Bestemmingsplan ter inzage

Het plan ligt ter inzage tot en met 15 januari 2020

Het bestemmingsplan heeft betrekking op realisatie van maximaal 242 gestapelde woningen en 1.850 m² aan commerciële functies op de begane grond. Bestaande bebouwing wordt deels getransformeerd. Daarnaast vindt nieuwbouw plaats. Het parkeren wordt ondergronds opgelost.

Middels deze link is alles in te zien.