PDF Documenten

PDF documenten zoals deze door de Gemeente Eindhoven zijn opgesteld.
Raadsinformatiebrief_Verkoopprocedure_Deken_van_Somerenstraat
Bijlage_1__Proceduredocument_verkoop_Deken_van_Somerenstraat
Overzicht_bouwlocaties, 11 maart 2016
Raadsvoorstel_Prioriteiten_bouwlocaties_2015
Folder_bestemmingsplannen
Aanvullende bijlages bij het Proceduredocument_verkoop_Deken_van_Somerenstraat.
Bijlage 01_begrenzing Plangebied
Bijlage 07a_begane grond DvS2-Model-000
Bijlage 07b_1e verd DvS2-Model-000Bijlage 07c_2e verd DvS2-Model-000
Bijlage 07d_3e verd DvS2-Model-000
Bijlage 07e_4e verd DvS2-Model-000
Bijlage 08a_plattegronden DvS4-6
Bijlage 08b_kelder DvS4-6 1994
Bijlage 08c_BG DvS4-6 1994
Bijlage 08d_1e verd DvS4-6 1994
Bijlage 08e_2e verd DvS4-6 1994
Bijlage 08f_3e verd DvS4-6 1994
Bijlage 10b_monstername Asbest 1 plek in DvS4
Bijlage 11_KLIC kabels en leidingen plangebied 160414
Bijlage 12_bomeninfo plangebied
Bijlage 13b_Nadere regels Bomen
Bijlage 14_Cult-hist inventarisatie de Bergen_2009
Bijlage 16_Historisch beeldmateriaal
Bijlage 17a_Verkennend_bodemonderzoek_Don_Boscostraat en D v Somerernstraat 070302
Bijlage 18_Bestemmingsplankaart
Bijlage 22a_Beleidsnota_Prioriteiten_bouwlocaties_2015 raad feb2016
Bijlage 22b_Bijlage Beleidsnota_Prioriteiten_bouwlocaties_2015 raad feb2016
Bijlage 25_Coalitieakkoord Eindhoven 2014-2018