Uitnodiging formering regiegroep Nieuw Bergen

Beste buurtbewoner,
Zaterdag 3 februari ’18 organiseerden wij de informatiemiddag Nieuw Bergen. Belangrijk onderwerp van die middag was het onderdeel buurtparticipatie. U heeft toen een aantal uitgangspunten en de uitnodiging ontvangen om zitting te nemen in de regiegroep Nieuw Bergen. Deze uitgangspunten zijn nogmaals na te lezen in bijgevoegde bijlage*. Op zaterdagmiddag 17 februari ’18 organiseren we het vervolg. Doel van die middag is formering van de regiegroep.

Agenda voor zaterdagmiddag 17 februari:
– Gedurende het eerste uur van de middag staan we inhoudelijk stil bij de rol, verantwoordelijkheid en verwachting van de regiegroep Nieuw Bergen en heeft u de kans om uw vragen m.b.t. de werking van de regiegroep te kunnen stellen.
– In het tweede uur gaan we over tot formering van de regiegroep Nieuw Bergen.

We zien met veel enthousiasme uit naar uw aanwezigheid op:
Zaterdag 17 februari van 14.00 – 16.00 uur in De Sociale Dienst gevestigd aan de
Deken van Somerenstraat 6.
Met vriendelijke groet,
Mark Janssens
Joep van Eijkeren