Vergadering, zaterdag 3 februari 2018

Beste leden (oud) buurtcomité Nieuw Bergen,

De investeerder en bouwer SDK van Project Nieuw Bergen (de twee projectleiders Mark Janssens en Joep van Eijkeren) heeft in samenwerking met Bewonersvereniging De Bergen (ondergetekende en voorzitter Werkgroep Stadscultuur Jan van der Heijden) zich gebogen over de participatie van de buurt bij de ontwikkeling van het project voor bestemmingsplan, ontwerp en bouw.

Een eerste bijeenkomst hierover wordt gehouden op zaterdag 3 februari a.s. van 14 tot 16 uur bij In De Sociale Dienst aan de Deken van Somerenstraat waarvoor langs deze weg alvast, ieders aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld.

In de loop van deze week ontvangt ieder vanwege SDK de meer uitgebreide uitnodiging die eveneens in de directe omgeving huis-aan-huis zal worden verspreid.

Vriendelijke groet, Marlous Hermans, voorzitter BV de Bergen.