Uitnodiging 3 februari

Beste allemaal, vanmiddag is in de directe omgeving van het bouwplan 250x de uitnodiging huis-aan-huis verspreid voor 3 februari a.s.
Onderstaand voor jullie nogmaals digitaal in de hoop dat velen aanwezig zijn, vriendelijke groet, Marlous Hermans.

Datum: 22 jan. 18
Aan: De omwonenden van De Deken van Somerenstraat
Van: SDK Vastgoed: Joep van Eijkeren / Mark Janssens
Opgesteld i.s.m.: Marlous Hermans, BV De Bergen

Onderwerp: Uitnodiging informatiemiddag buurtparticipatie Nieuw Bergen

Beste buurtbewoner,

In de zomer van 2018 heeft SDK Vastgoed de tender voor de Deken van Someren straat gewonnen met het plan Nieuw Bergen.

Om u te informeren over voortgang van de planontwikkeling en invulling te geven aan het buurtparticipatieproces organiseren wij graag een informatiemiddag. Tijdens deze middag zullen wij u een update geven over de planontwikkeling en wordt specifiek stilgestaan bij het buurtparticipatieproces. Deze informatiemiddag zal plaatsvinden op:

Zaterdag 3 februari van 14.00 – 16.00 uur in De Sociale Dienst gevestigd aan de Deken van Somerenstraat 6.

We zien met veel enthousiasme uit naar uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
Mark Janssens
Joep van Eijkeren