Raad Eindhoven: snel debat over aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouwplannen in de stad

De gemeenteraad van Eindhoven wil snel weer praten over de parkeernormen die gehanteerd worden bij bouwplannen. Nu leiden die regelmatig tot bezwaren uit de buurt, procedures bij de Raad van State én discussies in de raad. Voor veel critici zijn de minimale aantallen parkeerplaatsen onrealistisch.

Aanleiding voor de discussie dinsdagavond was deze keer het aantal parkeerplaatsen dat ontwikkelaar CRA moet aanleggen bij het Clarissenklooster dat omgebouwd wordt tot een luxe hotel en restaurant. Ook het bestemmingsplannetje voor de bouw van 17 woningen op een binnenterrein achter de Kneppelhoutstraat (omgeving Gestelsestraat) riep wat dat betreft vragen op in de gemeenteraad.

Eerder richtten critici al hun pijlen op grotere plannen zoals onder andere District-E op het Stationsplein, Lichthoven/EDGE aan de Stationsweg en VDMA. In die plannen wordt vaak een minimaal aantal parkeerplaatsen gerealiseerd. Omdat ze in de buurt van het station of HOV-lijn liggen én omdat ze gebruik maken van elektrische deelauto’s, is de veronderstelling dat de bouwers met minder parkeerplaatsen toekunnen.

Dat gebeurt op basis van de parkeernormen die de gemeenteraad heeft vastgesteld in 2019. Die zijn minimaal om zoveel mogelijk ruimte te gebruiken om woningen te bouwen. En de ontwikkelaars zo min mogelijk op kosten te jagen om bijvoorbeeld ondergronds parkeerplaatsen te realiseren.

Volgens wethouder Yasin Torunoglu kiest de stad bewust voor verdichting, om geen woningen te hoeven bouwen in het groen. ,,En dat is passen en meten, ook voor het parkeren, waarbij we allemaal een beetje moeten inleveren.”

Bij het Clarissenklooster speelt dat de ontwikkelaar 40 parkeerplaatsen op eigen terrein aanlegt. Maar voor tien plekken die nodig zijn voor de gasten van het toekomstige hotel en restaurant is geen plaats. Die zouden in de buurt terecht kunnen. Daar is plaats genoeg, blijkt uit een parkeertelling: maximaal 50 procent van de plaatsen in de omgeving zijn meestal vrij. VVD en GroenLinks stelden voor om dan toch een keer over de algemene parkeernormen door te praten. Daarvoor lijkt steun in de raad.

Toch maken D66, 50Plus en Partij voor de Dieren zich zorgen over het parkeren ‘in het groen’ en in de wijk bij de Sint-Clarastraat. Zij pleitten ervoor dat het toekomstige hotel-restaurant elders parkeerplaatsen gaat zoeken. En dat het plan gekoppeld wordt aan de parkeerdiscussie over VONK, het nieuwe Eindhoven Museum bij het Prehistorisch Dorp. ,,Want we willen de parkeerdruk niet op postzegelniveau bekijken, maar we willen zicht houden op het totaalplaatje”, aldus Tom Brouwers (D66).

Volgens wethouder Rik Thijs kan de gemeente het niet maken om nu nog terug te komen op de parkeernormen. ,,Het is niet fair om dat nu te veranderen. De ontwikkelaar is al jaren bezig met de plannen. We moeten een betrouwbare overheid zijn.” Bovendien benadrukte de wethouder dat het niet om extra parkeerplaatsen gaat, maar om bestaande, in de buurt, aan de rand van Genneper Parken. Wel zei hij toe dat hij de parkeerkwestie nog wil bespreken met de klankbordgroep Genneper Parken als die zich over VONK buigt.

Voor evenementen die het Clarissenhotel zou willen houden geldt dat er dan altijd een vergunning aangevraagd moet worden. ,,En als dat extra autoverkeer aantrekt, dan moeten extra parkeerplekken gezocht worden, bij VONK, in de P&R aan de Aalsterweg of via deelmobiliteit.” Met die toezegging ging een motie van tafel. Wel stemden PvdD, twee leden van D66 en Ouderenappel en 50Plus tegen.

Jonas Roothans (PvdD) deed dat ook omdat zijn partij tegen de nieuwbouw in de kloostertuin is. Die doet volgens Roothans afbreuk aan de tuin én de natuur. Een standpunt dat ook de provincie Noord-Brabant innam. Daar wordt nog nagedacht over een mogelijk vervolg wat het bestemmingsplan betreft. De SP ging volgens Bas Tromp niet akkoord omdat de partij een luxe hotel niet zitten. ,,Wij geven de voorkeur aan een sociale invulling, zoals de eerder afgevallen daklozenopvang bijvoorbeeld.”

Dat was niet genoeg om het bestemmingsplan voor het Clarissenklooster weg te stemmen. Dat werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 20-04-2022