Vergadering 12 juni 2017

Vanavond is de eerste vergadering gehouden waarbij als eerste de 3 partijen een kwartier de tijd hadden om de plannen toe te lichten en waarna het buurt-comité in gesprek ging over de plannen.

In de vorige bijeenkomst werden de volgende punten als criteria vastgesteld:

  • Gerichtheid van het plan op langdurig wonen, in goede balans met overige functies.
  • Ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen.
  • Ruimetelijke kwaliteit van de openbare ruimte.
  • Sociale en fysieke veiligheid.
  • De mate waarin het plan, door zijn impact op de omgeving, respect toont en een meerwaarde heeft voor omringende bestaande functies.

Globaal zijn de plannen als volgt in absolute cijfers:

Stuyvesant (Bergen Binnen)
bouwvolume bovengronds (m2 bvo) – 29.400
aantal woningen – 225
aantal m2 (bvo) niet-woonfuncties – 4.500
bebouwbare oppervlakte (m2 terrein) – 6.070
in te richten (semi-) openbaar (m2) – 5.780

Heijmans (Oosters icoon)
bouwvolume bovengronds (m2 bvo) – 22.500
aantal woningen – 175
aantal m2 (bvo) niet-woonfuncties – 3.700
bebouwbare oppervlakte (m2 terrein) – 3.410
in te richten (semi-) openbaar (m2) – 8.000

SDK (Nieuw Bergen)
bouwvolume bovengronds (m2 bvo) – 28.700
aantal woningen – 242
aantal m2 (bvo) niet-woonfuncties – 1.900
bebouwbare oppervlakte (m2 terrein) – 5.080
in te richten (semi-) openbaar (m2) – 6.770

Uit bovenstaande plannen kwam in deze eerste vergadering de volgende volgorde als eerste keuze, 19 juni 2017 volgt de 2e vergadering met een advies aan de gemeenteraad.

1. SDK
2. Stuyvesant
3. Heijmans

In de onderstaande afbeelding ziet u de plus en min punten zoals deze zijn genoemd door het buurt-comité