Energieneutraal bouwen meer centraal dankzij D66

Afgelopen voorjaar heeft D66 een motie ingediend om bij verkoop van gemeentelijke gronden en vastgoed het energieneutraal bouwen mee te nemen in de criteria. Bij de verkoop van panden aan de Deken van Somerenstraat is energieneutraal bouwen nu expliciet meegenomen.
De motie werd eerder dit jaar omarmd door het College. Hoe de motie uitgewerkt zou worden was echter nog afwachten. Bij de Deken van Somerenstraat is dit nu duidelijk geworden. Inschrijvers op deze panden kunnen punten verdienen: degene met de meeste punten wint de verkoop. In totaal kunnen 120 punten worden gehaald, 20 hiervan worden gegeven indien de ingeleverde plannen voldoen aan de BENG-normen (bijna-energieneutrale gebouwen). Daarmee is energieneutraliteit een significant
onderdeel van de criteria geworden.
“͞Het is goed om te zien dat energieneutraal bouwen door de gemeente nu actief gestimuleerd wordt͟”, aldus Thomas Reijnaerts, de indiener van de motie. ͞”Zeker omdat er een kans is op hoogbouw is het interessant om te zien hoe de ontwikkelaars dit in de praktijk gaan realiseren, want energieneutraal bouwen is nog steeds niet vanzelfsprekend͟. Komende zomer wordt bekend welk plan daadwerkelijk ontwikkeld zal worden.

Dit artikel is overgenomen van de website van de D66 Eindhoven https://eindhoven.d66.nl/2016/12/19/energieneutraal-bouwen-meer-centraal-dankzij-d66/