Bekendmaking van de Gemeente Eindhoven op 11 november 2016

Gemeente Eindhoven start een herontwikkelingstraject in het gebied rondom de Deken van Somerenstraat. In het traject worden drie gebouwen en het aangrenzende parkeerterrein meegenomen in de verkoop. De inschrijvingsperiode voor potentiële kopers-herontwikkelaars is vrijdag 11 november gestart.

In 2017 komen drie gebouwen vrij die in het bezit zijn van de gemeente. Een uitgelezen kans om een impuls te geven aan dit deel van het centrum. “De verkoop en herontwikkeling zorgen voor een opwaardering van het gebied en dragen bij aan de ambities die wij hebben met de binnenstad”, aldus wethouder Yasin Torunoglu van o.a. Wijken en Vastgoed. “Er zal heel wat veranderen in de omgeving van de Deken van Somerenstraat. Dat betekent iets voor de buurt, daarom betrekken we de omwonenden al in het beginstadium.”

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee stappen. In een eerste ronde worden de drie meest kansrijke voorstellen gekozen door een commissie, die alle inzendingen met punten beloont. Deze commissie wordt breed samengesteld uit gemeentelijke deskundigen, aangevuld met een externe supervisor. Na een verdiepingsfase wordt vervolgens het beste voorstel gekozen.

De buurt mag via een samengesteld comité van buurtvertegenwoordigers een advies uitbrengen. De marktpartij die als beste naar boven komt, mag de drie gebouwen en het parkeerterrein aankopen en herontwikkelen. Het college van B&W neemt dit besluit, na overleg met de gemeenteraad.

Ambities en criteria

In de selectieprocedure wordt gezocht naar een marktpartij met het beste plan voor deze unieke opgave. Hierin zijn de gemeentelijke ambities en uitgangspunten:

• verdichting en veraangenaming van het centrumgebied
• profilering van De Bergen als een ‘dynamisch district’
• meer aandacht voor groen
• voorop lopen in duurzaamheid
• het tastbaar maken van het Eindhovense DNA: Technologie, Design en Kennis
• oog voor meerdere doelgroepen, dus ook ruimte voor betaalbaar wonen

De gunningscriteria die in beide selectieronden worden gebruikt betreffen een mix van financiën (40 punten) en kwaliteit (60 punten). Plannen met extra duurzame nieuwbouw kunnen daar bovenop nog 20 bonuspunten scoren.

Planning

Marktpartijen die interesse hebben, kunnen zich vanaf 11 november inschrijven. In februari 2017 moeten zij hun plannen en biedingen indienen. Drie partijen zullen doorgaan naar een vervolgronde. Naar verwachting besluit het college in juli 2017, welke partij mag overgaan tot aankoop en herontwikkeling van het gebied rondom de Deken van Somerenstraat. Daadwerkelijke veranderingen in het gebied zullen waarschijnlijk vanaf 2018-2019 zichtbaar worden.

Voor meer informatie – of om in te schrijven – kan gemaild worden naar dvs@eindhoven.nl.

Dit artikel is over genomen van de website van de Gemeente Eindhoven: https://www.eindhoven.nl/actueel/persberichten/Gemeente-start-traject-herontwikkeling-Deken-van-Somerenstraat.htm