Bekendmaking Gemeente Eindhoven

Vanmiddag is bij de meesten van u een Wijkinfo bezorgd over de top-drie van marktpartijen die door de voorselectie heen zijn gekomen. Deze top-drie bestaat uit:

• Heijmans Vastgoed (met NL architects, Studio Maks, MTD landschapsarchitecten, Arup)
• SDK Vastgoed (met MVRDV, Iris advies, Bouwinvest)
• Stuijvesant wealth strategy, FAAM architects, Arom juridisch advies, Tom van Tuijn stedenbouw (consortium)

Voor de goede orde ontvangt u de Wijkinfo hierbij digitaal.

De raadscommissie heeft afgelopen dinsdag instemmend kennis genomen van de bevindingen van de selectiecommissie. Gisteren zijn alle partijen die een voorstel hadden ingediend op de hoogte gebracht en vandaag zijn de namen van de top-drie bekend gemaakt.

Er worden geen beelden of inhoudelijke gegevens over de voorlopige plannen naar buiten gebracht. Dat zal wel gebeuren nadat de partijen een verdiepingsslag hebben gemaakt, eind mei.

Tijdens onze kick-off bijeenkomst hebben we aangegeven dat we in juni twee bijeenkomsten zullen houden, zodat u gezamenlijk kennis kunt nemen van de plannen (die u ook individueel zult ontvangen, ter bestudering, voor wat betreft de inhoudelijke kant van de voorstellen) en een onderbouwd advies aan B&W kunt opstellen. We gaan binnenkort wat data aan u voorleggen om deze bijeenkomsten alvast in te plannen.

Het lijkt ons bij nader inzien verstandig om voorafgaand aan die twee bijeenkomsten één korte voorbereidende bijeenkomst met u te hebben, waarin u gezamenlijk kunt afstemmen wat voor zaken u belangrijk vindt bij het beoordelen van de plannen. Als u tijdens die bijeenkomst gezamenlijk een aantal ‘gunningscriteria’ formuleert, dan zal dit daarna helpen de discussie met elkaar te voeren, als het concreet over de drie voorstellen gaat.

We zullen om deze reden een extra bijeenkomst plannen in mei, voor het opstellen van die criteria.

170316 Wijkinfo stand van zaken DVS_DEF

Bijeenkomst maandag 6 maart 2017

Afgelopen maandag is de eerste bijeenkomst geweest van buurtcomité aangaande de geplande nieuwbouw aan de Deken van Somerenstraat.

Na het TD-debakel werd er de toezegging gedaan dat een partij als de Van Abbestichting wel betrokken zou worden in toekomstige plannen. En wat blijkt? Bij het eerste de beste project heeft de gemeente wederom lak aan deze toezegging. Nog sterker na de bijeenkomst van afgelopen maandag werd de commissie voorgesteld voor de eerste selectie (van 17 naar3 plannen) en deze commissie bestaat enkel uit Eindhovense ambtenaren zonder ook maar een enkele inbreng van buitenaf! Schokkend! Op deze wijze is er geen enkele controle mogelijk. En de 17 plannen? Die blijven geheim. Burgerparticipatie? Transparantie? Ver te zoeken!

Gepoogd wordt om de gemeenteraad deze selectie van 3 voor te stellen in de week van 15 maart.
Tijdens de presentatie werd duidelijk dat het parkeerterrein van de Rungraaf en de Brandweerkazerne in de toekomst mogelijk ook deel gaat uit maken van de nieuwbouwplannen, enkele ingediende plannen zouden hier al rekening mee houden.