Eindhoven stelt visie over woontorens uit: kritiek op leefbaarheid stad

De hoogbouwvisie voor de binnenstad van Eindhoven komt pas halverwege volgend jaar in de gemeenteraad. Eerst wil het college nog ‘aanvullende gesprekken voeren met partners in de stad’.

Ook de stedenbouwkundige visie voor het Stadhuisplein komt later aan de orde. Daarover gaan B en W vooral in gesprek met omwonenden. Het Eindhovense college van B en W reageert daarmee op de reacties die de verdichtingsvisie en de Stadhuispleinvisie opriepen, onder meer tijdens een ‘stadsgesprek’ en op de opiniepagina van deze krant.

Het bouwen van veel woontorens, vooral in de traditioneel lage binnenstad, stuitte daarbij op kritiek, bijvoorbeeld op de leefbaarheid van zo’n hoogbouwstad. Ook het ontbreken van studies naar alternatieven, zoals middelhoogbouw op andere locaties in de stad, was een punt van kritiek. Te meer ook omdat uit woningmarktonderzoek is gebleken dat veel woningzoekenden liever buiten de binnenstad wonen.

Het gemeentebestuur gaat nu dus opnieuw in gesprek, waarna de visie wellicht aangescherpt wordt. Halverwege komend jaar neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit, laat een woordvoerder van wethouder Yasin Torunoglu weten.

In de hoogbouw- of verdichtingsvisie is bekeken hoe Eindhoven meer woningen zou kunnen bouwen, vooral in de binnenstad. Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar Internationale KnoopXL (rond Fellenoord en station), District E (Stationsplein) en het Stadhuisplein, drie XXL-locaties waar torens tot 160 meter mogelijk zijn. Op andere aandachtslocaties zijn XL-torens tot 105 meter toegestaan, zoals aan de binnenring, op de V&D-locatie aan de Rechtestraat, de Heuvel, de kop van het Eindhovensch Kanaal, hoek Vestdijk-Raiffeisenstraat en de binnenterreinen in de binnenstad.
Wind en schaduw

Voor het Stadhuisplein heeft supervisor Winy Maas al een stedenbouwkundige visie opgesteld, omdat daar drie ontwikkelaars plannen maken. Die is nog niet gepubliceerd, maar wel toegelicht aan de omwonenden. Daarin zijn torens van 130, 140 en 160 meter met groene plantsoenen, daken en gevels ingetekend. Ook hier was de kritiek van omwonenden niet mals, en niet aan dovemansoren gericht. De gebiedsvisie Stadhuisplein wordt nu eerst uitgewerkt, waarbij bijvoorbeeld de concrete gevolgen en effecten (zoals windhinder, schaduwwerking, parkeeroplossingen) beter in beeld worden gebracht. Daarbij moet ‘extra aandacht’ zijn voor de inbreng van de inwoners. De gemeenteraad stelt het Stadhuispleinplan pas vast nádat de verdichtingsvisie is behandeld. Dat was ook een eis van omwonenden.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 13 december 2019