Definitief advies buurtcomité aan burgemeester en wethouders

Op maandag avond 19 juni 2017 heeft het buurtcomité een advies geformuleerd zoals dit vandaag, 20 juni 2017, aan de burgemeester en wethouders van Eindhoven zal worden aangeboden.

De 1e keuze is gevallen op het project van SDK (Nieuw Bergen)
De 2e keuze is gevallen op het project van Stuyvesant (Bergen Binnen)
de 3e keuze is gevallen op het project van Heijmans (Deken van Somerenstraat)

Het buurtcomité schrijft een uitgebreide passage in het advies aangaande de bezorgdheid van de potentiële impact van alle plannen op de bestaande verkeerssituatie aan de Edenstraat en de Deken van Somerenstraat.

In onderstaande links treft u de brief aan alsmede de toelichting.

170619 brf advies buurtcomite aan college
170619 Toelichting advies buurtcomité DVS