria geworden.
“͞Het is goed om te zien dat energieneutraal bouwen door de gemeente nu actief gestimuleerd wordt͟”, aldus Thomas Reijnaerts, de indiener van de motie. ͞”Zeker omdat er een kans is op hoogbouw is het interessant om te zien hoe de ontwikkelaars dit in de praktijk gaan realiseren, want energieneutraal bouwen is nog steeds niet vanzelfsprekend͟. Komende zomer wordt bekend welk plan daadwerkelijk ontwikkeld zal worden.

Dit artikel is overgenomen van de website van de D66 Eindhoven https://eindhoven.d66.nl/2016/12/19/energieneutraal-bouwen-meer-centraal-dankzij-d66/

Skyline Eindhoven gebaat bij nieuwe staken

Drie woontorens geven de skyline van Eindhoven al tien jaar kleur. Maar hoe lang blijft het record van de Admirant, 105 meter, nog staan?

Anton Noë (60) en zijn vrouw wonen sinds 2006 op de 24ste verdieping van De Admirant in het centrum van Eindhoven.

Hoogste toren
De Admirant is niet te missen. Het 31 verdiepingen tellende gebouw is met zijn 105 meter de hoogste toren van Eindhoven. Op de 24ste verdieping woont Anton Noë met zijn vrouw en hun poes Katien. Het appartement staat vol met een indrukwekkende verzameling souvenirs van de reizen van het koppel, maar het uitzicht is wat de aandacht trekt. Katien maakt het zich gemakkelijk op haar kussen voor de grote ramen die een panoramisch beeld van Eindhoven geven.

“Het is een prettig uitzicht”, geeft Anton Noë toe. “Met helder weer kun je Breda, Tilburg en Den Bosch zien liggen.” De geboren en getogen Eindhovenaar kocht in 2006 zijn appartement maar woont er eigenlijk pas vijf jaar. “We reizen erg veel en hebben een boerderij in Frankrijk.”

Serieuze skyline
Natuurlijk, de Regent stond er al wat jaren maar tien jaar geleden kreeg Eindhoven pas een serieuze skyline. In één jaar tijd werden de Vestedatoren, de Admirant en Porthos opgeleverd. En net in het jaar dat we het tweede lustrum ‘vieren’ is er weer een toren bijgekomen: The Student Hotel staat nu nadrukkelijk in het hoogstedelijke beeld. En daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven. Plannen waarin torens een grote rol (kunnen) spelen zijn in de maak voor het Stationsplein, de oude Van der Meulen Ansems-garage aan de Vestdijk, het Victoriakwartier (Vonderweg-Mathildelaan) en de Deken Van Somerenstraat. Of die het record van 105 meter van de Admirant gaan breken, is de vraag.

Volgens architect Kees Christiaanse, onder meer adviseur van de gemeente Eindhoven, wordt er nadrukkelijk gekeken of een hogere toren wel past in het ‘landschap van staken’ dat Eindhoven is. “Een toren van 150 meter in het stationsgebied? Dat vonden we niet zo’n goed idee”, zei hij op een discussieavond van het Architectuurcentrum.

Voor de bouwhausse in 2006 moest Eindhoven het qua hoogbouw vooral hebben van de kerken in de stad. De Sint-Joriskerk in Stratum was sinds 1911 met bijna 91 meter het hoogste gebouw van Eindhoven. Het duurde tot 1999 voordat de Regent aan de Willemstraat zich met 96 meter tot hoogste gebouw van Eindhoven kroonde. Hoewel het inmiddels door twee torens voorbijgestreefd is, telt de Regent nog steeds als enige woontoren 34 verdiepingen.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 8 december 2016 http://www.ed.nl/nieuws/skyline-eindhoven-gebaat-bij-nieuwe-staken-video-s~a2e415e4/

Woontoren mag in plan Deken van Somerenstraat Eindhoven ED

Een woontoren van 70 meter is toegestaan aan de Deken van Somerenstraat in Eindhoven. Dat staat te lezen in de voorwaarden voor de inschrijving op verkoop die het college van B en W heeft opgesteld.

