Brandweer mogelijk weg uit binnenstad van Eindhoven

Dit blijkt uit de schriftelijke overdracht van oud-burgemeester John Jorritsma aan zijn opvolger Jeroen Dijsselbloem. In dat document is te lezen dat de snelheid waarmee brandweerwagens vanuit de centrale kazerne aan de Edenstraat kunnen uitrukken, onder druk staat. Dit vanwege de verkeerssituatie én de ontwikkeling van het bouwplan Nieuw Bergen.

Brandweerwagens die met sirenes en zwaailicht uitrukken, kunnen voor geluidsoverlast zorgen voor de bewoners van dit om de hoek gelegen toekomstige complex met 237 woningen. Als de kazerne – de hoofdlocatie van de veiligheidsregio – zou verhuizen, komt daarmee een eind aan zeventig jaar aanwezigheid van de brandweer op deze plek in het centrum.

Volgens de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBO) is er ‘op dit moment geen acuut probleem’. Ook zijn er nog geen concrete plannen, maar wordt er al wel voorzichtig rondgekeken. ,,De verwachting is dat het centrum van Eindhoven de komende jaren drukker wordt door veel extra woningbouw”, laat een woordvoerster desgevraagd weten. ,,De stad wordt bovendien verkeersluwer door maatregelen als drempels en éénrichtingsverkeer.”

Om de brandweerpost op een andere plek te kunnen huisvesten – volgens Jorritsma’s overdracht ergens in het zuidwestelijk deel van de stad – worden gesprekken gevoerd. Deze vinden plaats tussen de gemeente, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en projectontwikkelaar SDK Vastgoed van Nieuw Bergen over een mogelijke herbestemming van de huidige kazerne.

Welke nieuwe locaties in beeld zijn, is nog onduidelijk. Een mogelijke plek zou het al jaren braakliggende terrein tussen de Meerveldhovenseweg en Karel de Grotelaan, aan de Bouvigne, kunnen zijn. Dat is eigendom van SDK Vastgoed. De Veiligheidsregio gaat hier niet op in: er zijn nog geen concrete locaties, laat zij weten.

Dringender dan de verhuizing van de brandweer uit de binnenstad is de voorgenomen verplaatsing van de post op het terrein van de TU/e. De universiteit heeft aangegeven dat deze brandweerpost voor overlast en ongewenste trillingen zorgt en wil er vanaf. Om de brandweerzorg op peil te houden, wordt een locatie in Tongelre – dicht bij de TU/e – gezocht. De TU/e kon de afgelopen dagen geen toelichting geven op haar bezwaren tegen de brandweerpost.

De gemeente Eindhoven houdt er rekening mee dat de plannen niet snel te realiseren zijn. Er zijn geschikte bouwlocaties nodig, met een passend bestemmingsplan. ‘Gezien de overspannen bouwmarkt lijkt een snelle oplossing moeilijk te realiseren’, merkt Jorritsma op in zijn overdrachtsdocument.

Bericht uit het Eindhovens Dagblad van 17-09-2022