Deken Van Somerenstraat levert Eindhoven 4,8 miljoen euro op

De verkoop van de gebouwen en het parkeerterrein aan de Deken Van Somerenstraat levert de gemeente Eindhoven 4,8 miljoen euro op. Dat is na aftrek van de boekwaarde die de panden hadden (3,4 miljoen) en de kosten die de gemeente maakte en nog moet maken (geraamd op 470.000 euro).

Dat staat in de grondexploitatierekening die de gemeenteraad dinsdag moet goedkeuren. De gemeente maakte de hoogte van de verkoopprijs niet eerder bekend. Die blijkt ruim 8,7 miljoen euro te zijn. Daar bovenop betaalt koper SDK Vastgoed ook nog 350.000 euro aan kostenvergoeding. De koop wordt overigens pas definitief als er een bouwvergunning ligt.

Nu werkt SDK Vastgoed eerst de plannen uit voor Nieuw Bergen. Dat behelst de bouw van zo’n 240 woningen in een 62 meter hoge toren en kleinere bouwblokken, met parkjes ertussen en winkels en horeca op de begane grond, en groene daken. De ambulancegarage en het oude politiebureau worden verbouwd. SDK heeft daarbij onder meer overleg met een klankbordgroep uit de wijk.

In mei moet het nieuwe bestemmingsplan in procedure gaan zodat de bouwvergunning voor de eerste fase in april 2019 klaar kan zijn. De bouw start dan begin 2020, en een jaar later de tweede fase. Uiteindelijk moet het plan in mei 2022 opgeleverd worden.

Artikel van Eindhovens Dagblad