De Deken van Somerenstraat gewoon rechttoe rechtaan volbouwen met drie of vier blokken woningen, dat maakt weinig kans bij de gemeente Eindhoven. Projectontwikkelaars die de gebouwen 2, 4 en 6 en het parkeerterrein willen verwerven om er woningen te bouwen moeten meer uit de kast trekken.

Daarbij geldt volgens het ‘proceduredocument’ dat een (woon)toren van maximaal 70 meter en met een grondvlak van 20 bij 20 meter is toegestaan op het parkeerterrein op de hoek met de Edenstraat. Maar wel zonder ‘een zee van auto’s’ eromheen. Dat maakt een (ondergrondse) parkeergarage de meest logische oplossing.

Hoeveel gegadigden zich gemeld hebben, sinds enkele weken geleden de inschrijving voor projectontwikkelaars werd aangekondigd, wil een woordvoerder van wethouder Yasin Torunoglu niet zeggen, ‘om het proces dat nog een tijdje loopt niet te beïnvloeden’. Wel dat het college van B en W ‘niet ontevreden’ is over het aantal partijen dat contact zocht. Dit voorjaar wordt bepaald wie de winnaar wordt.

Andere randvoorwaarden zijn de bouw van 15 procent of meer sociale huurwoningen, behoud van het doorgaande verkeer naar de Grote Berg (voor de brandweer), behoud van kruising Edenstraat/Deken van Somerenstraat, bereikbaar blijven van spilcentrum en vervangen van vol te bouwen parkeerplaatsen.

Het kunstwerk Monumentale Stapelingen van Jan Wils (vier grijze objecten, voto) mag eventueel verplaatst worden. De kunstenaar kan daar mee leven. “Want Eindhoven is een ‘levend organisme'”.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 5 december 2016 http://www.ed.nl/nieuws/woontoren-mag-in-plan-deken-van-somerenstraat-eindhoven~a47a4fcc/

Wonen in drie gebouwen Deken van Somerenstraat Eindhoven AD

Drie gemeentelijke panden aan de Deken van Somerenstraat in Eindhoven gaan in de verkoop.Projectontwikkelaars kunnen inschrijven op het woningbouwproject. Ze moeten minstens 15 procent sociale woningbouw opnemen in hun plan.

Dat heeft wethouder Yasin Torunoglu vrijdag bekendgemaakt. Hij vindt het percentage van 15 procent ‘niet karig’. “We willen dat het in balans is, dat iedereen er kan wonen. En in de buurt liggen ook al sociale huurwoningen, net als in Strijp-S. En bij het Stationsplein geldt dezelfde eis..”

Het gaat om het voormalige politiebureau op de hoek met de Grote Berg, de oude sociale dienst op nummer 4 en het kantoorpand waar nu nog de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant ruimte huurt. Die moet, net als de anti-kraakbewoners, vrijwilligerssteunpunt Supportpunt en het depot van de archeologische dienst, op termijn weg.

Parkeerterrein
Ook het parkeerterrein aan de overkant van de Deken van Somerenstraat wordt meeverkocht. Torunoglu houdt alle opties open, maar het ligt voor de hand dat dat ook bebouwd gaat worden. Dan moet er wel een andere oplossing voor het parkeren gezocht worden.

De verwachting is dat het ‘cultuurhistorisch belangrijke’ hoekpand blijft staan, maar de andere gebouwen gesloopt worden. Dat is uiteindelijk echter aan de ontwikkelaars.

Behalve de eis van de sociale woningbouw, worden de plannen ook getoetst op het financiële bod (40 procent van beoordeling), hun duurzame karakter, het ontwerp en de manier waarop de buurt betrokken wordt. Dat gebeurt in een later stadium. Eerst kunnen bedrijven inschrijven. Een commissie van deskundigen kiest vervolgens 3 plannen. Een ‘soort buurtcomité’ kan daarover het college adviseren.

Dit artikel is overgenomen uit het AD van 11 november 2016 http://www.ad.nl/eindhoven/wonen-in-drie-gebouwen-deken-van-somerenstraat-eindhoven~a4c9ce0b/